KAP ***TRNSK*** TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 18:37
KAP ***TRNSK*** TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***TRNSK*** TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 360.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
360.000
BRÜT KAR (ZARAR)
360.000
Genel Yönetim Giderleri
30 -281.779 -435.706
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 234.998 172.553
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -90.597 -129.948
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
222.622 -393.101
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 211.682 161.379
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 0 -373.061
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
434.304 -604.783
Finansman Gelirleri
34 778 333
Finansman Giderleri
34 -13.145
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
435.082 -617.595
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -2.500 -176.094
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.500 -176.094
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
432.582 -793.689
DÖNEM KARI (ZARARI)
432.582 -793.689
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 0 3.087
Ana Ortaklık Payları
37 432.582 -796.776
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 25.623.283 71.554.890 3.235.626 -13.021 44.996 31.975 10.338.600 -120.011.115 9.484.043 -110.527.072 257.302 -3.219 254.083
Transferler
28 13.021 13.021 9.471.022 -9.484.043 -13.021
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-796.776 -796.776 -796.776 3.087 -793.689
Dönem Karı (Zararı)
-57.750 -57.750
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-57.750
Dönem Sonu Bakiyeler
28 25.623.283 71.554.890 -57.750 3.235.626 0 44.996 44.996 44.996 10.388.600 -110.540.093 -796.776 -111.336.869 -597.224 -132 -597.356
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 25.623.283 71.554.890 -57.750 3.235.626 44.996 44.996 44.996 10.338.600 -110.540.093 -796.776 -111.336.869 -597.224 -132 -597.356
Transferler
28 -796.776 796.776
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
432.582 432.582 432.582 432.582
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
28 25.623.283 71.554.890 -57.750 3.235.626 0 44.996 44.996 0 0 0 0 0 44.996 10.338.600 -111.336.869 432.582 -110.904.287 -164.642 -132 -164.774


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.693 21.718
Dönem Karı (Zararı)
37 432.582 -796.776
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
191.179 647.029
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
137.515
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 239.290
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
239.290
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.139 -364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.139 -364
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-778 12.812
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-778
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.812
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
188.318 81.682
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
188.318 81.682
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.500 176.094
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-638.454 441.465
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-424.800
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9,38 -424.800
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.012.350 35.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,38 -7.012.350 35.457
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9,38 32.262 70.851
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,38 6.732.566 276.205
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.868 58.952
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.693 291.718
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-270.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
778 -12.812
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
778 -12.812
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.915 8.906
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.915 8.906
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.400 5.494
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
485 14.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
432.582 -793.689
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
432.582 -793.689
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 3.087
Ana Ortaklık Payları
432.582 -796.776


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 485 14.400
Ticari Alacaklar
424.800 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,38 424.800 0
Diğer Alacaklar
7.012.492 142
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,38 7.012.492 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 142
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 117 46
Diğer Dönen Varlıklar
13 294.527 322.998
ARA TOPLAM
7.732.421 337.586
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.732.421 337.586
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 0 188.318
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 2.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 190.818
TOPLAM VARLIKLAR
7.732.421 528.404
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
158.914 126.652
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 158.914 126.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 27.401 21.933
Diğer Borçlar
7.583.557 834.844
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,38 7.400.088 623.156
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 183.469 211.688
Ertelenmiş Gelirler
13 98.509 98.509
ARA TOPLAM
7.868.381 1.081.938
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.868.381 1.081.938
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
27.675 43.822
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,38 0 5.481
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 27.675 38.341
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.139 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26 1.139 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.814 43.822
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.897.195 1.125.760
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-164.642 -597.224
Ödenmiş Sermaye
28 25.623.283 25.623.283
Sermaye Düzeltme Farkları
28 71.554.890 71.554.890
Geri Alınmış Paylar (-)
28 -57.750 -57.750
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 3.235.626 3.235.626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
44.996 44.996
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
44.996 44.996
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 44.996 44.996
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 10.338.600 10.338.600
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 -111.336.869 -110.540.093
Net Dönem Karı veya Zararı
37 432.582 -796.776
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 -132 -132
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-164.774 -597.356
TOPLAM KAYNAKLAR
7.732.421 528.404http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667837


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.322 Değişim: -0,26% Hacim : 9.945 Mio.TL Son veri saati : 11:57
Düşük 1.316 03.12.2020 Yüksek 1.329
Açılış: 1.328
7,8775 Değişim: 0,20%
Düşük 7,8413 03.12.2020 Yüksek 7,9177
Açılış: 7,8616
9,5547 Değişim: 0,40%
Düşük 9,4986 03.12.2020 Yüksek 9,6078
Açılış: 9,517
466,15 Değişim: 0,87%
Düşük 460,58 03.12.2020 Yüksek 468,84
Açılış: 462,10
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.