***TRP*** TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.05.2018 - 03:05

***TRP*** TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 609.256 33.769
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
609.256 33.769
BRÜT KAR (ZARAR)
609.256 33.769
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -722.684 -2.286.059
Pazarlama Giderleri
29,30 -636 -2.282
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 52.476 310.358
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.429 -36.203
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-65.017 -1.980.417
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-65.017 -1.980.417
Finansman Gelirleri
33 0 22.373
Finansman Giderleri
33 -1.405 -8.615
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-66.422 -1.966.659
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
37.835 211.224
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37.835 211.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.587 -1.755.435
DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.587 -1.755.435
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-28.587 -1.755.435
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -139.750 -560.474 2.299.776 2.299.776
Transferler
27 -560.474 560.474
Dönem Karı (Zararı)
-1.755.435 -1.755.435 -1.755.435
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -2.389 -2.389 -2.389
Sermaye Arttırımı
1.750.000 1.750.000 1.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.750.000 -2.389 -700.224 -1.755.435 2.291.952 2.291.952
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 4.750.000 2.389 -700.224 -1.755.435 2.291.952 2.291.952
Transferler
27 1.755.435 1.755.435
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.632 -28.587 -33.219 -33.219
Dönem Sonu Bakiyeler
4.750.000 7.021 -2.455.659 -28.587 2.258.733 2.258.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-477.111 521.879
Dönem Karı (Zararı)
-28.587 -173.306
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-173.306
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-69.827 94.033
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,19 9.812 7.704
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22 -4.928 -3.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -4.214 -3.522
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -714
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-36.876 51.446
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 51.446
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
48.504
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
48.504
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-37.835 -10.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-384.339 594.641
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-220.000 591.589
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.198 78.690
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 -58.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.107 78.690
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-792.443 -50.514
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.605 -9.736
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27.346 -47.606
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
747.112 -2.625
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
753.617
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.505 -2.625
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.551 34.843
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
34.843
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-482.753 515.368
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
5.642 6.511
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
47.670 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-26.410
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
26.410
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
26.410
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10.794
Alınan Faiz
36.876
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.893 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0
Ödenen Faiz
2.017
Alınan Faiz
36.876
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-390.548 521.879
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-390.548 521.879
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.727.662 1.205.783
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.337.114 1.727.662


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.587 -1.755.435
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.632 -2.389
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.790 -2.986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.158 597
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.158 597
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.632 -2.389
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.219 -1.757.824
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-33.219 -1.757.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.285.240 1.766.000
Finansal Yatırımlar
7 520.000 300.000
Diğer Alacaklar
62.239 5.041
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 1.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 62.239 3.934
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.016.474 224.318
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 30.548 24.906
Diğer Dönen Varlıklar
26 209
ARA TOPLAM
2.914.501 2.320.474
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.914.501 2.320.474
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
18 78.578 59.551
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 22.831 14.466
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 22.831 14.466
Peşin Ödenmiş Giderler
15 287
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 422.387 383.394
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
524.083 457.411
TOPLAM VARLIKLAR
3.438.584 2.777.885
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.017
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.017
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.017
Ticari Borçlar
10 257.125 343.730
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 257.125 343.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 132.874 105.528
Diğer Borçlar
11 775.025 14.903
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 753.617
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 21.408 14.903
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 6.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 5.439
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 714
ARA TOPLAM
1.165.024 472.331
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.165.024 472.331
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 14.827 13.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 14.827 13.602
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.827 13.602
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.179.851 485.933
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.258.733 2.291.952
Ödenmiş Sermaye
4.750.000 4.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.021 -2.389
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.455.659 -700.224
Net Dönem Karı veya Zararı
-28.587 -1.755.435
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.258.733 2.291.952
TOPLAM KAYNAKLAR
3.438.584 2.777.885http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680284


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.971 Değişim: 0,23% Hacim : 6.128 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 101.618 20.02.2019 Yüksek 102.543
Açılış: 101.990
5,3190 Değişim: 0,67%
Düşük 5,2772 20.02.2019 Yüksek 5,3297
Açılış: 5,2834
6,0384 Değişim: 0,69%
Düşük 5,9861 20.02.2019 Yüksek 6,0419
Açılış: 5,99695
229,91 Değişim: 0,98%
Düşük 227,50 20.02.2019 Yüksek 230,16
Açılış: 227,68

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.