KAP ***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.07.2020 - 22:51
KAP ***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -36.677.082 -53.579.549 135.620.450 279.572.898 240.106.649 651.857.722 651.857.722
Transferler
240.106.649 -240.106.649 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.261.688 -1.214.647 21.358.998 15.882.663 15.882.663
Dönem Karı (Zararı)
21.358.998 21.358.998 21.358.998
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.261.688 -1.214.647 -5.476.335 -5.476.335
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -40.938.770 -54.794.196 135.620.450 519.679.547 21.358.998 667.740.385 667.740.385
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -42.973.914 -47.019.640 135.620.450 519.679.547 111.893.466 764.014.265 764.014.265
Transferler
9.733.155 102.160.311 -111.893.466 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-803.966 365.598 160.561.630 160.123.262 160.123.262
Dönem Karı (Zararı)
160.561.630 160.561.630 160.561.630
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-803.966 365.598 -438.368 -438.368
Kar Payları
-100.000.000 -100.000.000 -100.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
53.369.000 39.014.356 -5.569.000 -43.777.880 -46.654.042 145.353.605 521.839.858 160.561.630 824.137.527 824.137.527


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
392.023.311 434.143.505
Dönem Karı (Zararı)
160.561.630 21.358.998
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
163.435.567 174.317.519
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 67.232.629 63.611.117
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.911.442 -8.878.495
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 876.617 -654.865
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.931.608 1.637.400
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.103.217 -9.861.030
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.013.688 7.432.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 9.013.688 7.432.130
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 35.631.735 83.490.099
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 3.749.676 -2.422.885
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
41.657.485 35.431.657
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-761.088 -4.346.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
71.322.679 247.205.930
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.479.250 -88.144.698
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-72.989.709 -41.082.177
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.489.541 -47.062.521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.733 -3.695
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
74.998.375 259.387.306
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.708.534 -5.510.115
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.107.659 28.517.563
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.586.994 -4.532.703
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.694.653 33.050.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.003.849 -7.143.795
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.901.115 4.733.298
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17.508.586 -17.552.979
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.982.146 72.923.045
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
38.982.146 72.923.045
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
395.319.876 442.882.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -1.206.340 -6.854.240
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -2.090.225 -1.884.702
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.913.987 -69.076.909
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.189.376 6.849.547
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.259.186 -75.926.456
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
155.823 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-251.535.635 46.876.853
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.044.500.000 497.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4 1.044.500.000 497.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.134.888.158 -357.123.996
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.134.888.158 -357.123.996
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.764.292 -6.413.067
Ödenen Temettüler
14 -100.000.000 0
Ödenen Faiz
-86.805.496 -138.804.807
Alınan Faiz
33.422.311 52.218.723
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
106.573.689 411.943.449
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.030.256 -1.039.536
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
107.603.945 410.903.913
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 745.445.410 408.307.825
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 853.049.355 819.211.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 856.925.144 746.806.508
Ticari Alacaklar
561.401.404 466.999.469
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,21 139.751.974 66.762.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 421.649.430 400.237.204
Stoklar
6 553.764.070 631.694.053
Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.080.381 713.774
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 14.987.631 14.218.962
Diğer Dönen Varlıklar
10 36.416.280 75.398.426
ARA TOPLAM
2.027.574.910 1.935.831.192
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.027.574.910 1.935.831.192
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
109.458 908.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 109.458 908.760
Diğer Alacaklar
381.632 390.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
381.632 390.365
Maddi Duran Varlıklar
7 555.602.721 584.676.374
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 25.592.895 25.878.400
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 300.036.903 295.718.210
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.385.412 1.043.485
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 69.020.166 71.324.643
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
954.129.187 979.940.237
TOPLAM VARLIKLAR
2.981.704.097 2.915.771.429
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
70.014.583 17.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
70.014.583 17.729
Banka Kredileri
4 70.014.583 17.729
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
280.902.156 397.080.391
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.949.567 5.522.687
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 5.949.567 5.522.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
274.952.589 391.557.704
Banka Kredileri
4 270.676.228 388.047.179
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.276.361 3.510.525
Ticari Borçlar
631.951.702 608.844.043
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 50.888.115 52.475.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 581.063.587 556.368.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 32.877.392 28.873.543
Diğer Borçlar
26.211.768 13.310.653
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
26.211.768 13.310.653
Devlet Teşvik ve Yardımları
10 4.269.115 4.113.292
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 33.662.419 16.153.833
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.224.079 26.644.850
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 6.483.565 1.688.128
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 23.740.514 24.956.722
ARA TOPLAM
1.110.113.214 1.095.038.334
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.110.113.214 1.095.038.334
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
981.783.871 999.411.407
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.128.597 13.647.550
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 10.128.597 13.647.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
971.655.274 985.763.857
Banka Kredileri
4 964.375.106 979.761.447
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 7.280.168 6.002.410
Uzun Vadeli Karşılıklar
65.669.485 57.307.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 43.989.286 39.946.649
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 21.680.199 17.360.774
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.047.453.356 1.056.718.830
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.157.566.570 2.151.757.164
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
824.137.527 764.014.265
Ödenmiş Sermaye
14 53.369.000 53.369.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 39.014.356 39.014.356
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-5.569.000 -5.569.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-43.777.880 -42.973.914
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.777.880 -42.973.914
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.777.880 -42.973.914
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-46.654.042 -47.019.640
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-46.654.042 -47.019.640
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-46.654.042 -47.019.640
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
145.353.605 135.620.450
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
521.839.858 519.679.547
Net Dönem Karı veya Zararı
160.561.630 111.893.466
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
824.137.527 764.014.265
TOPLAM KAYNAKLAR
2.981.704.097 2.915.771.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.178.599.530 1.739.811.538 987.998.308 921.847.163
Satışların Maliyeti
15 -1.799.070.032 -1.516.672.417 -809.908.979 -794.635.013
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
379.529.498 223.139.121 178.089.329 127.212.150
BRÜT KAR (ZARAR)
379.529.498 223.139.121 178.089.329 127.212.150
Genel Yönetim Giderleri
-57.638.809 -48.936.629 -29.031.820 -24.883.663
Pazarlama Giderleri
-87.754.059 -80.098.951 -36.792.283 -34.898.692
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-22.948.810 -14.802.437 -11.496.759 -7.146.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 193.850.117 196.430.247 57.185.275 69.549.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -184.835.489 -155.785.978 -52.585.686 -68.752.343
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
220.202.448 119.945.373 105.368.056 61.079.994
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
761.088 4.346.104 150.881 773.458
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
220.963.536 124.291.477 105.518.937 61.853.452
Finansman Gelirleri
17 62.691.504 75.433.922 32.460.002 41.408.186
Finansman Giderleri
18 -119.343.734 -180.789.286 -55.654.495 -89.144.933
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
164.311.306 18.936.113 82.324.444 14.116.705
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.749.676 2.422.885 -5.757.230 -339.654
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.321.556 0 2.477.720 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.428.120 2.422.885 -8.234.950 -339.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
160.561.630 21.358.998 76.567.214 13.777.051
DÖNEM KARI (ZARARI)
160.561.630 21.358.998 76.567.214 13.777.051
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
160.561.630 21.358.998 76.567.214 13.777.051
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (Kr) 20 0,03010000 0,00400000 0,01440000 0,00260000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-803.966 -4.261.688 -405.840 -2.914.215
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -1.030.726 -5.463.702 -520.308 -3.736.172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
226.760 1.202.014 114.468 821.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 226.760 1.202.014 114.468 821.957
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
365.598 -1.214.647 1.052.900 213.126
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
468.715 -1.557.240 1.349.871 273.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-103.117 342.593 -296.971 -60.112
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 -103.117 342.593 -296.971 -60.112
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-438.368 -5.476.335 647.060 -2.701.089
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
160.123.262 15.882.663 77.214.274 11.075.962
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
160.123.262 15.882.663 77.214.274 11.075.962http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862213


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.148 Değişim: -3,55% Hacim : 19.276 Mio.TL Son veri saati : 16:06
Düşük 1.144 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0874 Değişim: 1,51%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 8,0986
Açılış: 7,9671
9,5574 Değişim: 1,15%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,5657
Açılış: 9,4492
494,74 Değişim: 1,55%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 495,27
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.