KAP ***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 18:34
KAP ***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.595.388 9.599.633
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
168.221.021 140.831.245
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
162.263.456 138.136.230
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
7.323 38.256
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
5.950.242 2.656.759
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-144.528.642 -122.717.174
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-104.446.200 -86.333.562
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.352.447 -34.018.607
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-6.729.995 -2.365.005
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
23.692.379 18.114.071
Ödenen Faiz
-79.776 -19.895
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.017.215 -8.494.543
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.966.275 -7.161.384
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
795.917 453.972
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
795.917 453.972
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.647.192 -7.616.014
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.647.192 -7.616.014
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-115.000 658
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.766.308 3.863.962
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
114.027.315 123.239.439
Kredilerden Nakit Girişleri
114.027.315 123.239.439
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-113.434.114 -105.488.517
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-113.434.114 -105.488.517
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-640.608 -534.598
Ödenen Faiz
-15.771.722 -13.352.362
Alınan Faiz
52.821 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.862.805 6.302.211
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-7.483.433 -4.412.527
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.620.628 1.889.684
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.660.061 4.770.377
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.039.433 6.660.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 24.195.133 -814.769 1.160.690 39.957.100 -3.089.567 2.904.849 0 6.598.342 -4.433.804 108.477.974 0 108.477.974
Transferler
94.881 -4.528.685 4.433.804
Dönem Karı (Zararı)
4.791.901 4.791.601 4.791.601
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-2.164.890 -5.920.321 1.635.046 -6.450.165 -6.450.165
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-370.156 -370.156 -370.156
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
8.936.423 -3.485.313 5.451.110 5.451.110
Dönem Sonu Bakiyeler
39.835.110 18.274.812 -1.184.925 1.160.690 48.893.523 -6.574.880 2.999.730 0 3.704.703 4.791.901 111.900.664 0 111.900.664
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.835.110 18.274.812 -1.184.925 1.160.690 48.893.523 -6.574.880 2.999.730 4.791.901 3.704.703 4.791.901 111.900.664 0 111.900.664
Transferler
4.791.901 -4.791.901
Dönem Karı (Zararı)
-43.012.951 -43.012.951
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
350.858 350.858 350.858
Kar Payları
-1.160.690
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.075.119 -257.822 -1.391.049 698.753 -4.185.927 -4.185.927
Dönem Sonu Bakiyeler
39.835.110 18.274.812 -1.184.925 0 46.818.404 -6.832.702 1.608.681 4.791.901 9.546.215 -43.012.951 65.052.644 0 65.052.644


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.039.433 6.660.061
Finansal Yatırımlar
115.000
Vadeli Mevduatlar
115.000
Ticari Alacaklar
6 76.994.296 72.716.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
76.994.296 72.716.396
Diğer Alacaklar
7 590.367 978.243
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
590.367 978.243
Stoklar
9 63.109.563 70.381.135
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.243.572 4.107.015
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.243.572 4.107.015
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
174.984 0
Diğer Dönen Varlıklar
14 426.505 337.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
426.505 337.522
ARA TOPLAM
146.693.720 155.180.372
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
146.693.720 155.180.372
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.000 5.000
Ticari Alacaklar
6 0 4.979.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 4.979.453
Diğer Alacaklar
7 346.455 41.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
346.455 41.532
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 54.857.677 54.235.050
Maddi Duran Varlıklar
11 107.889.467 110.549.833
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.111.300 1.035.383
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.111.300 1.035.383
Peşin Ödenmiş Giderler
10 110.123 5.411
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
110.123 5.411
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
164.320.022 170.851.662
TOPLAM VARLIKLAR
311.013.742 326.032.034
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 75.395.942 48.619.209
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.958.799 19.037.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.958.799 19.037.767
Diğer Finansal Yükümlülükler
192.669 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
192.669
Ticari Borçlar
6 53.281.291 43.858.028
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
53.281.291 43.858.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 7.072.544 3.061.415
Diğer Borçlar
7 1.853.919 747
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.853.003
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
916 747
Ertelenmiş Gelirler
10 41.208.686 30.746.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
41.208.686 30.746.559
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 196.895
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.530.081 12.177.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 10.832.347 9.490.920
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.697.734 2.686.562
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.061.046 1.524.685
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.061.046 1.524.685
ARA TOPLAM
197.554.977 159.222.787
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
197.554.977 159.222.787
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 24.117.243 31.227.041
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.117.243 31.227.041
Diğer Borçlar
19.410 19.410
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.410 19.410
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.226.817 2.472.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.226.817 2.472.745
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 22.042.651 21.189.387
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
22.042.651 21.189.387
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.406.121 54.908.583
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
245.961.098 214.131.370
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.052.644 111.900.664
Ödenmiş Sermaye
15 39.835.110 39.835.110
Sermaye Düzeltme Farkları
18.274.812 18.274.812
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.184.925 -1.184.925
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 1.160.690
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 39.985.702 42.318.643
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.608.681 2.999.730
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.546.215 3.704.703
Net Dönem Karı veya Zararı
-43.012.951 4.791.901
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.052.644 111.900.664
TOPLAM KAYNAKLAR
311.013.742 326.032.034


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 150.254.474 146.419.215
Satışların Maliyeti
19 -139.023.770 -99.935.689
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.230.704 46.483.526
BRÜT KAR (ZARAR)
11.230.704 46.483.526
Genel Yönetim Giderleri
20 -10.042.639 -9.872.881
Pazarlama Giderleri
20 -12.059.193 -13.971.527
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 -984.579
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 9.240.157 11.538.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -10.025.731 -5.229.259
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.656.702 27.963.695
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 112.596 4.417.976
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -1.233.728 -207.947
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7.323 73.196
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.770.511 32.246.920
Finansman Gelirleri
22 5.833.163 4.464.797
Finansman Giderleri
22 -35.419.408 -23.523.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-42.356.756 13.188.707
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-656.195 -8.396.806
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -392.410
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -656.195 -8.004.396
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-43.012.951 4.791.901
DÖNEM KARI (ZARARI)
-43.012.951 4.791.901
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-43.012.951 4.791.901
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 -2.332.941 3.715.595
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 14.723.206
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.633.487 -420.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-699.454 -10.587.310
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-2.075.119 -11.130.072
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
1.375.665 542.762
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.332.941 3.715.595
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-45.345.892 8.507.496
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-45.345.892 8.507.496http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746898


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.330 Değişim: 0,39% Hacim : 3.127 Mio.TL Son veri saati : 10:14
Düşük 1.324 02.12.2020 Yüksek 1.333
Açılış: 1.327
7,8075 Değişim: -0,31%
Düşük 7,8010 02.12.2020 Yüksek 7,8477
Açılış: 7,8314
9,4301 Değişim: -0,27%
Düşük 9,4188 02.12.2020 Yüksek 9,4765
Açılış: 9,4552
454,94 Değişim: -0,41%
Düşük 454,58 02.12.2020 Yüksek 457,72
Açılış: 456,83
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.