***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:54

***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 0 -169.734 1.407.616 3.308.321 10.882.265 59.274.559 0 59.274.559
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 10.882.265 -10.882.265 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 199.655 591.064 0 1.067.986 1.858.705 0 1.858.705
Dönem Karı (Zararı)
1.067.986 1.067.986 0 1.067.986
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
199.655 591.064 0 790.719 0 790.719
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 288.612 0 1.276.097
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 0 29.921 591.064 1.407.616 14.479.198 1.067.986 61.421.686 0 61.421.686
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 13.845.901 23.059.831 -268.603 1.227.556 144.211 13.683.561 3.191.136 87.591.779 0 87.591.779
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
0 3.191.136 -3.191.136 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 129.359 951.083 0 1.010.799 2.091.241 0 2.091.241
Dönem Karı (Zararı)
0 1.010.799 1.010.799 0 1.010.799
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
129.359 951.083 0 1.080.442 0 1.080.442
Sermaye Arttırımı
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
1.408.216
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 1.408.216 13.845.901 23.059.831 -139.244 2.178.609 1.444.211 16.874.697 1.010.799 89.683.020 0 89.683.020


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.368.515 4.943.936
Dönem Karı (Zararı)
1.010.799 1.071.271
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.010.799 1.071.271
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.403.099 1.584.930
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.086.295 859.598
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -20.130
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -20.130
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
420.245 384.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
420.245 384.963
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
666.330 368.420
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-86.937 -285.345
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
587.964 502.231
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
909.613 628.894
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-744.310 -477.360
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-8.916.191 -64.018
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-855.178 -143.558
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
195.400 199.655
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.436.172 2.287.735
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.577.019 -1.983.154
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.359.791 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.936.810 -1.983.154
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.684.974 -209.200
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.219.381 -475.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.465.593 266.528
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-485.406 3.119.180
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.931.889 -7.372.154
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.895.514 7.260.859
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-49.740 7.088
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.845.774 7.253.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
91.463 -266.454
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.719 -47.983
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.689 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
63.408 -47.983
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
44.444 74.744
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
952.188 1.711.897
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.101.358 1.001.484
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-149.170 710.413
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.828.472 4.943.936
Ödenen Faiz
-587.964 0
Alınan Faiz
47.921 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.802.123 7.173.050
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 46.955
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 46.955
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.841.139 -2.026.857
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.837.389 -2.012.718
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.750 -14.139
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Faiz
39.016 155.168
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 8.997.784
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.852.675 -3.787.052
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.922.311 5.057.278
Kredilerden Nakit Girişleri
11.922.311 4.097.018
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 960.260
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3.292.916 -7.081.575
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3.292.916 -7.081.575
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-362.552 -1.390.701
Ödenen Faiz
-502.231
Alınan Faiz
130.177
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.682.037 8.329.934
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
415.546 684.969
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.097.583 9.014.903
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.977.730 11.101.345
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.075.313 20.116.248


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.075.313 6.977.730
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
6 33.421.973 33.962.767
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.312.509 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
32.109.464 33.962.767
Diğer Alacaklar
7 8.404.095 4.795.652
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.025.140 1.753.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.378.955 3.042.532
Stoklar
8 11.269.543 10.784.137
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.982.715 4.058.006
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.406 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.981.309 4.058.006
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.135 764.076
Diğer Dönen Varlıklar
1.380.223 1.723.640
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.380.223 1.723.640
ARA TOPLAM
67.539.997 63.066.008
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.539.997 63.066.008
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 4.418.736 2.366.881
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.946.920 2.366.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.471.816 0
Maddi Duran Varlıklar
10 107.526.113 104.870.092
Arazi ve Arsalar
38.704.540 38.704.540
Binalar
11.807.196 11.875.554
Tesis, Makine ve Cihazlar
33.424.189 31.810.157
Taşıtlar
19.553.603 18.870.226
Mobilya ve Demirbaşlar
1.071.719 1.164.569
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.964.866 2.445.046
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 901.851 917.986
Lisanslar
901.851 917.986
Bilgisayar Yazılımları
0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.336.486 13.235.459
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.336.486 13.235.459
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
126.183.186 121.390.418
TOPLAM VARLIKLAR
193.723.183 184.456.426
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 4.298.285 2.791.901
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.298.285 2.791.901
Banka Kredileri
4.239.369 2.700.614
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
58.916 91.287
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 24.001.058 18.026.587
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24.001.058 18.026.587
Banka Kredileri
17.619.214 11.642.877
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.381.844 6.383.710
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 27.652.128 30.034.571
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 48.036
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
27.652.128 29.986.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
800.807 709.344
Diğer Borçlar
7 1.855.272 1.538.684
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
46.879 77.568
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.808.393 1.461.116
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler
9 122.152 77.708
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
122.152 77.708
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
376.698 932.631
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
384.633 367.958
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
384.633 367.958
ARA TOPLAM
59.491.033 54.479.384
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.491.033 54.479.384
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 41.663.446 39.170.865
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 41.663.446 39.170.865
Banka Kredileri
35.904.674 32.511.112
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.758.772 6.659.753
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
7 814.931 1.098.800
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
814.931 1.098.800
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.822.709 1.568.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.822.709 1.568.309
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
248.044 547.289
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.549.130 42.385.263
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
104.040.163 96.864.647
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
89.683.020 87.591.779
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Birleşme Denkleştirme Hesabı
0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.845.901 13.845.901
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
1.408.216 1.408.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.920.587 22.791.228
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.920.587 22.791.228
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.059.831 23.059.831
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-139.244 -268.603
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.178.609 1.227.526
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.178.609 1.227.526
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.444.211 1.444.211
Yasal Yedekler
1.444.211 1.444.211
Diğer Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.874.697 13.683.561
Net Dönem Karı veya Zararı
1.010.799 3.191.136
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
89.683.020 87.591.779
TOPLAM KAYNAKLAR
193.723.183 184.456.426


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 32.718.047 27.900.974
Satışların Maliyeti
12 -27.538.231 -23.904.212
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.179.816 3.996.762
BRÜT KAR (ZARAR)
5.179.816 3.996.762
Genel Yönetim Giderleri
-934.055 -583.408
Pazarlama Giderleri
-1.615.175 -1.361.137
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.176.000 3.234.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.510.672 -1.655.146
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.295.914 3.631.662
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
40.703 208.213
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.336.617 3.839.875
Finansman Gelirleri
14 477.348 1.131.166
Finansman Giderleri
14 -4.762.199 -3.627.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.051.766 1.344.026
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-40.967 -276.040
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-376.698 -366.393
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
335.731 90.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.010.799 1.067.986
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.010.799 1.067.986
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.010.799 1.067.986
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,03370000 0,03600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
129.359 199.655
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
165.845 249.569
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-36.486 -49.914
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-36.486 -49.914
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
951.083 591.064
Yabancı Para Çevrim Farkları
951.083 591.064
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
951.083 591.064
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.080.442 790.719
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.091.241 1.858.705
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.091.241 1.858.705http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682932


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,57% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2789 Değişim: 0,03%
Düşük 5,2549 15.02.2019 Yüksek 5,3116
Açılış: 5,27715
5,9667 Değişim: -0,09%
Düşük 5,9197 16.02.2019 Yüksek 5,9852
Açılış: 5,97205
224,27 Değişim: 0,71%
Düşük 222,27 15.02.2019 Yüksek 224,81
Açılış: 222,68

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.