***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:14

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 33.502.180 25.000.318 20.080.772 12.630.679
Satışların Maliyeti
24 -30.212.223 -21.796.759 -17.860.005 -11.035.588
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.289.957 3.203.559 2.220.767 1.595.091
BRÜT KAR (ZARAR)
3.289.957 3.203.559 2.220.767 1.595.091
Genel Yönetim Giderleri
25 -410.883 -368.617 -214.997 -189.753
Pazarlama Giderleri
25 -124.770 -119.754 -57.605 -63.937
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -9.586 -8.790 -4.676 -3.973
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 269.962 139.980 163.922 84.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -1.258.202 -56.556 -1.041.121 55.577
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.756.478 2.789.822 1.066.290 1.477.753
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -6.710 -12.147 -327 -13.073
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 144.657 118.887 86.071 61.762
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.894.425 2.896.562 1.152.034 1.526.442
Finansman Gelirleri
28 2.102.026 227.153 1.448.210 64.792
Finansman Giderleri
28 -2.599.434 -637.158 -1.675.037 -156.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.397.017 2.486.557 925.207 1.434.828
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25.060 -147.277 110.083 28.693
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-38.460 -259.687 -33.342 -147.419
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 63.520 112.410 143.425 176.112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.422.077 2.339.280 1.035.290 1.463.521
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.422.077 2.339.280 1.035.290 1.463.521
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.949 13.297 8.598 6.362
Ana Ortaklık Payları
1.405.128 2.325.983 1.026.692 1.457.159
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (kr.) 30 5,61000000 9,29000000 4,10000000 5,82000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 172 -6.124 -6.124 -1.862 -7.986 -1.132.725 -1.132.725 145.855 -986.870 331.337 5.363.804 1.793.267 7.157.071 8.088.386 78.647 8.167.033
Transferler
1.793.267 -1.793.267 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
113.982 113.982 -119 113.863 2.325.983 2.325.983 2.439.846 14.349 2.454.195
Dönem Karı (Zararı)
2.325.983 2.325.983 2.325.983 13.297 2.339.280
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
113.982 113.982 -119 113.863 113.863 1.052 114.915
Kar Payları
-172 -51.669 -1.505.266 0 -1.505.266 -1.557.107 -1.557.107
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 0 -6.124 -6.124 -1.862 -7.986 -1.018.743 -1.018.743 145.736 -873.007 279.668 5.651.805 2.325.983 7.977.788 8.971.125 92.996 9.064.121
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 -2.211 -1.150 -3.361 -1.141.847 -1.141.847 180.874 -960.973 279.668 5.651.805 3.811.546 9.463.351 10.373.347 104.314 10.477.661
Transferler
339.393 3.472.153 -3.811.546 -339.393 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-432.529 -432.529 9.948 -422.581 1.405.128 1.405.128 982.547 -930 981.617
Dönem Karı (Zararı)
1.405.128 1.405.128 1.405.128 16.949 1.422.077
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-432.529 -432.529 9.948 -422.581 -422.581 -17.879 -440.460
Kar Payları
-21.975 -3.384.477 0 -3.384.477 -3.406.452 -3.406.452
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 -2.211 -2.211 -1.150 -3.361 -1.574.376 -1.574.376 190.822 -1.383.554 597.086 5.739.481 1.405.128 7.144.609 7.949.442 103.384 8.052.826


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.023.996 2.107.420
Dönem Karı (Zararı)
1.422.077 2.339.280
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
709.262 720.999
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13 310.247 284.666
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-920 13.470
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -920 13.470
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 27.416 76.851
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28 305.547 117.118
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
28 -1.548.823 43.977
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-340.798 -9.692
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -144.657 -118.887
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -25.060 147.277
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 6.710 12.147
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
28 2.121.391 138.693
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.791 15.379
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.665 -759.023
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.769.182 -827.861
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-533.822 -265.737
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
40.113 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.410.367 -593.219
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.347.017 617.253
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
185.008 310.541
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
88.568 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.078.674 2.301.256
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-23.221 -160.448
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-31.457 -33.388
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-307.964 -308.221
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -1.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
810 2.456
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-428.774 -379.177
Alınan Temettüler
10 120.000 70.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.288.683 -2.339.240
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 19.020.669 23.009.300
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -22.098.167 -23.685.054
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
585.678 8.175
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-115.305 0
Ödenen Temettüler
-3.406.452 -1.557.107
Ödenen Faiz
-441.124 -350.662
Alınan Faiz
166.018 236.108
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.572.651 -540.041
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.548.823 -43.977
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.023.828 -584.018
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.592.735 5.022.402
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.568.907 4.438.384


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.422.077 2.339.280 1.035.290 1.463.521
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-440.460 114.915 -323.914 190.470
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-558.276 142.479 -408.347 237.460
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-558.276 142.479 -408.347 237.460
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
9.948 -119 7.666 -1.305
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
9.948 -119 7.666 -1.305
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
107.868 -27.445 76.767 -45.685
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
107.868 -27.445 76.767 -45.685
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-440.460 114.915 -323.914 190.470
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
981.617 2.454.195 711.376 1.653.991
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-930 14.349 -5.431 8.170
Ana Ortaklık Payları
982.547 2.439.846 716.807 1.645.821


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.886.217 8.802.069
Ticari Alacaklar
6 6.768.881 5.027.033
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 31 2.334.838 1.399.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.434.043 3.627.432
Diğer Alacaklar
7 169.479 84.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
169.479 84.267
Türev Araçlar
20 243.515 346.909
Stoklar
8 7.702.377 5.291.090
Peşin Ödenmiş Giderler
14 145.896 62.397
Diğer Dönen Varlıklar
15 1.035.156 752.259
ARA TOPLAM
21.951.521 20.366.024
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.951.521 20.366.024
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 0 9.000
Türev Araçlar
20 163.841 100.560
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 1.168.969 1.134.364
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 4.621 4.621
Maddi Duran Varlıklar
12 12.297.931 12.303.437
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 58.694 65.187
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
58.694 65.187
Peşin Ödenmiş Giderler
14 221.891 99.276
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 3.239.259 3.067.871
Diğer Duran Varlıklar
15 1.095.244 1.012.639
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.250.450 17.796.955
TOPLAM VARLIKLAR
40.201.971 38.162.979
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 473.480 340.875
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.154.204 4.932.839
Ticari Borçlar
6 12.520.349 8.213.166
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 31 110.987 115.456
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12.409.362 8.097.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 82.216 119.833
Diğer Borçlar
19 14.445 36.797
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19, 31 5 23.463
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.440 13.334
Türev Araçlar
20 256.818 177.137
Ertelenmiş Gelirler
16 2.107 20.428
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 36.535 21.296
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 114.582 89.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
41.347 12.629
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
73.235 77.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 4.069.833 3.723.374
ARA TOPLAM
20.724.569 17.675.669
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.724.569 17.675.669
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 11.181.848 9.777.270
Türev Araçlar
20 12.251 3.364
Ertelenmiş Gelirler
16 3.558 4.112
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 225.859 223.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
225.859 223.734
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 1.060 1.169
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.424.576 10.009.649
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
32.149.145 27.685.318
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.949.442 10.373.347
Ödenmiş Sermaye
23 250.419 250.419
Sermaye Düzeltme Farkları
23 1.344.243 1.344.243
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.361 -3.361
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.211 -2.211
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.211 -2.211
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.150 -1.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.383.554 -960.973
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.574.376 -1.141.847
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.574.376 -1.141.847
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
190.822 180.874
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 597.086 279.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.739.481 5.651.805
Net Dönem Karı veya Zararı
1.405.128 3.811.546
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
103.384 104.314
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.052.826 10.477.661
TOPLAM KAYNAKLAR
40.201.971 38.162.979http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701947


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.861 Değişim: -0,03% Hacim : 2.415 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.737 19.04.2019 Yüksek 97.293
Açılış: 97.082
5,8096 Değişim: 0,14%
Düşük 5,7879 19.04.2019 Yüksek 5,8347
Açılış: 5,8016
6,5419 Değişim: 0,16%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5663
Açılış: 6,5317
238,33 Değişim: 0,17%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 239,39
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.