***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 18:38

***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 13.421.408 12.369.639
Satışların Maliyeti
24 -12.352.218 -10.761.171
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.069.190 1.608.468
BRÜT KAR (ZARAR)
1.069.190 1.608.468
Genel Yönetim Giderleri
25 -195.886 -178.864
Pazarlama Giderleri
25 -67.165 -55.817
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25 -4.910 -4.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 106.040 55.232
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -217.081 -112.133
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
690.188 1.312.069
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 0 926
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -6.383 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 58.586 57.125
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
742.391 1.370.120
Finansman Gelirleri
28 653.816 162.361
Finansman Giderleri
28 -924.397 -480.752
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
471.810 1.051.729
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-85.023 -175.970
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.118 -112.268
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -79.905 -63.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
386.787 875.759
DÖNEM KARI (ZARARI)
386.787 875.759
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.351 6.935
Ana Ortaklık Payları
378.436 868.824
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 kr. olan pay başına kazanç (kr.) 30 1,51000000 3,47000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 172 -6.124 -6.124 -1.862 -7.986 -1.132.725 -1.132.725 145.855 -986.870 331.337 5.363.804 1.793.267 7.157.071 8.088.386 78.647 8.167.033
Transferler
1.793.267 -1.793.267 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-75.985 -75.985 1.186 -74.799 868.824 868.824 794.025 6.179 800.204
Dönem Karı (Zararı)
868.824 868.824 868.824 6.935 875.759
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-75.985 -75.985 1.186 -74.799 -74.799 -756 -75.555
Kar Payları
-172 -51.669 -1.505.266 0 -1.505.266 -1.557.107 -1.557.107
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 0 -6.124 -6.124 -1.862 -7.986 -1.208.710 -1.208.710 147.041 -1.061.669 279.668 5.651.805 868.824 6.520.629 7.325.304 84.826 7.410.130
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.419 1.344.243 0 -2.211 -2.211 -1.150 -3.361 -1.141.847 -1.141.847 180.874 -960.973 279.668 5.651.805 3.811.546 9.463.351 10.373.347 104.314 10.477.661
Transferler
317.418 3.494.128 -3.811.546 -317.418 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-114.978 -114.978 2.282 -112.696 378.436 378.436 265.740 4.501 270.241
Dönem Karı (Zararı)
378.436 378.436 378.436 8.351 386.787
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-114.978 -114.978 2.282 -112.696 -112.696 -3.850 -116.546
Kar Payları
-3.406.452 -3.406.452 -3.406.452 0 -3.406.452
Dönem Sonu Bakiyeler
250.419 1.344.243 0 -2.211 -2.211 -1.150 -3.361 -1.256.825 -1.256.825 183.156 -1.073.669 597.086 5.739.481 378.436 6.117.917 7.232.635 108.815 7.341.450


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-618.947 872.904
Dönem Karı (Zararı)
386.787 875.759
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
630.756 574.869
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13 155.462 142.377
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.275 5.877
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.275 5.877
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 43.136 35.491
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28 104.756 80.059
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
28 -445.696 -67.870
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20.291 3.605
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -58.586 -57.125
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 85.023 175.970
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 6.383 -926
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
28 710.698 247.285
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.014 10.126
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.588.481 -513.568
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-475.677 -756.180
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.595 -79.324
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-144.757 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.427.550 -796.613
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
457.891 920.510
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
138.260 198.039
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-32.053 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-570.938 937.060
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-21.892 -45.512
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-26.117 -18.644
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-122.828 -104.787
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
552 1.315
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
552 1.315
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-243.380 -176.102
Alınan Temettüler
10 120.000 70.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.844.636 423.963
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 8.823.513 14.097.037
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -8.874.590 -13.673.346
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
14.054 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-68.767 0
Ödenen Temettüler
-1.728.721 0
Ödenen Faiz
-108.731 -99.868
Alınan Faiz
98.606 100.140
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.586.411 1.192.080
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
445.696 67.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.140.715 1.259.950
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.592.735 5.022.402
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.452.020 6.282.352


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
386.787 875.759
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-116.546 -75.555
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-149.929 -94.981
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-149.929 -94.981
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
2.282 1.186
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
2.282 1.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31.101 18.240
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31.101 18.240
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-116.546 -75.555
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
270.241 800.204
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.501 6.179
Ana Ortaklık Payları
265.740 794.025


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.716.597 8.802.069
Ticari Alacaklar
6 5.495.351 5.027.033
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,31 1.755.940 1.399.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.739.411 3.627.432
Diğer Alacaklar
7 95.708 84.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
95.708 84.267
Türev Araçlar
20 462.106 346.909
Stoklar
8 6.716.365 5.291.090
Peşin Ödenmiş Giderler
14 45.006 62.397
Diğer Dönen Varlıklar
15 780.039 752.259
ARA TOPLAM
20.311.172 20.366.024
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.311.172 20.366.024
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
9 0 9.000
Türev Araçlar
20 130.120 100.560
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 1.075.232 1.134.364
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 4.621 4.621
Maddi Duran Varlıklar
12 12.283.981 12.303.437
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 62.403 65.187
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
62.403 65.187
Peşin Ödenmiş Giderler
14 202.303 99.276
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 3.019.067 3.067.871
Diğer Duran Varlıklar
15 1.095.600 1.012.639
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.873.327 17.796.955
TOPLAM VARLIKLAR
38.184.499 38.162.979
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 433.920 340.875
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 5.943.452 4.932.839
Ticari Borçlar
6 8.661.336 8.213.166
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,31 69.442 115.456
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.591.894 8.097.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 81.289 119.833
Diğer Borçlar
19 1.693.818 36.797
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19, 31 8.616 23.463
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.685.202 13.334
Türev Araçlar
20 143.398 177.137
Ertelenmiş Gelirler
16 3.694 20.428
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 4.522 21.296
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 125.788 89.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26.688 12.629
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
99.100 77.295
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 3.977.675 3.723.374
ARA TOPLAM
21.068.892 17.675.669
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.068.892 17.675.669
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 9.544.275 9.777.270
Türev Araçlar
20 5.050 3.364
Ertelenmiş Gelirler
16 3.951 4.112
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 219.767 223.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
219.767 223.734
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 1.114 1.169
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.774.157 10.009.649
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.843.049 27.685.318
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.232.635 10.373.347
Ödenmiş Sermaye
23 250.419 250.419
Sermaye Düzeltme Farkları
23 1.344.243 1.344.243
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.361 -3.361
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.211 -2.211
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.211 -2.211
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.150 -1.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.073.669 -960.973
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.256.825 -1.141.847
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.256.825 -1.141.847
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
183.156 180.874
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 597.086 279.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.739.481 5.651.805
Net Dönem Karı veya Zararı
378.436 3.811.546
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
108.815 104.314
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.341.450 10.477.661
TOPLAM KAYNAKLAR
38.184.499 38.162.979http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682522


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
97.988 Değişim: 1,94% Hacim : 7.676 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.599 21.09.2018 Yüksek 97.988
Açılış: 96.599
6,2933 Değişim: 0,01%
Düşük 6,2928 22.09.2018 Yüksek 6,2933
Açılış: 6,2928
7,3945 Değişim: 1,14%
Düşük 7,2923 22.09.2018 Yüksek 7,4258
Açılış: 7,3112
242,48 Değişim: 0,74%
Düşük 240,33 21.09.2018 Yüksek 244,54
Açılış: 240,68
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.