***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2018 - 08:31

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -112.589 15.722.489 41.819.365 13.668.127 135.078.507 -172.255 134.906.252
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
487.483 35.965.625 -13.668.127
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
326.492 36.453.121 9.473.507 14.438 9.487.945
Kar Payları
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 213.903 16.209.972 77.784.993 36.453.121 144.552.014 -157.817 144.394.197
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -7.640 17.832.628 57.935.786 87.047.044 204.003.939 -146.654 203.857.285
Transferler
87.047.044 -87.047.044 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-600.865 15.898.229 15.297.364 -6.094 15.291.270
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kar Payları
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -608.505 17.832.628 144.982.830 15.898.229 219.301.303 -152.748 219.148.555


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.880.832 9.608.796
Dönem Karı (Zararı)
15.909.656 9.127.461
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.909.656 9.127.461
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.120.903 4.587.578
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.445.689 1.124.825
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
87.291 44.106
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
87.291 44.106
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.278.235 900.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.278.235 844.397
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 55.710
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.125.139 -334.676
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.150.772 -384.684
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25.633 50.008
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-249.065 574.324
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.323.102 2.240.065
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-639.210 38.827
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-639.210 38.827
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.398.424 1.397.027
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.346.836 12.106.172
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.352.122 12.106.172
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.229.424 -2.365.559
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
46.960 -12.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.276.384 -2.352.836
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.189.471 -11.523.566
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.177.789 65.625
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-759.025 3.146.258
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.233 -3.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-755.792 3.149.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-559.988 20.743
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-131.859 -1.664.277
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
766.862 766.862
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-898.721 -2.431.139
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
946.718 1.611.631
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.632.135 15.112.066
Ödenen Faiz
-25.633 -50.008
Alınan Faiz
1.150.772 384.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -131.299 -99.422
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
58.996 3.239
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.804.139 -5.741.763
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.670.010 -1.260.100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
786.012 9.108
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
786.012 9.108
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.456.022 -1.269.208
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -4.456.022 -1.269.208
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
182.049 -437.625
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.978.696 0
Kredilerden Nakit Girişleri
5.978.696 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.796.647 -437.625
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.796.647 -437.625
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.392.871 7.911.071
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.392.871 7.911.071
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 30.314.060 13.762.110
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 35.706.931 21.673.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
15 35.706.931 30.314.060
Ticari Alacaklar
4 115.052.698 127.458.530
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
115.052.698 127.453.244
Diğer Alacaklar
5.211.965 1.211.063
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 636.206 589.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.575.759 621.817
Stoklar
5 60.934.374 44.832.194
Peşin Ödenmiş Giderler
3.554.513 7.115.786
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.554.513 7.115.786
Diğer Dönen Varlıklar
2.870.084 676.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.870.084 676.968
ARA TOPLAM
223.330.565 211.608.601
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
223.330.565 211.608.601
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.341.250
Maddi Duran Varlıklar
6 72.558.834 68.299.089
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
157.634 178.304
Peşin Ödenmiş Giderler
614.951 231.467
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
614.951 231.467
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.104.788 1.080.209
Diğer Duran Varlıklar
1.717.119 1.845.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.153.326 72.975.819
TOPLAM VARLIKLAR
299.483.891 284.584.420
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.116.295 4.583.558
Ticari Borçlar
4 50.385.712 51.127.216
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 827.759 511.312
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
49.557.953 50.615.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.692.215 4.252.203
Diğer Borçlar
227.396 120.277
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 227.396 120.277
Ertelenmiş Gelirler
9.220.949 8.274.231
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.165.919 5.622.028
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.661.574 672.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.629.574 640.710
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 32.000 32.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 3.129.466 3.496.825
ARA TOPLAM
77.599.526 78.149.048
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.599.526 78.149.048
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 2.560.947 2.402.875
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 2.560.947 2.402.875
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
174.863 175.212
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.735.810 2.578.087
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
80.335.336 80.727.135
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
219.301.303 204.003.939
Ödenmiş Sermaye
10 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 1.584.621 1.584.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-388.500 -388.500
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-388.500 -388.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-388.500 -388.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-608.505 -7.640
Yabancı Para Çevrim Farkları
-608.505 -7.640
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 17.832.628 17.832.628
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
144.982.830 57.935.786
Net Dönem Karı veya Zararı
15.898.229 87.047.044
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-152.748 -146.654
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
219.148.555 203.857.285
TOPLAM KAYNAKLAR
299.483.891 284.584.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 97.203.018 67.150.129
Satışların Maliyeti
11 -72.740.051 -51.744.495
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.462.967 15.405.634
BRÜT KAR (ZARAR)
24.462.967 15.405.634
Genel Yönetim Giderleri
12 -3.104.298 -1.798.175
Pazarlama Giderleri
12 -3.086.231 -2.021.153
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -1.216.369 -741.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.356.131 3.174.704
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-318.088 -2.074.872
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.094.112 11.944.730
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
646.560 7.350
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-38.827
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.740.672 11.913.253
Finansman Giderleri
-507.914 -545.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.232.758 11.367.526
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.323.102 -2.240.065
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.348.030 -1.942.500
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.928 -297.565
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.909.656 9.127.461
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.909.656 9.127.461
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.427 -19.554
Ana Ortaklık Payları
15.898.229 9.147.015
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kar 0,40000000 0,23000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-618.386 360.484
Yabancı Para Çevrim Farkları
-618.386 360.484
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-618.386 360.484
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-618.386 360.484
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.291.270 9.487.945
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.094 14.438
Ana Ortaklık Payları
15.297.364 9.473.507http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680666


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,00% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2864 Değişim: 0,14%
Düşük 5,2703 18.02.2019 Yüksek 5,2927
Açılış: 5,27905
5,9814 Değişim: 0,28%
Düşük 5,9550 18.02.2019 Yüksek 5,9922
Açılış: 5,9646
224,94 Değişim: 0,32%
Düşük 223,94 18.02.2019 Yüksek 225,23
Açılış: 224,23

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.