***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.05.2018 - 18:19

***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0 2.400.000 428 0 374 215.352 -30 0 0 7.847 -22.606 -13.879 0 441.740 629.396 0 3.658.622 52.719 3.711.341
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.087 0 0 -18.322 0 4.765 0 4.765
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.087 0 0 -18.322 0 4.765 0 4.765
Yeni Bakiye
0 2.400.000 428 0 374 215.352 -30 0 0 7.847 -22.606 9.208 0 441.740 611.074 0 3.663.387 52.719 3.716.106
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.842 -31.810 -2.584 0 0 0 158.428 125.876 -5.618 120.258
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63 -63
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.468 -195.972 0 -109.504 0 -109.504
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109.864 0 -109.864 0 -109.864
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.468 -86.108 0 360 0 360
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
0 2.400.000 428 0 374 215.352 -30 0 0 9.689 -54.416 6.624 0 528.208 415.102 158.428 3.679.759 47.038 3.726.797


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
0 9.913.173 50.175.306 60.088.479 8.544.955 40.594.900 49.139.855
GARANTİ VE KEFALETLER
1 555.190 2.527.949 3.083.139 562.998 2.010.713 2.573.711
Teminat Mektupları
0 555.190 1.118.615 1.673.805 562.998 912.647 1.475.645
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
0 555.190 1.118.615 1.673.805 562.998 912.647 1.475.645
Banka Kredileri
0 0 9.649 9.649 0 18.763 18.763
İthalat Kabul Kredileri
0 0 9.649 9.649 0 18.763 18.763
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 1.399.685 1.399.685 0 1.079.303 1.079.303
Belgeli Akreditifler
0 0 1.399.685 1.399.685 0 1.079.303 1.079.303
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 1.829.624 4.420.862 6.250.486 2.302.694 3.908.771 6.211.465
Cayılamaz Taahhütler
0 1.406.711 923.439 2.330.150 1.896.825 327.095 2.223.920
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 252.237 643.290 895.527 40.933 58.218 99.151
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 82.503 82.503 0 78.890 78.890
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 1.154.474 197.646 1.352.120 1.855.892 189.987 2.045.879
Cayılabilir Taahhütler
0 422.913 3.497.423 3.920.336 405.869 3.581.676 3.987.545
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 422.913 3.497.423 3.920.336 405.869 3.581.676 3.987.545
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 7.528.359 43.226.495 50.754.854 5.679.263 34.675.416 40.354.679
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 13.798.400 13.798.400 0 10.582.050 10.582.050
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 13.798.400 13.798.400 0 10.582.050 10.582.050
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 7.528.359 29.428.095 36.956.454 5.679.263 24.093.366 29.772.629
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 1.928.252 5.111.610 7.039.862 981.505 3.844.600 4.826.105
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 965.851 2.555.341 3.521.192 485.006 1.928.162 2.413.168
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 962.401 2.556.269 3.518.670 496.499 1.916.438 2.412.937
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 2.936.965 21.548.405 24.485.370 2.378.082 17.843.640 20.221.722
Swap Para Alım İşlemleri
0 744.537 4.465.821 5.210.358 576.866 2.996.840 3.573.706
Swap Para Satım İşlemleri
0 2.157.652 2.818.276 4.975.928 1.766.440 1.667.336 3.433.776
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 17.388 7.132.154 7.149.542 17.388 6.589.732 6.607.120
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 17.388 7.132.154 7.149.542 17.388 6.589.732 6.607.120
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 2.663.142 2.646.215 5.309.357 2.319.676 2.332.296 4.651.972
Para Alım Opsiyonları
0 1.334.071 1.320.286 2.654.357 1.159.838 1.166.148 2.325.986
Para Satım Opsiyonları
0 1.329.071 1.325.929 2.655.000 1.159.838 1.166.148 2.325.986
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 121.865 121.865 0 72.830 72.830
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0 61.871.263 258.859.132 320.730.395 60.080.879 240.634.947 300.715.826
EMANET KIYMETLER
0 1.587.783 354.770 1.942.553 1.611.893 276.526 1.888.419
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 1.327.740 354.770 1.682.510 1.307.737 276.526 1.584.263
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 260.043 0 260.043 304.156 0 304.156
REHİNLİ KIYMETLER
0 45.867.954 147.457.509 193.325.463 44.623.191 137.020.793 181.643.984
Menkul Kıymetler
0 448.045 9.470.546 9.918.591 448.045 8.985.543 9.433.588
Teminat Senetleri
0 97.490 2.489.151 2.586.641 108.486 2.362.047 2.470.533
Emtia
0 0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
0 1.722.168 39.332.731 41.054.899 1.662.868 36.518.097 38.180.965
Diğer Rehinli Kıymetler
0 43.600.251 96.165.081 139.765.332 42.403.792 89.155.106 131.558.898
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 14.415.526 111.046.853 125.462.379 13.845.795 103.337.628 117.183.423
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
0 71.784.436 309.034.438 380.818.874 68.625.834 281.229.847 349.855.681


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
0 152.810 0
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 -32.552 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -32.552 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 1.842 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 -40.388 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -2.584 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 8.578 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 120.258 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 584.278
Kredilerden Alınan Faizler
0 416.305
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 2.013
Bankalardan Alınan Faizler
0 22.822
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 26.553
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 114.610
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 198
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 71.495
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 42.917
Finansal Kiralama Gelirleri
0 1.042
Diğer Faiz Gelirleri
0 933
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -274.881
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
0 -104.863
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 -74.406
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 -95.392
Diğer Faiz Giderleri
0 -220
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
0 309.397
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
0 13.106
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 16.050
Gayri Nakdi Kredilerden
0 5.225
Diğer
0 10.825
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
0 -2.944
Gayri Nakdi Kredilere
0 -671
Diğer
0 -2.273
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -32.467
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 4.158
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -32.256
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 1.079
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
0 -4.348
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
0 -28.987
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 84.276
FAALİYET BRÜT KÂRI
0 346.214
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -94.445
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -18.621
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
0 233.148
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 19.456
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 252.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -99.794
Cari Vergi Karşılığı
0 -37.487
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
9 -63.131
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 824
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 152.810
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
10 152.810
Grubun Karı (Zararı)
0 158.428
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 -5.618
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zar 0,06400000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 4.035.431 2.912.027 6.947.458
Nakit ve Nakit Benzerleri
0 162.128 1.484.376 1.646.504
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 7.679 1.079.138 1.086.817
Bankalar
3 152.297 405.238 557.535
Para Piyasalarından Alacaklar
0 2.152 0 2.152
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 10.353 0 10.353
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 164 0 164
Diğer Finansal Varlıklar
0 10.189 0 10.189
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 2.243.165 1.066.602 3.309.767
Devlet Borçlanma Senetleri
0 2.018.817 1.033.155 3.051.972
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 43.771 32.655 76.426
Diğer Finansal Varlıklar
0 180.577 792 181.369
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
6 1.361.892 201.457 1.563.349
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.361.892 201.457 1.563.349
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
0 259.426 159.749 419.175
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2 259.426 159.749 419.175
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
5 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
5 -1.533 -157 -1.690
KREDİLER (Net)
5 4.137.393 19.678.560 23.815.953
Krediler
0 4.168.474 19.784.354 23.952.828
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 4.168.474 19.784.354 23.952.828
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
10 0 94.761 94.761
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 110.298 110.298
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 -15.537 -15.537
Faktoring Alacakları
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Donuk Alacaklar
0 52.635 1.837 54.472
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0 -83.716 -202.392 -286.108
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
0 -4.830 -53.321 -58.151
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
0 -26.251 -148.864 -175.115
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
0 -52.635 -207 -52.842
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 380.203 0 380.203
İştirakler (Net)
7 376.834 0 376.834
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 375.778 0 375.778
Konsolide Edilmeyenler
0 1.056 0 1.056
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8 1.609 0 1.609
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 1.609 0 1.609
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
9 1.760 0 1.760
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 1.760 0 1.760
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 244.933 0 244.933
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 3.670 0 3.670
Şerefiye
0 1.005 0 1.005
Diğer
0 2.665 0 2.665
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 243.145 0 243.145
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 4.678 0 4.678
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 20.273 0 20.273
DİĞER AKTİFLER
17 100.409 369.538 469.947
VARLIKLAR TOPLAMI
0 9.170.135 22.960.125 32.130.260
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 187.389 19.849.830 20.037.219
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 756.096 211.283 967.379
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 0 5.289.091 5.289.091
Bonolar
0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0
Tahviller
0 0 5.289.091 5.289.091
FONLAR
0 768 11.667 12.435
Müstakrizlerin Fonları
0 768 11.667 12.435
Diğer
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 141.950 295.927 437.877
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 141.950 295.927 437.877
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
5 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
7 218.289 4.658 222.947
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
0 13.303 0 13.303
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
0 204.986 4.658 209.644
CARİ VERGİ BORCU
8 56.666 0 56.666
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 1.176.249 1.176.249
Krediler
0 0 1.176.249 1.176.249
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
0 133.153 70.447 203.600
ÖZKAYNAKLAR
0 3.737.440 -10.643 3.726.797
Ödenmiş Sermaye
11 2.400.000 0 2.400.000
Sermaye Yedekleri
0 802 0 802
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 428 0 428
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 374 0 374
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 215.322 0 215.322
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
11 -27.460 -10.643 -38.103
Kar Yedekleri
0 528.208 0 528.208
Yasal Yedekler
0 272.767 0 272.767
Statü Yedekleri
0 75.641 0 75.641
Olağanüstü Yedekler
0 176.880 0 176.880
Diğer Kar Yedekleri
0 2.920 0 2.920
Kar veya Zarar
0 573.530 0 573.530
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 415.102 0 415.102
Dönem Net Kâr veya Zararı
0 158.428 0 158.428
Azınlık Payları
0 47.038 0 47.038
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
0 5.231.751 26.898.509 32.130.260


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
0 32.308 0
Alınan Faizler
0 374.597 0
Ödenen Faizler
0 -303.560 0
Alınan Temettüler
0 4.158 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 16.050 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 48.568 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0 62 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
0 -40.548 0
Ödenen Vergiler
0 -42.481 0
Diğer
0 -24.538 0
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
0 -992.407 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 -1.084 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
0 -465.928 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 -361.162 0
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0 -59.984 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 -104.249 0
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
0 -960.099 0
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
0 -192.112 0
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
0 -461 0
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 20 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 -303.013 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 111.214 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Diğer
0 128 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 1.208.726 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 1.318.590 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0 0
Temettü Ödemeleri
0 -109.864 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0 0
Diğer
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 8.135 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
0 64.650 0
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
0 504.248 0
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
0 568.898 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680581


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,00% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2851 Değişim: 0,11%
Düşük 5,2703 18.02.2019 Yüksek 5,2927
Açılış: 5,27905
5,9800 Değişim: 0,26%
Düşük 5,9550 18.02.2019 Yüksek 5,9922
Açılış: 5,9646
224,80 Değişim: 0,26%
Düşük 223,94 18.02.2019 Yüksek 225,23
Açılış: 224,23

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.