***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.05.2018 - 18:25

***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0 2.400.000 0 0 374 32.571 173 0 0 7.847 -32.745 98.301 0 432.528 595.668 0 3.534.717 0 3.534.717
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -79.003 0 156.665 57.807 0 135.469 0 135.469
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -79.003 0 156.665 57.807 0 135.469 0 135.469
Yeni Bakiye
0 2.400.000 0 0 374 32.571 173 0 0 7.847 -32.745 19.298 0 589.193 653.475 0 3.670.186 0 3.670.186
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.842 -31.583 -2.754 0 0 0 158.868 126.373 0 126.373
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.149 -22.149 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.163 -195.667 0 -109.504 0 -109.504
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.864 0 -109.864 0 -109.864
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.163 -85.803 0 360 0 360
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 2.400.000 0 0 374 32.571 173 0 0 9.689 -64.328 16.544 0 697.505 435.659 158.868 3.687.055 0 3.687.055


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
0 8.885.792 50.033.304 58.919.096 7.082.272 40.593.244 47.675.516
GARANTİ VE KEFALETLER
1 555.192 2.527.949 3.083.141 563.000 2.010.713 2.573.713
Teminat Mektupları
0 555.192 1.118.615 1.673.807 563.000 912.647 1.475.647
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
0 555.192 1.118.615 1.673.807 563.000 912.647 1.475.647
Banka Kredileri
0 0 9.649 9.649 0 18.763 18.763
İthalat Kabul Kredileri
0 0 9.649 9.649 0 18.763 18.763
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 1.399.685 1.399.685 0 1.079.303 1.079.303
Belgeli Akreditifler
0 0 1.399.685 1.399.685 0 1.079.303 1.079.303
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 940.842 4.420.012 5.360.854 840.009 3.907.115 4.747.124
Cayılamaz Taahhütler
0 517.929 922.589 1.440.518 434.140 325.439 759.579
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 252.237 643.290 895.527 40.933 58.218 99.151
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 82.503 82.503 0 78.890 78.890
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 265.692 196.796 462.488 393.207 188.331 581.538
Cayılabilir Taahhütler
0 422.913 3.497.423 3.920.336 405.869 3.581.676 3.987.545
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 422.913 3.497.423 3.920.336 405.869 3.581.676 3.987.545
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 7.389.758 43.085.343 50.475.101 5.679.263 34.675.416 40.354.679
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 13.798.400 13.798.400 0 10.582.050 10.582.050
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 13.798.400 13.798.400 0 10.582.050 10.582.050
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 7.389.758 29.286.943 36.676.701 5.679.263 24.093.366 29.772.629
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 1.928.252 5.111.610 7.039.862 981.505 3.844.600 4.826.105
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 965.851 2.555.341 3.521.192 485.006 1.928.162 2.413.168
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 962.401 2.556.269 3.518.670 496.499 1.916.438 2.412.937
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 2.798.364 21.407.253 24.205.617 2.378.082 17.843.640 20.221.722
Swap Para Alım İşlemleri
0 605.936 4.465.821 5.071.757 576.866 2.996.840 3.573.706
Swap Para Satım İşlemleri
0 2.157.652 2.677.124 4.834.776 1.766.440 1.667.336 3.433.776
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 17.388 7.132.154 7.149.542 17.388 6.589.732 6.607.120
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 17.388 7.132.154 7.149.542 17.388 6.589.732 6.607.120
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 2.663.142 2.646.215 5.309.357 2.319.676 2.332.296 4.651.972
Para Alım Opsiyonları
0 1.334.071 1.320.286 2.654.357 1.159.838 1.166.148 2.325.986
Para Satım Opsiyonları
0 1.329.071 1.325.929 2.655.000 1.159.838 1.166.148 2.325.986
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 121.865 121.865 0 72.830 72.830
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0 60.587.693 258.823.069 319.410.762 58.811.358 240.601.901 299.413.259
EMANET KIYMETLER
0 306.891 319.060 625.951 345.091 243.801 588.892
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 46.848 319.060 365.908 40.935 243.801 284.736
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 260.043 0 260.043 304.156 0 304.156
REHİNLİ KIYMETLER
0 45.865.276 147.457.156 193.322.432 44.620.472 137.020.472 181.640.944
Menkul Kıymetler
0 448.045 9.470.546 9.918.591 448.045 8.985.543 9.433.588
Teminat Senetleri
0 97.236 2.488.798 2.586.034 108.232 2.361.726 2.469.958
Emtia
0 0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
0 1.721.923 39.332.731 41.054.654 1.662.623 36.518.097 38.180.720
Diğer Rehinli Kıymetler
0 43.598.072 96.165.081 139.763.153 42.401.572 89.155.106 131.556.678
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 14.415.526 111.046.853 125.462.379 13.845.795 103.337.628 117.183.423
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
0 69.473.485 308.856.373 378.329.858 65.893.630 281.195.145 347.088.775


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
0 158.868 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 -32.495 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -32.495 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 1.842 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 -40.161 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -2.754 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 8.578 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 126.373 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 567.347 0
Kredilerden Alınan Faizler
0 410.747
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 2.013
Bankalardan Alınan Faizler
0 11.795
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 26.558
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 114.420 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 8
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 71.495
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 42.917
Finansal Kiralama Gelirleri
0 1.042
Diğer Faiz Gelirleri
0 772
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -254.648 0
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
0 -100.638
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 -58.398
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 -95.392
Diğer Faiz Giderleri
0 -220
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
0 312.699 0
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
0 4.701 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 6.371 0
Gayri Nakdi Kredilerden
0 5.392
Diğer
0 979
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
0 -1.670 0
Gayri Nakdi Kredilere
0 -238
Diğer
0 -1.432
PERSONEL GİDERLERİ (-)
0 -26.255
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 2.795
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -18.067 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 1.089
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0 3.769
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
0 -22.925
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 80.969
FAALİYET BRÜT KÂRI
0 356.842 0
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -93.802
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -13.789
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
0 249.251 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 8.509
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 257.760 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -98.892 0
Cari Vergi Karşılığı
0 -35.761
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -63.131
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9 158.868 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
10 158.868 0
Grubun Karı (Zararı)
0 158.868
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,06600000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 3.846.468 2.756.561 6.603.029 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri
0 9.535 1.328.910 1.338.445 0 0 0
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 7.676 1.079.138 1.086.814 0
Bankalar
3 438 249.772 250.210 0
Para Piyasalarından Alacaklar
0 1.421 0 1.421 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 2.217.200 1.066.602 3.283.802 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 2.018.817 1.033.155 3.051.972 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 17.806 32.655 50.461 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 180.577 792 181.369 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
6 1.361.892 201.457 1.563.349 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.361.892 201.457 1.563.349 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2 259.374 159.749 419.123 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 259.374 159.749 419.123 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0 -1.533 -157 -1.690 0
KREDİLER (Net)
5 4.018.121 19.678.560 23.696.681 0 0 0
Krediler
0 4.047.558 19.784.354 23.831.912 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 4.047.558 19.784.354 23.831.912 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
10 0 94.761 94.761 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 110.298 110.298 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 -15.537 -15.537 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0 0
Donuk Alacaklar
0 48.544 1.837 50.381 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0 -77.981 -202.392 -280.373 0 0 0
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
0 -3.186 -53.321 -56.507 0
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
0 -26.251 -148.864 -175.115 0
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
0 -48.544 -207 -48.751 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 572.088 0 572.088 0 0 0
İştirakler (Net)
7 376.834 0 376.834 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 375.778 0 375.778 0
Konsolide Edilmeyenler
0 1.056 0 1.056 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8 195.254 0 195.254 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 193.875 0 193.875 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 1.379 0 1.379 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 50.156 0 50.156 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 1.783 0 1.783 0 0 0
Şerefiye
0 0 0 0 0
Diğer
0 1.783 0 1.783 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 17.562 0 17.562 0
DİĞER AKTİFLER
17 82.383 369.539 451.922 0
VARLIKLAR TOPLAMI
0 8.588.561 22.804.660 31.393.221 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 187.389 19.546.666 19.734.055 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 393.680 211.283 604.963 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 0 5.289.091 5.289.091 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 5.289.091 5.289.091 0
FONLAR
0 768 11.667 12.435 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 768 11.667 12.435 0
Diğer
0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 138.361 295.927 434.288 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 138.361 295.927 434.288 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
5 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
7 215.877 4.658 220.535 0 0 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
0 11.466 0 11.466 0
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
0 204.411 4.658 209.069 0
CARİ VERGİ BORCU
8 54.245 0 54.245 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 1.176.249 1.176.249 0 0 0
Krediler
0 0 1.176.249 1.176.249 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
0 123.267 57.038 180.305 0
ÖZKAYNAKLAR
0 3.697.698 -10.643 3.687.055 0 0 0
Ödenmiş Sermaye
11 2.400.000 0 2.400.000 0
Sermaye Yedekleri
0 374 0 374 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 374 0 374 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 32.744 0 32.744 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
11 -27.452 -10.643 -38.095 0
Kar Yedekleri
0 697.505 0 697.505 0 0 0
Yasal Yedekler
0 270.024 0 270.024 0
Statü Yedekleri
0 75.641 0 75.641 0
Olağanüstü Yedekler
0 348.920 0 348.920 0
Diğer Kar Yedekleri
0 2.920 0 2.920 0
Kar veya Zarar
0 594.527 0 594.527 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 435.659 0 435.659 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
0 158.868 0 158.868 0
Azınlık Payları
0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
0 4.811.285 26.581.936 31.393.221 0 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
0 47.338 0
Alınan Faizler
0 357.733 0
Ödenen Faizler
0 -279.981 0
Alınan Temettüler
0 2.795 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 6.371 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 32.058 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
0 -30.038 0
Ödenen Vergiler
0 -44.207 0
Diğer
0 2.607 0
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
0 -829.006 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
0 -450.426 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 -359.162 0
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 -46.595 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 27.177 0
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
0 -781.668 0
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
0 -192.577 0
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
0 -254 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 17 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -303.013 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 111.038 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Diğer
0 -365 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 1.208.726 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 1.318.590 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0 0
Temettü Ödemeleri
0 -109.864 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0 0
Diğer
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 7.719 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
0 242.200 0
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
0 20.176 0
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
0 262.376 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680587


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.134 Değişim: -0,58% Hacim : 4.173 Mio.TL Son veri saati : 15:51
Düşük 100.713 19.02.2019 Yüksek 101.845
Açılış: 101.845
5,3084 Değişim: 0,09%
Düşük 5,2947 19.02.2019 Yüksek 5,3227
Açılış: 5,3036
5,9930 Değişim: -0,18%
Düşük 5,9846 19.02.2019 Yüksek 6,0233
Açılış: 6,00405
227,02 Değişim: 0,33%
Düşük 225,51 19.02.2019 Yüksek 227,50
Açılış: 226,27

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.