***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2018 - 08:31

***ULUSE*** ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -112.589 15.722.489 41.819.365 13.668.127 135.078.507 -172.255 134.906.252
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
487.483 35.965.625 -13.668.127
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
326.492 36.453.121 9.473.507 14.438 9.487.945
Kar Payları
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 213.903 16.209.972 77.784.993 36.453.121 144.552.014 -157.817 144.394.197
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -7.640 17.832.628 57.935.786 87.047.044 204.003.939 -146.654 203.857.285
Transferler
87.047.044 -87.047.044 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-600.865 15.898.229 15.297.364 -6.094 15.291.270
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kar Payları
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 1.584.621 -388.500 -608.505 17.832.628 144.982.830 15.898.229 219.301.303 -152.748 219.148.555


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.880.832 9.608.796
Dönem Karı (Zararı)
15.909.656 9.127.461
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.909.656 9.127.461
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.120.903 4.587.578
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.445.689 1.124.825
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
87.291 44.106
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
87.291 44.106
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.278.235