KAP ***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.03.2018 - 18:39
KAP ***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(1) 23.012 181.264 204.276 11.097 174.288 185.385
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(2) 11.687 689 12.376 5.982 1.681 7.663
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
468 689 1.157 96 1.681 1.777
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
468 689 1.157 96 1.681 1.777
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
11.219 0 11.219 5.886 0 5.886
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
11.219 0 11.219 5.886 0 5.886
BANKALAR
(3) 12.221 83.624 95.845 17.065 170.146 187.211
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
15.667 0 15.667 10.097 0 10.097
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
5.161 0 5.161 2.595 0 2.595
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
10.506 0 10.506 7.502 0 7.502
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(4) 8.921 1.459 10.380 51.615 1.185 52.800
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.517 0 1.517 1.342 0 1.342
Devlet Borçlanma Senetleri
7.404 0 7.404 50.273 0 50.273
Diğer Menkul Değerler
0 1.459 1.459 0 1.185 1.185
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5) 940.601 285.697 1.226.298 649.837 383.311 1.033.148
Krediler ve Alacaklar
918.264 285.697 1.203.961 649.837 383.311 1.033.148
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
918.264 285.697 1.203.961 649.837 383.311 1.033.148
Takipteki Krediler
43.302 0 43.302 16.056 0 16.056
Özel Karşılıklar (-)
-20.965 0 -20.965 -16.056 0 -16.056
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(6) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
(7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(8) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(10) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 14.240 0 14.240 12.099 0 12.099
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 4.183 0 4.183 5.053 0 5.053
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
4.183 0 4.183 5.053 0 5.053
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
(15) 1.732 0 1.732 1.569 0 1.569
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 220 0 220
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.732 0 1.732 1.349 0 1.349
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(17) 15.515 1.545 17.060 18.176 1.359 19.535
AKTİF TOPLAMI
1.052.779 554.278 1.607.057 787.590 731.970 1.519.560
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(1) 388.568 784.384 1.172.952 333.160 765.138 1.098.298
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
1.027 5.409 6.436 1.121 5.780 6.901
Diğer
387.541 778.975 1.166.516 332.039 759.358 1.091.397
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(2) 999 302 1.301 257 30 287
ALINAN KREDİLER
(3) 26.837 65.266 92.103 3.265 73.568 76.833
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 19.967 0 19.967 52.689 0 52.689
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
9.661 0 9.661 2.605 0 2.605
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
10.306 0 10.306 50.084 0 50.084
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 60.250 0 60.250 57.600 0 57.600
Bonolar
60.250 0 60.250 57.600 0 57.600
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
2.858 33.675 36.533 2.547 5.144 7.691
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(6) 6.673 179 6.852 13.842 351 14.193
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(7) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(8) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 12.381 0 12.381 14.314 0 14.314
Genel Karşılıklar
5.808 0 5.808 8.702 0 8.702
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
3.402 0 3.402 2.775 0 2.775
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.171 0 3.171 2.837 0 2.837
VERGİ BORCU
(10) 3.620 0 3.620 2.473 0 2.473
Cari Vergi Borcu
3.620 0 3.620 2.473 0 2.473
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(12) 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(13) 201.098 0 201.098 195.182 0 195.182
Ödenmiş Sermaye
175.000 0 175.000 175.000 0 175.000
Sermaye Yedekleri
-226 0 -226 -329 0 -329
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
1.207 0 1.207 1.057 0 1.057
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-1.433 0 -1.433 -1.386 0 -1.386
Kar Yedekleri
18.161 0 18.161 17.900 0 17.900
Yasal Yedekler
5.167 0 5.167 4.906 0 4.906
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
12.994 0 12.994 12.994 0 12.994
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
8.163 0 8.163 2.611 0 2.611
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
2.350 0 2.350 -2.811 0 -2.811
Dönem Net Karı / Zararı
5.813 0 5.813 5.422 0 5.422
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
723.251 883.806 1.607.057 675.329 844.231 1.519.560


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 4.947 9.952 -1.233 0 -782 -893 186.991 186.991
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
1.950 1.950 1.950
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0
Kur Farkları
0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
-232 -581 -41 1.785 931 931
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0
Diğer
-112 -112 -112
Dönem Net Karı (Zararı)
5.422 5.422 5.422
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 191 0 3.623 0 0 -3.814 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(5) 0 0 0 0 191 0 3.623 0 0 -3.814 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 4.906 0 12.994 -1.386 5.422 -2.811 1.057 0 0 0 0 195.182 0 195.182
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 0 4.906 0 12.994 -1.386 5.422 -2.811 1.057 0 0 0 0 195.182 0 195.182
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 150 0 150
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 -47 0 0 0 0 0 0 0 -47 0 -47
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 5.813 0 0 0 0 0 0 5.813 0 5.813
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 261 0 0 0 -5.422 5.161 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(5) 0 0 0 0 261 0 0 0 -5.422 5.161 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 0 5.167 0 12.994 -1.433 5.813 2.350 1.207 0 0 0 0 201.098 0 201.098


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
621.921 726.650 1.348.571 321.223 368.907 690.130
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 346.947 178.973 525.920 261.457 163.008 424.465
Teminat Mektupları
346.947 138.891 485.838 261.457 127.538 388.995
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
322.492 74.415 396.907 254.627 66.427 321.054
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.083 0 2.083 1.037 0 1.037
Diğer Teminat Mektupları
22.372 64.476 86.848 5.793 61.111 66.904
Banka Kredileri
0 26.673 26.673 0 21.191 21.191
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 26.673 26.673 0 21.191 21.191
Akreditifler
0 13.409 13.409 0 14.279 14.279
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 13.409 13.409 0 14.279 14.279
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 38.727 20.800 59.527 32.425 28.101 60.526
Cayılamaz Taahhütler
38.727 20.800 59.527 32.425 28.101 60.526
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.904 5.358 8.262 4.434 17.803 22.237
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
4.000 6.639 10.639 471 1.493 1.964
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
7.430 0 7.430 3.130 0 3.130
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
8.549 0 8.549 6.845 0 6.845
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
101 0 101 143 0 143
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
7.622 8.803 16.425 6.728 8.805 15.533
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
95 0 95 83 0 83
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
8.026 0 8.026 10.591 0 10.591
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
236.247 526.877 763.124 27.341 177.798 205.139
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
236.247 526.877 763.124 27.341 177.798 205.139
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
18 64 82 1.690 4.084 5.774
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 41 41 1.014 1.873 2.887
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
18 23 41 676 2.211 2.887
Para ve Faiz Swap İşlemleri
234.229 524.908 759.137 25.651 173.714 199.365
Swap Para Alım İşlemleri
43.390 257.567 300.957 0 32.957 32.957
Swap Para Satım İşlemleri
182.839 119.229 302.068 17.651 13.901 31.552
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.000 74.056 78.056 4.000 63.428 67.428
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.000 74.056 78.056 4.000 63.428 67.428
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.000 1.905 3.905 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 1.905 1.905 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
2.000 0 2.000 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 1.635.809 999.986 2.635.795 1.292.932 1.325.143 2.618.075
EMANET KIYMETLER
274.527 101.004 375.531 258.409 100.800 359.209
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
185.328 0 185.328 186.547 0 186.547
Emanete Alınan Menkul Değerler
14 98.485 98.499 14 58.423 58.437
Tahsile Alınan Çekler
42.751 1.376 44.127 30.152 349 30.501
Tahsile Alınan Ticari Senetler
350 1.143 1.493 274 0 274
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
46.084 0 46.084 41.422 42.028 83.450
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.361.282 898.982 2.260.264 1.034.523 1.224.343 2.258.866
Menkul Kıymetler
45 0 45 721 0 721
Teminat Senetleri
161.928 158.495 320.423 150.768 288.327 439.095
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
603.959 555.952 1.159.911 435.607 775.048 1.210.655
Diğer Rehinli Kıymetler
595.350 184.535 779.885 447.427 160.968 608.395
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.257.730 1.726.636 3.984.366 1.614.155 1.694.050 3.308.205


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
14.156 17.637
Alınan Faizler
116.804 93.860
Ödenen Faizler
-60.188 -42.400
Alınan Temettüler
(3) 0 2.873
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.815 11.845
Elde Edilen Diğer Kazançlar
7.673 10.370
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
(5.i.2) 972 752
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-54.099 -48.040
Ödenen Vergiler
2 0
Diğer
-10.823 -11.623
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-150.354 -24.081
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 -3.346
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-190.455 -212.419
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-4.802 -7.220
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
60.747 -1.957
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
12.695 325.903
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
15.463 -61.076
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-44.002 -63.966
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-136.198 -6.444
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
34.048 9.615
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 5.000
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-7.240 -5.952
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
149 0
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 -22.350
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
42.420 35.792
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
-1.281 -2.875
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-978 2.144
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
58.048 67.427
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-59.000 -65.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
-26 -283
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
30.037 66.784
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-73.091 72.099
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2) 285.153 213.054
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
212.062 285.153


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 133.323 103.520
Kredilerden Alınan Faizler
126.038 93.660
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.044 1.117
Bankalardan Alınan Faizler
2.317 2.545
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
793 688
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.908 4.525
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
417 469
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
2.491 4.056
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
223 985
FAİZ GİDERLERİ
(2) -64.809 -46.865
Mevduata Verilen Faizler
-53.020 -38.194
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.547 -1.801
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.366 -1.974
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-7.815 -4.539
Diğer Faiz Giderleri
-61 -357
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
68.514 56.655
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
10.583 8.507
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.878 11.164
Gayri Nakdi Kredilerden
4.484 3.892
Diğer
(12) 9.394 7.272
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.295 -2.657
Gayri Nakdi Kredilere
-145 -141
Diğer
(12) -3.150 -2.516
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 2.873
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -8.407 -1.934
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
80 -313
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-736 -7.320
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-7.751 5.699
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 6.931 7.678
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
77.621 73.779
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(6) -5.908 -11.313
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -65.017 -56.767
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.696 5.699
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 6.696 5.699
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -883 -277
Cari Vergi Karşılığı
-1.349 -569
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
466 292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 5.813 5.422
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(11) 5.813 5.422
Grubun Karı (Zararı)
5.813 5.422
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
188 2.216
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
-59 -140
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-26 -238
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
103 1.838
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.813 5.422
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
32 25
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
5.781 5.397
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
5.916 7.260http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667174


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.284 Değişim: -3,40% Hacim : 30.254 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.284 30.11.2020 Yüksek 1.317
Açılış: 1.314
7,8123 Değişim: -0,02%
Düşük 7,7420 30.11.2020 Yüksek 7,8635
Açılış: 7,8137
9,3325 Değişim: -0,20%
Düşük 9,2817 30.11.2020 Yüksek 9,4206
Açılış: 9,3516
447,04 Değişim: -0,56%
Düşük 440,20 30.11.2020 Yüksek 454,03
Açılış: 449,55
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.