KAP ***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.02.2019 - 17:38

***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 07.02.2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısı tescili hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2018
Karar Tarihi 04.01.2019
Genel Kurul Tarihi 07.02.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.02.2019
Ülke Türkiye
Şehir TRABZON
İlçe TRABZON MERKEZ
Adres Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - 01.06.2017-31.05.2018 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyeliklerinde dönem içerisinde meydana gelen istifa/atamaların TTK'nın 363. Maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması.
8 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2018-31.05.2019 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.(Mazars)'nin atanması ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması.
10 - Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması.
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması.
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.06.2017-31.05.2018 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında, Genel Kurula bilgi verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi.
15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamında gerçekleşen işlemi olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve yeni dönemde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
16 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 01.06.2017 - 31.05.2018 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.06.2018-31.05.2019 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
17 - TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.
18 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Sportif GK ilan metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Bilgilendirme Dökümanı 04 012019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel kurul tutanağının tamamı ekte pdf dosya olarak verilmiştir.
TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
07 ŞUBAT 2019 TARİHİNDE YAPILAN 01.06.2017-31.05.2018 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Şirketimizin 01.06.2017-31.05.2018 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07 Şubat 2019 Perşembe günü saat 14:00'da, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.01.2019 tarih ve 00040938577 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş Bakanlık Temsilcileri Sayın Yavuz Selim AYKAN ve İlhan PEHLİVAN gözetiminde toplanan ortaklar, gündemde yer alan maddelerin müzakeresine başlamadan önce, aşağıdaki hususları tespit etmişlerdir
Yapılan incelemede
a) Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.01.2019 tarih, 751 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içerisinde yapıldığı, Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) 04.01.2019 günü gündem maddeleri ve görüşülecek konularla ilgili bilgilerin ilan olunduğu, önceden hisse senedi tebliğ ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi olmadığından taahhütlü mektup gönderilmediği, çağrının bu şekilde yapılmasına toplantıya katılanlardan herhangi bir itiraz olmadığı görüldü.
b) Toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının Şirketin Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 100.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hisseden 51.020.000-TL'lik sermayeye karşılık 51.020.000 adet hissenin temsilen katıldığı, 20.000TL'lik sermayeye karşılık 20.000 adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam 51.040.000TL'lik sermayeye tekabül eden 51.040.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut ............
Genel kurul tutanağının tamamı ekte pdf dosya olarak verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 08.02.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 07022019 GK tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun 07022019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.06.2017-31.05.2018 hesap yılına ilişkin gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Şubat 2019 Cuma günü (bugün) tescil edilmiştir.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/738819


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7974 Değişim: 0,09%
Düşük 5,7910 21.10.2019 Yüksek 5,8000
Açılış: 5,7922
6,4684 Değişim: -0,06%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
278,01 Değişim: 0,14%
Düşük 277,50 21.10.2019 Yüksek 278,19
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.