KAP ***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 18:34

***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.599.633 4.736.132
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
140.831.245 130.601.461
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
19,6 138.136.230 125.706.071
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
38.256 3.933
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
19,6 2.656.759 4.891.457
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-122.737.069 -124.972.582
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
19,6 -86.333.562 -83.461.575
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-19.895 0
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.018.607 -23.312.128
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-2.365.005 -18.198.879
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
18.094.176 5.628.879
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.494.543 -892.747
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.161.384 -7.048.586
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12,13 453.972 127.635
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.616.014 -7.176.221
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12,13 -7.616.014 -7.176.221
Alınan Temettüler
658 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.863.962 5.659.392
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
123.239.439 98.625.433
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-105.488.517 -86.213.246
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-534.598 -482.741
Ödenen Faiz
-13.352.362 -6.270.054
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.302.211 3.346.938
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.412.527 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.889.684 3.346.938
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.770.377 1.423.439
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.660.061 4.770.377


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 24.195.133 0 1.160.690 34.882.286 815.329 8.687.862 0 111.741.300 111.741.300
Transferler
2.089.520 -2.089.520
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-814.769 -814.769
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.074.814 -3.089.567 -4.433.804 -2.448.557
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 24.195.133 -814.769 0 1.160.690 39.957.100 -3.089.567 2.904.849 6.598.342 -4.433.804 108.477.974 108.477.974
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 24.195.133 -814.769 0 1.160.690 39.957.100 -3.089.567 2.904.849 6.598.342 -4.433.804 108.477.974 108.477.974
Transferler
-4.433.804 4.433.804 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-370.156 -370.156
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-5.920.321 -2.164.890 8.055.657 -2.604.547 94.881 1.540.165 4.791.901 3.792.846
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 1.160.690 48.012.757 -5.694.114 2.999.730 3.704.703 4.791.901 111.900.664 111.900.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.660.061 4.770.377
Ticari Alacaklar
6 72.716.396 72.245.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
72.716.396 72.245.838
Diğer Alacaklar
7 978.243 1.658.597
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 527
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
978.243 1.658.070
Stoklar
9 70.381.135 48.363.373
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.107.015 3.160.320
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.107.015 3.160.320
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 196.342
Diğer Dönen Varlıklar
14 337.522 697.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
337.522 697.613
ARA TOPLAM
155.180.372 131.092.460
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
155.180.372 131.092.460
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5.000 5.500
Ticari Alacaklar
6 4.979.453 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.979.453 0
Diğer Alacaklar
7 41.532 33.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
41.532 33.273
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 54.235.050 47.678.000
Maddi Duran Varlıklar
11 110.549.833 97.396.106
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.035.383 894.503
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.035.383 894.503
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.411 5.514
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.411 5.514
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
170.851.662 146.012.896
TOPLAM VARLIKLAR
326.032.034 277.105.356
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 48.619.209 56.726.324
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 19.037.767 920.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.037.767 920.573
Ticari Borçlar
6 43.858.028 35.004.838
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
43.858.028 35.004.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 3.061.415 3.090.969
Diğer Borçlar
7 747 808
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
747 808
Ertelenmiş Gelirler
10 30.746.559 34.954.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
30.746.559 34.954.538
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 196.895 608.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.177.482 3.042.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 9.490.920 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.686.562 3.042.289
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.524.685 847.268
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.524.685 847.268
ARA TOPLAM
159.222.787 135.195.607
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
159.222.787 135.195.607
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 31.227.041 23.587.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.227.041 23.587.636
Diğer Borçlar
19.410 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.410 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.472.745 7.241.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.472.745 7.241.001
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
16 21.189.387 2.603.138
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21.189.387 2.603.138
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.908.583 33.431.775
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
214.131.370 168.627.382
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
111.900.664 108.477.974
Ödenmiş Sermaye
15 39.835.110 42.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18.274.812 24.195.133
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.184.925 -814.769
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.160.690 1.160.690
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 42.318.643 36.867.533
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 2.999.730 2.904.849
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.704.703 6.598.342
Net Dönem Karı veya Zararı
4.791.901 -4.433.804
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
111.900.664 108.477.974
TOPLAM KAYNAKLAR
326.032.034 277.105.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 146.419.215 135.735.390
Satışların Maliyeti
19 -99.834.926 -99.381.656
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.584.289 36.353.734
BRÜT KAR (ZARAR)
46.584.289 36.353.734
Genel Yönetim Giderleri
20 -9.872.881 -6.045.979
Pazarlama Giderleri
20 -13.971.527 -15.465.781
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -984.579 -1.430.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 11.530.417 3.666.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -5.253.299 -8.872.340
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.032.420 8.206.379
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 4.421.789 5.026.542
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -207.947 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
658 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.246.920 13.232.921
Finansman Gelirleri
22 4.464.797 4.065.242
Finansman Giderleri
22 -23.523.010 -17.928.830
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.188.707 -630.667
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.396.806 -3.803.137
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -392.410 -642.069
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -8.004.396 -3.161.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.791.901 -4.433.804
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.791.901 -4.433.804
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.791.901 -4.433.804
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.451.110 1.985.247
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20.066.495 5.074.814
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.028.075 -3.089.567
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.587.310 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-10.587.310 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.451.110 1.985.247
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.243.011 -2.448.557
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.243.011 -2.448.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667798


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.339 Değişim: -1,56% Hacim : 8.398 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.031 19.09.2019 Yüksek 102.142
Açılış: 102.097
5,7177 Değişim: -0,02%
Düşük 5,7158 20.09.2019 Yüksek 5,7216
Açılış: 5,7186
6,3222 Değişim: 0,04%
Düşük 6,3125 20.09.2019 Yüksek 6,3263
Açılış: 6,3197
276,00 Değişim: 0,14%
Düşük 275,37 20.09.2019 Yüksek 276,10
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.