KAP ***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.11.2018 - 02:56

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -112.589 16.209.972 41.331.882 36.453.121 135.078.507 -172.255 134.906.252
Transferler
1.622.656 34.830.465 -36.453.121 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
285.607 55.863.776 56.149.383 90.784 56.240.167
Kar Payları
-18.226.561 -18.226.561 -18.226.561
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 173.018 17.832.628 57.935.786 55.863.776 173.001.329 -81.471 172.919.858
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -7.640 17.832.628 57.935.786 87.047.044 204.003.939 -146.654 203.857.285
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-282.887 -282.887 0 -282.887
Transferler
40.000.000 6.818.538 40.228.506 -87.047.044 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-698.805 93.899.894 93.201.089 299.390 93.500.479
Kar Payları
-26.142.000 -26.142.000 -26.142.000
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.584.621 -388.500 -706.445 24.651.166 71.739.405 93.899.894 270.780.141 152.736 270.932.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.699.622 30.856.811
Dönem Karı (Zararı)
94.065.642 55.922.166
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
94.065.642 55.922.166
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.968.639 19.576.042
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.557.482 3.704.545
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 709.016 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
709.016 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.445.607 3.427.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.413.617 2.004.592
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4,7 31.990 1.423.138
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.010.094 -1.452.809
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.333.859 -1.492.772
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
323.765 39.963
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
973.102 381.435
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26.150.266 13.790.930
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-856.740 -275.789
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-856.740 -275.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.117.252 -32.285.322
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.575.827 -26.194.893
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.286 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.570.541 -26.194.893
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.493.078 -755.925
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-582.792 -96.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.910.286 -658.970
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.520.264 -19.856.791
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.262.037 -1.441.948
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.925.427 14.494.516
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.233 -379.419
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.928.660 14.873.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-488.801 373.783
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
435.627 -2.368.191
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
766.862 220.346
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-331.235 -2.588.537
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.337.627 3.464.127
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
87.917.029 43.212.886
Ödenen Faiz
-323.765 -39.963
Alınan Faiz
4.333.859 1.492.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -588.637 -514.714
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
4 60.172 29.471
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.699.036 -13.323.641
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.429.451 -3.714.597
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.492.691 439.109
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.492.691 439.109
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.922.142 -4.153.706
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -7.825.123 -4.153.706
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-97.019 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.437.949 -21.749.787
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.362.412 11.156.760
Kredilerden Nakit Girişleri
13.362.412 11.156.760
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.658.361 -14.679.986
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.658.361 -14.679.986
Ödenen Temettüler
-26.142.000 -18.226.561
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.832.222 5.392.427
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15 37.832.222 5.392.427
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 30.314.060 13.762.110
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 68.146.282 19.154.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
15 68.146.282 30.314.060
Ticari Alacaklar
4 151.547.521 127.458.530
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
151.547.521 127.453.244
Diğer Alacaklar
5.146.794 1.211.063
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 6.454 589.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.140.340 621.817
Stoklar
5 68.643.442 44.832.194
Peşin Ödenmiş Giderler
2.313.586 7.115.786
Diğer Dönen Varlıklar
4.892.882 676.968
ARA TOPLAM
300.690.507 211.608.601
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
300.690.507 211.608.601
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.341.250
Maddi Duran Varlıklar
6 71.650.181 68.299.089
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
233.000 178.304
Peşin Ödenmiş Giderler
771.630 231.467
Ertelenmiş Vergi Varlığı
494.940 1.080.209
Diğer Duran Varlıklar
1.882.142 1.845.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
75.031.893 72.975.819
TOPLAM VARLIKLAR
375.722.400 284.584.420
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.986.955 4.583.558
Ticari Borçlar
4 66.919.001 51.127.216
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.429.143 511.312
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
65.489.858 50.615.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.763.402 4.252.203
Diğer Borçlar
219.802 120.277
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 219.802 120.277
Ertelenmiş Gelirler
9.611.858 8.274.231
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13.408.650 5.622.028
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.361.099 672.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.361.099 640.710
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 32.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.869.569 3.496.825
ARA TOPLAM
102.140.336 78.149.048
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.140.336 78.149.048
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.507.466 2.402.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 2.507.466 2.402.875
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
141.721 175.212
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.649.187 2.578.087
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
104.789.523 80.727.135
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
270.780.141 204.003.939
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 1.584.621 1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-388.500 -388.500
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-388.500 -388.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-388.500 -388.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-706.445 -7.640
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 24.651.166 17.832.628
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
71.739.405 57.935.786
Net Dönem Karı veya Zararı
93.899.894 87.047.044
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
152.736 -146.654
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
270.932.877 203.857.285
TOPLAM KAYNAKLAR
375.722.400 284.584.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 407.035.463 288.289.059 169.715.140 121.655.668
Satışların Maliyeti
11 -282.155.053 -204.119.436 -112.626.944 -85.267.314
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
124.880.410 84.169.623 57.088.196 36.388.354
BRÜT KAR (ZARAR)
124.880.410 84.169.623 57.088.196 36.388.354
Genel Yönetim Giderleri
12 -7.685.447 -6.207.771 -2.434.299 -1.986.289
Pazarlama Giderleri
12 -8.692.608 -6.431.424 -2.751.416 -2.222.104
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -4.085.690 -2.912.405 -1.438.420 -1.486.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
42.843.942 7.667.028 31.794.474 3.001.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-25.595.730 -6.287.053 -15.907.070 -2.026.477
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
121.664.877 69.997.998 66.351.465 31.668.488
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
878.790 336.666 155.599 59.341
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-38.827
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
122.543.667 70.295.837 66.507.064 31.727.829
Finansman Giderleri
-2.327.759 -582.741 -1.127.492 -158.351
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
120.215.908 69.713.096 65.379.572 31.569.478
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.150.266 -13.790.930 -14.038.762 -6.311.239
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-26.485.658 -13.618.825 -13.823.528 -6.138.824
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
335.392 -172.105 -215.234 -172.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
94.065.642 55.922.166 51.340.810 25.258.239
DÖNEM KARI (ZARARI)
94.065.642 55.922.166 51.340.810 25.258.239
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
165.748 58.390 81.916 72.798
Ana Ortaklık Payları
93.899.894 55.863.776 51.258.894 25.185.441
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-565.163 318.001 1.378.151 -55.113
Yabancı Para Çevrim Farkları
-565.163 318.001 1.378.151 -55.113
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-565.163 318.001 1.378.151 -55.113
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.500.479 56.240.167 52.718.961 25.203.126
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
299.390 90.784 228.918 70.568
Ana Ortaklık Payları
93.201.089 56.149.383 52.490.043 25.132.558http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717146


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5795 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5297 17.08.2019 Yüksek 5,5873
Açılış: 5,5664
6,1893 Değişim: -0,08%
Düşük 6,1374 17.08.2019 Yüksek 6,2013
Açılış: 6,1941
271,49 Değişim: -0,43%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.