KAP ***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2018 - 18:15

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 63.749.246 39.344.061 30.247.066 14.343.743
Satışların Maliyeti
24 -56.549.450 -34.530.568 -26.337.227 -12.733.809
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.199.796 4.813.493 3.909.839 1.609.934
BRÜT KAR (ZARAR)
7.199.796 4.813.493 3.909.839 1.609.934
Genel Yönetim Giderleri
25 -648.235 -593.003 -237.352 -224.386
Pazarlama Giderleri
25 -205.683 -188.111 -80.913 -68.357
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -15.663 -12.322 -6.077 -3.532
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 508.152 170.358 238.190 30.378
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -4.279.650 -111.058 -3.021.448 -54.502
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.558.717 4.079.357 802.239 1.289.535
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -6.598 -11.550 112 597
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 191.202 184.980 46.545 66.093
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.743.321 4.252.787 848.896 1.356.225
Finansman Gelirleri
28 5.162.486 450.278 3.060.460 223.125
Finansman Giderleri
28 -5.830.612 -982.841 -3.231.178 -345.683
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.075.195 3.720.224 678.178 1.233.667
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-102.431 -381.126 -127.491 -233.849
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-174.730 -488.426 -136.270 -228.739
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 72.299 107.300 8.779 -5.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.972.764 3.339.098 550.687 999.818
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.972.764 3.339.098 550.687 999.818
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.034 20.911 9.085 7.614
Ana Ortaklık Payları
1.946.730 3.318.187 541.602 992.204
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (kr.) 30 7,77000000 13,25000000 2,16000000 3,96000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 172 -6.124 -6.124 -1.862 -7.986 -1.132.725 -1.132.725 145.855 -986.870 331.337 5.363.804 1.793.267 7.157.071 8.088.386 78.647 8.167.033
Transferler
1.793.267 -1.793.267
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
125.644 125.644 380 126.024 3.318.187 3.318.187 3.444.211 21.630 3.465.841
Dönem Karı (Zararı)
3.318.187 3.318.187 3.318.187 20.911 3.339.098
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
125.644 125.644 380 126.024 126.024 719 126.743
Kar Payları
-172 -51.669 -1.505.266 -1.505.266 -1.557.107 -1.557.107
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 0 -6.124 -6.124 -1.862 -7.986 -1.007.081 -1.007.081 146.235 -860.846 279.668 5.651.805 3.318.187 8.969.992 9.975.490 100.277 10.075.767
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 -2.211 -2.211 -1.150 -3.361 -1.141.847 -1.141.847 180.874 -960.973 279.668 5.651.805 3.811.546 9.463.351 10.373.347 104.314 10.477.661
Transferler
339.393 3.472.153 -3.811.546 -339.393
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.506.208 -1.506.208 29.092 -1.477.116 1.946.730 1.946.730 469.614 -23.205 446.409
Dönem Karı (Zararı)
1.946.730 1.946.730 1.946.730 26.034 1.972.764
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.506.208 -1.506.208 29.092 -1.477.116 -1.477.116 -49.239 -1.526.355
Kar Payları
-21.975 -3.384.477 -3.384.477 -3.406.452 -3.406.452
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 -2.211 -2.211 -1.150 -3.361 -2.648.055 -2.648.055 209.966 -2.438.089 597.086 5.739.481 1.946.730 7.686.211 7.436.509 81.109 7.517.618


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.854.585 4.057.792
Dönem Karı (Zararı)
1.972.764 3.339.098
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.136.031 1.227.057
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13 466.184 427.737
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.708 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.708 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 113.040 89.701
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28 573.958 112.051
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
28 -4.766.116 -55.001
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-131.742 55.476
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -191.202 -184.980
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 102.431 381.126
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 6.598 11.550
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
28 4.971.880 358.230
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-10.708 31.167
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-167.733 -143.011
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.402.088 -2.352.739
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.237.992 -588.269
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-288.577 1.432
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.205.933 -847.734
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.491.217 2.545.983
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-296.578 779.533
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
772.218 318.783
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.941.062 4.423.144
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-25.183 -314.278
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-61.294 -51.074
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-535.140 -633.011
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -2.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
970 3.072
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-656.110 -703.583
Alınan Temettüler
10 120.000 70.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.126.036 -1.911.106
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 29.690.145 33.024.695
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -32.194.993 -33.240.818
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
547.234 26.242
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-345.057 -104.620
Ödenen Temettüler
-3.406.452 -1.557.107
Ödenen Faiz
-685.768 -450.863
Alınan Faiz
268.855 391.365
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.806.591 1.513.675
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.766.116 55.001
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
959.525 1.568.676
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.592.735 5.022.402
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.552.260 6.591.078


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.972.764 3.339.098 550.687 999.818
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.526.355 126.743 -1.085.895 11.828
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.933.822 157.057 -1.375.546 14.578
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.933.822 157.057 -1.375.546 14.578
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
29.092 380 19.144 499
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
29.092 380 19.144 499
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
378.375 -30.694 270.507 -3.249
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
378.375 -30.694 270.507 -3.249
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.526.355 126.743 -1.085.895 11.828
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
446.409 3.465.841 -535.208 1.011.646
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-23.205 21.630 -22.275 7.281
Ana Ortaklık Payları
469.614 3.444.211 -512.933 1.004.365


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.957.795 8.802.069
Ticari Alacaklar
6 9.319.393 5.027.033
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 31 2.862.216 1.399.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.457.177 3.627.432
Diğer Alacaklar
7 102.835 84.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
102.835 84.267
Türev Araçlar
20 473.808 346.909
Stoklar
8 8.495.315 5.291.090
Peşin Ödenmiş Giderler
14 131.489 62.397
Diğer Dönen Varlıklar
15 1.769.470 752.259
ARA TOPLAM
30.250.105 20.366.024
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.250.105 20.366.024
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 0 9.000
Türev Araçlar
20 262.238 100.560
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 1.234.658 1.134.364
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 4.621 4.621
Maddi Duran Varlıklar
12 12.273.361 12.303.437
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 58.275 65.187
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
58.275 65.187
Peşin Ödenmiş Giderler
14 318.033 99.276
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 3.518.545 3.067.871
Diğer Duran Varlıklar
15 1.146.349 1.012.639
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.816.080 17.796.955
TOPLAM VARLIKLAR
49.066.185 38.162.979
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.486.188 340.875
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.947.735 4.932.839
Ticari Borçlar
6 16.638.463 8.213.166
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 31 173.933 115.456
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
16.464.530 8.097.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 85.705 119.833
Diğer Borçlar
19 24.567 36.797
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19, 31 2.395 23.463
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
22.172 13.334
Türev Araçlar
20 931.278 177.137
Ertelenmiş Gelirler
16 34.383 20.428
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 170.843 21.296
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 170.467 89.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
54.719 12.629
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
115.748 77.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 3.603.337 3.723.374
ARA TOPLAM
27.092.966 17.675.669
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.092.966 17.675.669
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 14.187.782 9.777.270
Türev Araçlar
20 21.441 3.364
Ertelenmiş Gelirler
16 3.236 4.112
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 242.136 223.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
242.136 223.734
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 1.006 1.169
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.455.601 10.009.649
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.548.567 27.685.318
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.436.509 10.373.347
Ödenmiş Sermaye
23 250.419 250.419
Sermaye Düzeltme Farkları
23 1.344.243 1.344.243
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.361 -3.361
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.211 -2.211
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.211 -2.211
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.150 -1.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.438.089 -960.973
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.648.055 -1.141.847
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.648.055 -1.141.847
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
209.966 180.874
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 597.086 279.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.739.481 5.651.805
Net Dönem Karı veya Zararı
1.946.730 3.811.546
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
81.109 104.314
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.517.618 10.477.661
TOPLAM KAYNAKLAR
49.066.185 38.162.979http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718312


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.394 Değişim: -0,13% Hacim : 6.592 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.349 22.08.2019 Yüksek 96.117
Açılış: 95.730
5,7699 Değişim: 0,00%
Düşük 5,7675 23.08.2019 Yüksek 5,7732
Açılış: 5,7701
6,4001 Değişim: 0,01%
Düşük 6,3922 23.08.2019 Yüksek 6,4041
Açılış: 6,3997
277,98 Değişim: 0,01%
Düşük 277,82 23.08.2019 Yüksek 278,19
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.