KAP ***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 18:49

***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 0 -169.734 1.407.616 4.180.271 10.882.265 60.146.319 0 60.146.319
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 10.882.265 -10.882.265 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 175.710 0 2.905.774 3.081.484 0 3.081.484
Dönem Karı (Zararı)
2.905.774 2.905.774 0 2.905.774
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
175.710 0 175.710 0 175.710
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 1.276.097
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 0 5.976 1.407.616 15.062.536 2.905.774 63.227.803 0 63.227.803
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 1.408.216 13.845.901 23.059.831 -268.603 1.227.556 1.444.211 13.683.561 3.191.136 87.591.779 0 87.591.779
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
0 166.955 3.024.181 -3.191.136 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 65.626 4.238.496 0 921.304 5.225.426 0 5.225.426
Dönem Karı (Zararı)
0 921.304 921.304 0 921.304
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
65.626 4.238.496 0 4.304.122 0 4.304.122
Sermaye Arttırımı
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 1.408.216 13.845.901 23.059.831 -202.977 5.466.022 1.611.166 16.707.742 921.304 92.817.205 0 92.817.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.592.194 -11.712.782
Dönem Karı (Zararı)
921.304 2.905.774
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
921.304 2.905.774
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.765.185 6.664.819
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 2.237.507 2.120.131
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 122.580
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 83.718
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 38.862
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-122.095 390.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-122.095 390.723
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.042.182 1.236.471
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.623.538 2.536.764
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-375.879 22.542
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
359.932 235.608
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.188.214 -20.039.256
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.332.661 -22.281.757
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -834.133 -17.836.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 7.166.794 -4.445.269
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.911.852 -925.682
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.489.028 -1.697.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.422.824 771.410
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.119.109 2.649.090
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.519.522 -11.156.956
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.262.342 8.286.681
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -37.919 138.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 4.300.261 8.148.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
357.652 -3.515
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-430.991 1.800.822
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.926 1.835.978
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-449.917 -35.156
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
491.469 -49.670
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
349.136 1.641.731
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
530.819 1.160.924
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-181.683 480.807
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.501.725 -10.468.663
Ödenen Faiz
-1.295.201 -1.515.097
Alınan Faiz
204.732 270.978
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.279.428 5.104.514
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -4.701
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 3.263.308 54.149
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.263.308 54.149
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.612.653 -4.273.312
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -4.599.215 -1.574.352
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -13.438 -2.698.960
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Faiz
69.917 330.594
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 8.997.784
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.310.140 2.741.399
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.356.453 24.332.041
Kredilerden Nakit Girişleri
5 12.336.241 21.481.921
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5 8.020.212 2.850.120
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.084.920 -19.778.258
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -7.084.920 -19.778.258
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.961.393 -1.812.384
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.438.518 -3.866.869
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
437.616 -656.159
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.876.134 -4.523.028
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.977.730 11.101.345
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.853.864 6.578.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.853.864 6.977.730
Finansal Yatırımlar
4 0 0
Ticari Alacaklar
6 31.055.805 33.962.767
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
834.133 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
30.221.672 33.962.767
Diğer Alacaklar
7 17.389.767 4.795.652
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12.118.420 1.753.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.271.347 3.042.532
Stoklar
8 11.903.246 10.784.137
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.828.506 4.058.006
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.828.506 4.058.006
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
388.687 764.076
Diğer Dönen Varlıklar
1.568.210 1.723.640
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.568.210 1.723.640
ARA TOPLAM
77.988.085 63.066.008
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
77.988.085 63.066.008
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 3.655.787 2.366.881
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.123.680 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.532.107 2.366.881
Maddi Duran Varlıklar
10 107.953.095 104.870.092
Arazi ve Arsalar
38.704.540 38.704.540
Binalar
13.858.975 11.875.554
Tesis, Makine ve Cihazlar
31.363.834 31.810.157
Taşıtlar
22.526.712 18.870.226
Mobilya ve Demirbaşlar
970.625 1.164.569
Yapılmakta Olan Yatırımlar
528.409 2.445.046
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 891.011 917.986
Lisanslar
891.011 917.986
Bilgisayar Yazılımları
0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 15.592.163 13.235.459
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.592.163 13.235.459
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
128.092.056 121.390.418
TOPLAM VARLIKLAR
206.080.141 184.456.426
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 4.703.548 2.791.901
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.703.548 2.791.901
Banka Kredileri
4.672.894 2.700.614
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.654 91.287
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 26.879.066 18.026.587
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.879.066 18.026.587
Banka Kredileri
20.022.940 11.642.877
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.856.126 6.383.710
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 34.140.046 30.034.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11.309 48.036
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
34.128.737 29.986.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.066.996 709.344
Diğer Borçlar
7 1.452.039 1.538.684
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 77.568
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.452.039 1.461.116
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler
9 569.177 77.708
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
569.177 77.708
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
791.335 932.631
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
270.411 367.958
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
270.411 367.958
ARA TOPLAM
69.872.618 54.479.384
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.872.618 54.479.384
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 40.961.080 39.170.865
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 40.961.080 39.170.865
Banka Kredileri
34.735.959 32.511.112
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.225.121 6.659.753
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
7 754.454 1.098.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
96.494 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
657.960 1.098.800
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.362.078 1.568.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.362.078 1.568.309
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
312.706 547.289
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.390.318 42.385.263
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
113.262.936 96.864.647
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.817.205 87.591.779
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Birleşme Denkleştirme Hesabı
0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.845.901 13.845.901
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
1.408.216 1.408.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.856.854 22.791.228
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.856.854 22.791.228
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.059.831 23.059.831
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-202.977 -268.603
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.466.022 1.227.526
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.466.022 1.227.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.611.166 1.444.211
Yasal Yedekler
1.611.166 1.444.211
Diğer Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.707.742 13.683.561
Net Dönem Karı veya Zararı
921.304 3.191.136
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.817.205 87.591.779
TOPLAM KAYNAKLAR
206.080.141 184.456.426


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 69.260.008 55.765.362 36.541.961 27.864.388
Satışların Maliyeti
12 -57.216.240 -44.859.015 -29.678.009 -20.954.803
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.043.768 10.906.347 6.863.952 6.909.585
BRÜT KAR (ZARAR)
12.043.768 10.906.347 6.863.952 6.909.585
Genel Yönetim Giderleri
-2.113.098 -1.031.725 -1.179.043 -448.317
Pazarlama Giderleri
-4.037.443 -3.322.520 -2.422.268 -1.961.383
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 12.269.030 5.899.351 8.093.030 2.664.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.659.472 -5.378.814 -1.148.800 -3.723.668
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.502.785 7.072.639 10.206.871 3.440.977
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
140.421 496.367 99.718 288.154
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.521.708 -44.844 -1.521.708 -44.844
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.121.498 7.524.162 8.784.881 3.684.287
Finansman Gelirleri
14 1.360.515 2.190.778 883.167 1.059.612
Finansman Giderleri
14 -14.022.467 -6.361.039 -9.260.268 -2.734.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.459.546 3.353.901 407.780 2.009.875
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-538.242 -448.127 -497.275 -172.087
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-791.335 -585.370 -414.637 -218.977
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
253.093 137.243 -82.638 46.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
921.304 2.905.774 -89.495 1.837.788
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
921.304 2.905.774 -89.495 1.837.788
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
921.304 2.905.774 -89.495 1.837.788
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 15 0,03070000 0,09690000 -0,00300000 0,06130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
65.626 175.710 -63.733 -23.945
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
84.136 219.637 -81.709 -29.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.510 -43.927 17.976 5.987
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-18.510 -43.927 17.976 5.987
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.238.496 0 3.287.413 -591.064
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.238.496 0 3.287.413 -591.064
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
4.238.496 0 3.287.413 -591.064
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.304.122 175.710 3.223.680 -615.009
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.225.426 3.081.484 3.134.185 1.222.779
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.225.426 3.081.484 3.134.185 1.222.779http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703654


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
107.529 Değişim: 0,64% Hacim : 9.946 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 106.634 19.11.2019 Yüksek 107.770
Açılış: 107.197
5,6969 Değişim: -0,74%
Düşük 5,6938 19.11.2019 Yüksek 5,7483
Açılış: 5,7395
6,3125 Değişim: -0,72%
Düşük 6,2912 19.11.2019 Yüksek 6,3904
Açılış: 6,3582
269,81 Değişim: -0,66%
Düşük 268,75 19.11.2019 Yüksek 272,26
Açılış: 271,62
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.