KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 00:36
KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -7.640 17.832.628 57.935.786 87.047.044 204.003.939 -146.654 203.857.285
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-282.887 -282.887 0 -282.887
Transferler
40.000.000 2.414.200 44.632.844 -87.047.044 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.929.954 42.641.000 40.711.046 70.472 40.781.518
Kar Payları
-26.142.000 -26.142.000 -26.142.000
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -388.500 -1.937.594 20.246.828 76.143.743 42.641.000 218.290.098 -76.182 218.213.916
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -181.594 -1.451.468 24.651.166 71.739.395 125.891.735 302.233.855 -220.280 302.013.575
Transferler
125.891.735 -125.891.735 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-299.813 1.367.236 46.310.137 47.377.560 -45.336 47.332.224
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-277.427 -277.427 277.427 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-423.813 -423.813 -87.973 -511.786
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -481.407 -508.045 24.651.166 197.353.703 46.310.137 348.910.175 -76.162 348.834.013


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.793.703 18.625.445
Dönem Karı (Zararı)
46.273.251 42.724.832
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
46.273.251 42.724.832
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.491.450 12.249.408
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.770.361 3.007.238
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.730.271 74.722
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.730.271 74.722
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
253.270 1.071.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 102.713 1.103.332
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 150.557 -32.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.117.515 -2.364.921
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.216.186 -2.573.317
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
98.671 208.396
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
701.641 -941.976
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.363.847 12.111.504
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.531.302 -708.491
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.531.302 -708.491
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
320.877 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.902.141 -28.574.393
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
23.001.652 -16.317.824
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.805.033 -5.114.885
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.123.345 -13.811.579
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.116.013 3.643.458
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.330.157 1.923.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-295.419 -651.573
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.004.427 942.974
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.682.543 811.435
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
70.666.842 26.399.847
Alınan Faiz
6.216.186 2.573.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -681.787 -250.188
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.407.538 -10.153.211
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 55.680
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
23.564.155 -4.342.015
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
16 21.000.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.377.825 2.321.755
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.377.825 2.321.755
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.813.670 -6.663.770
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -4.651.494 -6.662.302
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-162.176 -1.468
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-834.157 -80.391
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.145.384 9.249.609
Kredilerden Nakit Girişleri
1.145.384 9.249.609
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.718.729 -9.121.604
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.718.729 -9.121.604
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-162.141 0
Ödenen Faiz
-98.671 -208.396
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.523.701 14.203.039
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15 80.523.701 14.203.039
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 85.388.600 30.314.060
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 165.912.301 44.517.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
15 165.912.301 85.388.600
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
4 112.842.895 137.574.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
112.842.895 137.574.818
Diğer Alacaklar
1.849.896 3.942.474
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 101.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.849.896 3.841.442
Stoklar
5 87.094.104 67.970.759
Peşin Ödenmiş Giderler
2.534.623 3.631.832
Diğer Dönen Varlıklar
8.579.839 1.721.922
ARA TOPLAM
378.813.658 300.230.405
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 21.381.437
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
378.813.658 321.611.842
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Maddi Duran Varlıklar
6 53.033.087 52.040.583
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 699.169 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
170.764 117.166
Peşin Ödenmiş Giderler
95.464 114.268
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.403.628 332.858
Diğer Duran Varlıklar
487 487
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
56.402.599 52.605.362
TOPLAM VARLIKLAR
435.216.257 374.217.204
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.562.160 2.754.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.562.160 2.754.625
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
783.111 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
783.111 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
783.111 0
Ticari Borçlar
4 55.793.675 35.182.906
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.337.654 1.299.421
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
50.456.021 33.883.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.842.250 5.137.669
Diğer Borçlar
0 269.704
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 269.704
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.287.789 7.605.246
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.553.945 10.601.819
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.363.553 1.377.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.212.996 1.377.658
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 150.557 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.303.290 6.038.013
ARA TOPLAM
82.489.773 68.967.640
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 98.054
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.489.773 69.065.694
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
74.794 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
74.794 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
74.794 0
Ticari Borçlar
719.388 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 719.388 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.098.289 3.137.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 3.098.289 3.137.935
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.892.471 3.137.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
86.382.244 72.203.629
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
348.910.175 302.233.855
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 1.584.621 1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-481.407 -181.594
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-481.407 -181.594
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-481.407 -181.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-508.045 -1.451.468
Yabancı Para Çevrim Farkları
-508.045 -1.451.468
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 24.651.166 24.651.166
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
197.353.703 71.739.395
Net Dönem Karı veya Zararı
46.310.137 125.891.735
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-76.162 -220.280
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
348.834.013 302.013.575
TOPLAM KAYNAKLAR
435.216.257 374.217.204


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 182.991.954 237.320.323 98.476.644 140.117.305
Satışların Maliyeti
11 -133.785.277 -169.528.109 -79.648.051 -96.788.058
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.206.677 67.792.214 18.828.593 43.329.247
BRÜT KAR (ZARAR)
49.206.677 67.792.214 18.828.593 43.329.247
Genel Yönetim Giderleri
12 -10.807.217 -5.251.148 -8.702.080 -2.146.850
Pazarlama Giderleri
12 -6.655.169 -5.941.192 -2.417.627 -2.854.961
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -2.619.743 -2.647.270 -1.141.445 -1.430.901
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
43.868.247 11.049.468 26.713.677 7.693.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-20.583.310 -9.688.660 -17.172.857 -9.370.572
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.409.485 55.313.412 16.108.261 35.219.300
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.538.677 723.191 5.497.807 76.631
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.948.162 56.036.603 21.606.068 35.295.931
Finansman Giderleri
-1.311.064 -1.200.267 -920.871 -692.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
56.637.098 54.836.336 20.685.197 34.603.578
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.363.847 -12.111.504 -3.816.895 -7.788.402
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-12.359.664 -12.662.130 -5.162.282 -8.314.100
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.995.817 550.626 1.345.387 525.698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.273.251 42.724.832 16.868.302 26.815.176
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.273.251 42.724.832 16.868.302 26.815.176
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-36.886 83.832 -51.514 72.405
Ana Ortaklık Payları
46.310.137 42.641.000 16.919.816 26.742.771
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-299.813 0 -299.813 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-299.813 0 -299.813 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.358.786 -1.943.314 -478.525 -1.324.928
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.358.786 -1.943.314 -478.525 -1.324.928
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.358.786 -1.943.314 -478.525 -1.324.928
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.058.973 -1.943.314 -778.338 -1.324.928
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.332.224 40.781.518 16.089.964 25.490.248
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-45.336 70.472 -71.445 76.566
Ana Ortaklık Payları
47.377.560 40.711.046 16.161.409 25.413.682http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780772


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7851 Değişim: 0,60%
Düşük 5,7410 06.12.2019 Yüksek 5,7871
Açılış: 5,7505
6,3970 Değişim: 0,10%
Düşük 6,3758 06.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,98 Değişim: -0,34%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.