KAP ***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:45

***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 2.264.874.651 1.270.043.241 965.711.512 443.427.020
Satışların Maliyeti
30 -2.190.443.981 -1.199.164.735 -929.340.404 -426.543.428
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.430.670 70.878.506 36.371.108 16.883.592
BRÜT KAR (ZARAR)
74.430.670 70.878.506 36.371.108 16.883.592
Genel Yönetim Giderleri
31 -7.241.093 -5.497.966 -2.497.151 -1.840.971
Pazarlama Giderleri
31 -25.072.755 -25.973.661 -9.111.194 -9.282.920
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
31 -92.591 0 -28.607 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 289.455.316 52.017.327 183.173.675 17.822.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -93.516.746 -55.097.628 -56.402.867 -15.091.519
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
237.962.801 36.326.578 151.504.964 8.490.626
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 750.710 321.341 129.483 107.106
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -341 0 -341
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
33 664.260 186.167 288.457 83.831
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
239.377.771 36.833.745 151.922.904 8.681.222
Finansman Gelirleri
34 170.961.568 82.368.262 120.331.075 18.985.433
Finansman Giderleri
-374.474.414 -103.344.659 -250.883.653 -27.050.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.864.925 15.857.348 21.370.326 616.617
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -5.641.225 -2.435.897 -3.573.519 218.723
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -3.562.976 -7.048.169 -1.976.194 -11.468
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -2.078.249 4.612.272 -1.597.325 230.191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.223.700 13.421.451 17.796.807 835.340
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.223.700 13.421.451 17.796.807 835.340
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.223.700 13.421.451 17.796.807 835.340
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 37 0,36640000 0,16270000 0,21600000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.500.000 -3.072.969 38.607.992 565.860 -468.794 6.403.284 38.139.327 14.796.725 179.471.425 179.471.425
Transferler
29 -4.626 668.784 14.132.567 -14.796.725 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 925 9.959 13.421.451 13.432.335 13.432.335
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 -372.139 372.139 -372.139 -372.139 -372.139
Dönem Sonu Bakiyeler
84.500.000 -3.445.108 38.607.992 562.159 -458.835 7.444.207 51.899.755 13.421.451 192.531.621 192.531.621
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
84.500.000 -3.445.108 38.607.992 562.159 -458.835 7.444.207 51.899.755 13.421.451 192.531.621 192.531.621
Transferler
29 -12.136 1.694.121 14.913.100 -16.595.085 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 27.485.065 26.625 2.996.750 30.223.700 60.732.140 60.732.140
Dönem Sonu Bakiyeler
84.500.000 -3.445.108 38.607.992 28.035.088 -463.274 2.996.750 9.138.328 66.812.855 30.223.700 256.406.331 256.406.331


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.871.976 46.655.949
Dönem Karı (Zararı)
29 30.223.700 13.421.451
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.425.726 -2.497.321
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 2.552.841 2.393.827
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
187.482 312.610
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.392.846 -591.488
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.078.249 -4.612.270
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.777.450 35.731.819
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -355.248.651 -43.625.953
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 341.753 1.663.266
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 107.029.469 16.604.453
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 242.889.149 97.074.629
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 46.850 15.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.836.020 -36.000.175
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.871.976 46.655.949
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.397.223 7.823.416
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7/18 70.438 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7/18 0 -271.420
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21/22 31.128 36.243
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19/21/22 -36.185.691 -6.061.051
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
13 -11.313.098 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
13 0 14.119.644
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.523.285 55.573.098
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -372.139
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
409.250.759 352.566.034
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-317.190.482 -287.834.840
Ödenen Faiz
34 -24.514.666 -14.943.018
Alınan Faiz
34 9.977.674 6.157.061
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.998.038 110.052.463
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.996.750 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.994.788 110.052.463
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 140.562.922 32.323.233
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 189.557.710 142.375.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
30.223.700 13.421.451 17.796.807 835.340
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29 27.511.690 10.884 27.517.416 21.206
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30.854.039 30.854.039
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33.282 12.448 43.390 26.507
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.375.631 -1.564 -3.380.013 -5.301
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.375.631 -1.564 -3.380.013 -5.301
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
29 2.996.750 2.451.363
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.996.750 2.451.363
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.508.440 10.884 29.968.779 21.206
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.732.140 13.432.335 47.765.586 856.546
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
60.732.140 13.432.335 47.765.586 856.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 189.557.710 140.562.922
Finansal Yatırımlar
7 242.243 307.568
Ticari Alacaklar
10 687.019.799 331.845.733
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 20.769.280 98.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 666.250.519 331.747.104
Diğer Alacaklar
11 1.537.270 1.944.583
Türev Araçlar
13 15.552.889 5.569.834
Stoklar
14 115.311.689 222.341.158
Peşin Ödenmiş Giderler
16 44.011.893 47.006.216
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 7.875 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 44.004.018 47.006.216
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 720.097
Diğer Dönen Varlıklar
28 7.566.919 8.566.983
ARA TOPLAM
1.060.800.412 758.865.094
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.060.800.412 758.865.094
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 16.875 15.000
Ticari Alacaklar
10 8.847.387 8.772.802
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 8.847.387 8.772.802
Diğer Alacaklar
11 235.118 169.558
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 4.613.016 4.620.004
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 9.800.000 9.440.000
Maddi Duran Varlıklar
21 132.106.068 68.002.892
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 428.719 436.134
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 428.719 436.134
Peşin Ödenmiş Giderler
16 3.042.014 3.042.014
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 3.936.353 3.484.359
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
163.025.550 97.982.763
TOPLAM VARLIKLAR
1.223.825.962 856.847.857
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 105.333.630 99.605.275
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 78.114.310 40.334.032
Ticari Borçlar
10 649.001.719 406.112.570
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 184.179 12.484.259
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 648.817.540 393.628.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 1.075.654 972.577
Diğer Borçlar
11 115.739 68.889
Türev Araçlar
13 0 1.330.043
Ertelenmiş Gelirler
16 8.694.057 28.060.972
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 1.220.175 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 82.607 9.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26/24 82.607 9.697
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 1.202.948 388.446
ARA TOPLAM
844.840.839 576.882.501
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
844.840.839 576.882.501
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 112.027.401 79.405.595
Ertelenmiş Gelirler
16 400.206 721.549
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.314.262 1.232.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26/24 1.314.262 1.232.972
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 8.836.923 2.931.049
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
122.578.792 84.291.165
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
967.419.631 661.173.666
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
256.406.331 195.674.191
Ödenmiş Sermaye
84.500.000 84.500.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.445.108 -3.445.108
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
38.607.992 38.607.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.571.814 72.260
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.571.814 72.260
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28.035.088 562.159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-463.274 -489.899
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.996.750 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.996.750 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.138.328 7.444.207
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
66.812.855 51.899.755
Net Dönem Karı veya Zararı
30.223.700 16.595.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
256.406.331 195.674.191
TOPLAM KAYNAKLAR
1.223.825.962 856.847.857http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719094


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7590 Değişim: -0,19%
Düşük 5,7422 24.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4170 Değişim: 0,27%
Düşük 6,3647 24.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,85 Değişim: 1,76%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.