KAP ***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.01.2020 - 19:33
KAP ***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TRKCM*** TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 6.650.648 5.875.064
Satışların Maliyeti
29 -4.625.355 -3.955.135
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.025.293 1.919.929
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.025.293 1.919.929
Genel Yönetim Giderleri
30 -480.654 -403.752
Pazarlama Giderleri
30 -851.847 -678.938
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -24.529 -20.986
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 291.688 403.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -119.239 -156.328
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
840.712 1.063.089
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 205.182 347.912
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -4.997 -10.656
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 3.319 -23.344
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 40.567 53.367
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
33 -89.502
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
33 138.358
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.084.783 1.479.224
Finansman Gelirleri
34 756.051 720.845
Finansman Giderleri
34 -1.042.569 -1.027.910
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
798.265 1.172.159
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36 -29.251 -181.250
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -79.276 -194.162
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 50.025 12.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
769.014 990.909
DÖNEM KARI (ZARARI)
769.014 990.909
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 19.481 40.362
Ana Ortaklık Payları
28 749.533 950.547
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,59960000 0,76040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.140.852 708.170
Dönem Karı (Zararı)
28 769.014 990.909
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
532.669 612.804
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20 463.264 376.392
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,7,10,13 21.399 42.087
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23,25 7.326 38.066
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,32,34 201.173 44.638
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32,34 54.104 229.951
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3,7 -197.869 -241.700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -40.567 -53.367
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 29.251 181.250
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32,33 -2.284 -2.418
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7,27 -3.128 -2.095
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
193.323 -596.954
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,38 62.756 -246.405
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,38 46.909 48.472
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12,33 -1.609 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -354.288 -354.027
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,38 389.757 101.895
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,27,38 143.166 -147.164
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14,27 -93.368 275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.495.006 1.006.759
Ödenen Faiz
8,32,34,38 -220.840 -118.185
Alınan Faiz
34,38 31.718 15.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -10.995 -9.894
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -154.037 -186.155
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.159.508 -674.716
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 0 -469.916
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-83.100 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 59.686 20.480
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -89.209 -32.485
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,20,33 22.861 8.408
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,20 -1.034.935 -361.262
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -319.552 -49.613
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 77.178 95.825
Alınan Temettüler
16 44.261 1.884
Alınan Faiz
6,7,34 124.927 117.468
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3,10,11,27 38.375 -5.505
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.202.589 -367.050
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 5.501.252 952.897
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -3.080.385 -1.149.159
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -18.878 -788
Ödenen Temettüler
28 -199.400 -170.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.183.933 -333.596
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
403.343 283.364
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.587.276 -50.232
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.340.125 1.390.357
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.927.401 1.340.125


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.928.489 1.339.701
Finansal Yatırımlar
7 235.067 106.830
Ticari Alacaklar
10 929.956 979.529
Diğer Alacaklar
11,38 94.240 141.149
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
38 57.662 128.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 36.578 12.549
Türev Araçlar
12 2.974 0
Stoklar
13 1.432.626 1.089.783
Peşin Ödenmiş Giderler
14 107.523 71.882
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 25.767 0
Diğer Dönen Varlıklar
27 110.563 40.865
ARA TOPLAM
6.867.205 3.769.739
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 27.854 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.895.059 3.769.739
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.000.362 946.351
Diğer Alacaklar
11 6.269 15.653
Türev Araçlar
12 26.556 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 345.305 307.726
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 557 589
Maddi Duran Varlıklar
18 5.917.186 4.895.993
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 51.043 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20,21 338.107 314.121
Şerefiye
21 269.826 244.988
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 68.281 69.133
Peşin Ödenmiş Giderler
14 263.402 24.043
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 62.727 78.853
Diğer Duran Varlıklar
27 1.072 798
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.012.586 6.584.127
TOPLAM VARLIKLAR
14.907.645 10.353.866
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.004.911 777.960
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.354.836 426.967
Ticari Borçlar
10,38 975.902 597.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 92.228 83.593
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 883.674 514.397
Diğer Borçlar
11,38 283.162 133.425
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 204.574 81.836
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 78.588 51.589
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 15.616 22.187
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 0 48.994
Kısa Vadeli Karşılıklar
23,25 35.483 52.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 4.535 3.394
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 30.948 49.165
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 133.277 91.600
ARA TOPLAM
3.803.187 2.151.682
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.803.187 2.151.682
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 4.000.962 2.116.582
Diğer Borçlar
11 29.759 494
Türev Araçlar
12 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 62.253 64.927
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 112.393 102.333
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 112.393 102.333
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 102.548 147.663
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.307.915 2.431.999
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.111.102 4.583.681
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 6.384.434 5.297.665
Ödenmiş Sermaye
1.250.000 1.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
5.577 5.577
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 23
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
648.370 668.832
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
648.370 668.832
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
647.048 671.448
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.322 -2.616
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.249.248 774.355
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.209.389 774.355
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
39.859 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
231.539 197.629
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.250.144 1.450.702
Net Dönem Karı veya Zararı
749.533 950.547
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 412.109 472.520
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.796.543 5.770.185
TOPLAM KAYNAKLAR
14.907.645 10.353.866


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.130.000 5.577 23 459.433 464.047 159.699 1.174.791 616.395 4.009.965 346.210 4.356.175
Transferler
37.930 578.465 -616.395 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
210.824 310.308 950.547 1.471.679 124.739 1.596.418
Sermaye Arttırımı
120.000 -120.000
Kar Payları
-170.000 -170.000 -170.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.425 0 1.425 1.571 1.571
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-13.979 -13.979 -13.979
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 5.577 23 668.832 774.355 197.629 1.450.702 950.547 5.297.665 472.520 5.770.185
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 5.577 23 668.832 774.355 197.629 1.450.702 950.547 5.297.665 472.520 5.770.185
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-4.200 -4.200 -43 -4.243
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.250.000 5.577 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774.355 197.629 0 0 0 1.446.502 950.547 0 5.293.465 472.477 5.765.942
Transferler
33.910 916.637 -950.547
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.085 474.893 49.628 749.533 1.240.969 72.132 1.313.101
Kar Payları
-170.000 -170.000 -29.400 -199.400
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
12.623 7.377 20.000 -103.100 -83.100
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 5.577 23 648.370 1.249.248 231.539 2.250.144 749.533 6.384.434 412.109 6.796.543


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28 769.014 990.909
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 16.543 210.824
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12.605 222.675
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
4.923 2.845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-985 -14.696
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 527.544 394.685
Yabancı Para Çevrim Farkları
487.685 394.685
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
51.101 0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
51.101 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.242 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-11.242
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
544.087 605.509
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.313.101 1.596.418
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
72.132 124.739
Ana Ortaklık Payları
1.240.969 1.471.679http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815671


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.314 Değişim: 0,00% Hacim : 33.577 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 23.11.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,8905 Değişim: 0,04%
Düşük 7,8547 24.11.2020 Yüksek 7,9117
Açılış: 7,8873
9,3473 Değişim: 0,10%
Düşük 9,2899 24.11.2020 Yüksek 9,3771
Açılış: 9,338
463,34 Değişim: -0,49%
Düşük 461,34 24.11.2020 Yüksek 466,30
Açılış: 465,63
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.