KAP ***UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 - 19:21

***UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 -150.082 -227.269 945.489 10.130.779 29.960.274 -3.122.556 57.708.455 57.708.455
Transferler
18 145.876 -3.268.432 3.122.556 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 533.586 22.983 -3.619.145 -3.062.576 -3.062.576
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-6.725 -6.725 -6.725
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 383.504 -204.286 945.489 10.276.655 26.685.117 -3.619.145 54.639.154 54.639.154
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 463.819 -119.466 1.086.035 10.276.655 26.685.117 5.596.781 64.160.761 64.160.761
Transferler
5.596.781 -5.596.781 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.408 360.516 12.342.645 12.670.753 12.670.753
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 431.411 241.050 1.086.035 10.276.655 32.281.898 12.342.645 76.831.514 76.831.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.095.728 -19.973.890
Dönem Karı (Zararı)
12.342.645 -3.619.145
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.342.645 -3.494.807
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -124.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.948.341 -2.156.498
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 628.693 525.899
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.263.092 1.176.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.263.092 1.176.423
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 401.658 -3.380.579
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -3.380.579
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 401.658 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-19.567.424 373.221
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
21 -302.985 -416.042
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
655.773 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
655.773 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.972.852 -435.420
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.302.227 -16.595.431
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.820.832 -11.714.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.820.832 -11.714.649
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.194.446 4.639.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.194.446 4.639.304
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-428.065 -7.671.808
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-428.065 -7.671.808
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.767.863 -1.871.756
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.767.863 -1.871.756
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.871.769 23.478
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25.868 40.753
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.845.901 -17.275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.696.531 -22.371.074
Alınan Faiz
4.162.875 3.324.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -4.183.643 -96.175
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-580.035 -201.332
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-629.397
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.038.122 -5.452.192
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-664.617 -1.005.114
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -660.128 -805.035
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.489 -200.079
Alınan Temettüler
21 302.985 416.042
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-11.676.490 -4.863.120
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.224.333 45.705.637
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 5.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-13.147.456 35.308.421
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 -13.147.456 35.308.421
Ödenen Faiz
-4.203.259 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 7.126.382 5.307.446
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
89.770
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.166.727 20.279.555
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
19.927.940 -373.221
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.761.213 19.906.334
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 70.147.920 51.357.042
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 72.909.133 71.263.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 244.394.340 159.857.731
Finansal Yatırımlar
5 26.686.137 16.042.558
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 26.686.137 16.042.558
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 0 16.042.558
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 26.686.137 0
Ticari Alacaklar
8 11.526.163 18.346.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 11.526.163 18.346.995
Diğer Alacaklar
9 25.773.662 21.703.087
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 630.573 838.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 25.143.089 20.864.863
Türev Araçlar
26 495.599 118.461
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 495.599 118.461
Peşin Ödenmiş Giderler
15 343.711 373.463
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 343.711 373.463
Diğer Dönen Varlıklar
16 705.977 702.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 705.977 702.093
ARA TOPLAM
309.925.589 217.144.388
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
309.925.589 217.144.388
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.517.254 1.517.254
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Maddi Duran Varlıklar
10 2.583.742 2.246.161
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 2.009.996 1.830.242
Taşıtlar
10 172.800 0
Mobilya ve Demirbaşlar
10 188.659 194.138
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 212.287 221.781
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.067.449 1.369.105
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.067.449 1.369.105
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 2.080.184 327.972
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.248.629 5.460.492
TOPLAM VARLIKLAR
317.174.218 222.604.880
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 42.191.787 55.339.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 42.191.787 55.339.243
Banka Kredileri
6 5.385.438 24.677.989
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 36.806.349 30.560.347
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 100.907
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 7.126.382 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 7.126.382 0
Ticari Borçlar
8 171.361.337 89.348.539
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 27.185.904 42.575.271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 144.175.433 46.773.268
Diğer Borçlar
9 2.544.170 4.740.098
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 8.845 60.207
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.535.325 4.679.891
Ertelenmiş Gelirler
187.012 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
187.012 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 5.136.927 994.108
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.926.951 7.139.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 9.720.122 5.933.041
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.206.829 1.206.829
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 0 150.832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 0 150.832
ARA TOPLAM
239.474.566 157.712.690
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
239.474.566 157.712.690
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
868.138 731.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 868.138 731.429
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
868.138 731.429
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
240.342.704 158.444.119
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
76.831.514 64.160.761
Ödenmiş Sermaye
17 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 10.171.820 10.171.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 431.411 463.819
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 431.411 463.819
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 431.411 463.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 1.327.085 966.569
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 241.050 -119.466
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 1.086.035 1.086.035
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 1.086.035
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 1.086.035
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 10.276.655 10.276.655
Yasal Yedekler
17 10.276.655 10.276.655
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 32.281.898 26.685.117
Net Dönem Karı veya Zararı
12.342.645 5.596.781
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.831.514 64.160.761
TOPLAM KAYNAKLAR
317.174.218 222.604.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
18 905.695.972 794.255.728 617.156.404 450.390.200
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
18 863.206.013 776.365.605 589.620.367 437.612.964
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
42.489.959 17.890.123 27.536.037 12.777.236
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
18 -862.428.237 -775.907.015 -590.256.506 -437.487.445
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
18 -862.428.237 -775.907.015 -590.256.506 -437.487.445
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.267.735 18.348.713 26.899.898 12.902.755
BRÜT KAR (ZARAR)
43.267.735 18.348.713 26.899.898 12.902.755
Genel Yönetim Giderleri
19 -31.837.722 -19.990.555 -20.427.960 -10.781.637
Pazarlama Giderleri
19 -2.271.727 -2.641.909 -1.517.985 -1.295.351
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 117.586 70.357 58.793 70.357
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.275.872 -4.213.394 5.012.746 896.124
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.275.872 -4.213.394 5.012.746 896.124
Finansman Gelirleri
21 17.003.266 17.841.963 8.733.327 8.170.263
Finansman Giderleri
22 -9.963.641 -17.558.796 -5.577.041 -8.833.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.315.497 -3.930.227 8.169.032 232.419
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.972.852 435.420 -2.061.402 -368.286
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -5.716.962 0 -5.716.962 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 1.744.110 435.420 3.655.560 -368.286
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.342.645 -3.494.807 6.107.630 -135.867
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-124.338
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.342.645 -3.619.145 6.107.630 -135.867
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.342.645 -3.619.145 6.107.630 -135.867
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.408 533.586 5.458 -118.315
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.510 666.983 6.822 -147.893
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.102 -133.397 -1.364 29.578
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.102 -133.397 -1.364 29.578
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
360.516 22.983 262.470 15.722
Yabancı Para Çevrim Farkları
360.516 22.983 262.470 15.722
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
360.516 22.983 262.470 15.722
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
328.108 556.569 267.928 -102.593
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.670.753 -3.062.576 6.375.558 -238.460
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.670.753 -3.062.576 6.375.558 -238.460http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705313


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.137 Değişim: -1,18% Hacim : 5.334 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 93.094 16.10.2019 Yüksek 94.391
Açılış: 93.515
5,8925 Değişim: -0,41%
Düşük 5,8709 16.10.2019 Yüksek 5,9326
Açılış: 5,9168
6,5307 Değişim: 0,01%
Düşük 6,4922 16.10.2019 Yüksek 6,5515
Açılış: 6,5303
282,16 Değişim: 0,19%
Düşük 280,17 16.10.2019 Yüksek 283,02
Açılış: 281,63
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.