KAP ***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 00:26

***TRYKI*** TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2017 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.07.2016 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 4.396.799.061 3.264.181.883
Satışların Maliyeti
19 -3.841.096.732 -2.783.927.404
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
555.702.329 480.254.479
BRÜT KAR (ZARAR)
555.702.329 480.254.479
Genel Yönetim Giderleri
20 -83.690.912 -51.560.628
Pazarlama Giderleri
20 -289.786.470 -273.183.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 21.312.632 10.944.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -77.834.715 -50.672.842
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
125.702.864 115.781.481
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 2.518.651 1.871.262
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 -305.562
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
128.221.515 117.347.181
Finansman Gelirleri
24 95.383.339 43.793.493
Finansman Giderleri
24 -170.185.693 -113.351.793
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.419.161 47.788.881
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.838.645 -17.521.857
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30.267.024
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.580.516 30.267.024
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.075.089 -1.998.108
Ana Ortaklık Payları
erin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.07.2016 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.190.500 142.662.600 -724.080 31.062.240 128.533.368 35.479.487 -1.496.587 5.581.212 94.708.687 25.800.235 488.797.662 1.131.658 489.929.320
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
786.548 25.013.687 -25.800.235 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25 217.409 36.173.276 113.141.454 -14.318.699 1.496.587 32.265.132 168.975.159 -2.496.008 166.479.151
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27.190.500 142.662.600 0
Dönem Sonu Bakiyeler
-506.671 67.235.516 241.674.822 21.160.788 0 6.367.760 119.722.374 32.265.132 657.772.821 -1.364.350 656.408.471
Cari Dönem 01.07.2017 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.190.500 6.367.760 119.722.374 32.265.132 657.772.821 -1.364.350 656.408.471
Transferler
1.979.107 30.286.025 -32.265.132 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
342.791 -2.909.964 204.768.238 -2.913.405 471.763 47.655.605 247.415.028 -2.773.811 244.641.217
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-19.060.995 19.060.995 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
5.729.584 5.729.584
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-100.787 184.636 83.849 861.513 945.362
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-4.869.776 -4.869.776 -4.869.776
Dönem Sonu Bakiyeler
27.190.500 0 0 0 0 0 0 142.662.600 0 -4.869.776 0 0 0 0 -163.880 0 64.325.552 0 0 0 446.443.060 0 0 -813.612 0 0 0 471.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.246.080 0 0 0 169.254.030 47.655.605 0 900.401.922 2.452.936 902.854.858


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2017 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.07.2016 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-281.998.761 -28.751.604
Dönem Karı (Zararı)
46.580.516 30.267.024
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
184.466.006 115.219.319
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 25.944.205 19.374.866
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
raçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
56.912.108 -4.758.523
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 6.838.645 17.521.857
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -2.518.651 305.562
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-602.605 -497.900
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-529.297.577 -179.370.325
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-349.839.023 -130.103.828
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.968.896 -68.132.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -324.870.127 -61.971.729
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -74.054.971 56.811.942
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -428.394.412 -175.448.300
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 321.630.617 85.800.002
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.360.212 -16.430.141
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-298.251.055 -33.883.982
Alınan Faiz
21 17.733.089 8.436.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.441.048 -1.057.969
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -39.747 -2.246.185
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-84.433.259 -14.782.589
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -75.233.187 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.321.433 885.438
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
43384 -12.521.505 -15.668.027
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
387.988.902 923.052
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
29 4.915.166.307 1.803.814.679
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
29 -4.445.426.983 -1.734.138.660
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
501.749 -351.454
Ödenen Faiz
23 -82.252.171 -68.401.513
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.556.882 -42.611.141
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.556.882 -42.611.141
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33 231.235.413 273.846.554
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33 252.792.295 231.235.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.07.2017 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.07.2016 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
46.580.516 30.267.024
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
202.201.065 149.034.239
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 45.049.755
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 428.489 271.761
Yabancı Para Çevrim Farkları
204.768.238 112.643.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 -2.995.662 -8.930.831
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.995.662 -8.930.831
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.140.364 -12.822.112
Yabancı Para Çevrim Farkları
25 -4.612.127 -14.318.699
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
589.704 1.870.734
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
589.704 1.870.734
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 -117.941 -374.147
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-117.941 -374.147
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
198.060.701 136.212.127
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
244.641.217 166.479.151
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.773.811 -2.496.008
Ana Ortaklık Payları
247.415.028 168.975.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 30.06.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
33 252.792.295 231.235.413
Ticari Alacaklar
6 1.161.092.338 805.088.507
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 107.219.326 29.508.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.053.873.012 775.580.280
Diğer Alacaklar
7 142.460.278 118.167.120
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 124.722.748 99.753.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.737.530 18.413.268
Türev Araçlar
28 80.271.201 127.544.708
Stoklar
8 1.542.095.996 919.380.023
Peşin Ödenmiş Giderler
9 152.408.168 34.923.046
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 39.747 2.246.185
Diğer Dönen Varlıklar
17 25.123.723 18.169.093
ARA TOPLAM
3.356.283.746 2.256.754.095
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.356.283.746 2.256.754.095
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 677.521.844 521.258.237
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
81.780.717 3.322.829
Şerefiye
12 26.915.942 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 54.864.775 3.322.829
Peşin Ödenmiş Giderler
9 11.901.256 459.100
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 1.138.547 2.159.160
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
772.342.364 527.199.326
TOPLAM VARLIKLAR
4.128.626.110 2.783.953.421
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
29 387.655.651 1.242.219.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
387.655.651 1.242.219.670
Diğer Finansal Yükümlülükler
679.873 417.843
Ticari Borçlar
6 1.365.934.675 810.219.093
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 246.063 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.365.688.612 810.219.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.145.171 3.328.683
Diğer Borçlar
7 15.685.557 3.758.758
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 3.191
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.685.557 3.755.567
Türev Araçlar
28 1.359.818 2.512.315
Ertelenmiş Gelirler
9 8.326.297 23.899.915
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 1.271.322 782.094
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.458.038 1.093.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.106.937 747.707
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 351.101 345.961
ARA TOPLAM
1.784.516.402 2.088.232.039
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.784.516.402 2.088.232.039
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
29 1.346.833.675 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.346.833.675 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
876.306 636.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.888.127 2.403.353
Diğer Borçlar
7 14.794.779 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.794.779 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 75.861.963 36.272.971
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.441.254.850 39.312.911
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.225.771.252 2.127.544.950
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
900.401.922 657.772.821
Ödenmiş Sermaye
18 27.190.500 27.190.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 142.662.600 142.662.600
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-4.869.776 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
510.604.732 308.403.667
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
64.161.672 66.728.845
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 64.325.552 67.235.516
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -163.880 -506.671
Yabancı Para Çevrim Farkları
446.443.060 241.674.822
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-341.849 21.160.788
Yabancı Para Çevrim Farkları
25 -813.612 21.160.788
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
471.763 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 8.246.080 6.367.760
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
169.254.030 119.722.374
Net Dönem Karı veya Zararı
47.655.605 32.265.132
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.452.936 -1.364.350
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
902.854.858 656.408.471
TOPLAM KAYNAKLAR
4.128.626.110 2.783.953.421http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718756


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.930 Değişim: 0,00% Hacim : 8.318 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.600 18.09.2019 Yüksek 102.095
Açılış: 101.471
5,6823 Değişim: 0,09%
Düşük 5,6690 19.09.2019 Yüksek 5,6836
Açılış: 5,6773
6,2703 Değişim: 0,11%
Düşük 6,2582 19.09.2019 Yüksek 6,2772
Açılış: 6,2636
272,74 Değişim: 0,05%
Düşük 271,99 19.09.2019 Yüksek 272,93
Açılış: 272,59
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.