***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:38

***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.732.123 37.333.125 297.557.197 18.006.308 637.561.379 3.005.923 640.567.302
Transferler
18.006.308 -18.006.308
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
103.747 -2.079.111 -1.975.364 -64.411 -2.039.775
Dönem Karı (Zararı)
-2.079.111 -2.079.111 -64.411 -2.143.522
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
103.747 103.747 0 103.747
Kar Payları
658.545 -14.192.093 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
5 5
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.816 -3.628.376 37.333.125 315.563.505 -2.079.111 635.586.015 2.941.517 638.527.532
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 39.311.954 -4.577.769 296.549.440 65.513.737 685.194.234 3.757.225 688.951.459
Transferler
65.513.737 -65.513.737
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-288.339 -22.538.357 -22.826.696 -472.328 -23.299.024
Dönem Karı (Zararı)
-22.538.357 -22.538.357 -470.112 -23.008.469
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-288.339 -288.339 -2.216 -290.555
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
1.978.829 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -4.866.108 39.311.954 362.063.177 -22.538.357 662.367.538 3.284.897 665.652.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.293.252 16.215.018
Dönem Karı (Zararı)
-23.008.469 -2.143.522
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.815.859 2.451.752
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 2.014.691 475.366
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
197.383 275.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
197.383 275.167
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-39.958 -870.198
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -4.454.339 -3.773.142
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 4.414.381 2.902.944
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
40.305.313 25.130.884
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-11.469.051 -22.920.133
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -191.480 -191.478
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-11.277.571 -22.728.655
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.192.519 360.666
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.241.409 15.732.499
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.488 6.031
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.333.398 -3.773.225
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
542.506 7.241.035
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
542.506 7.241.035
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.363.017 12.258.658
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.246.367 12.645.205
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
116.650 -386.547
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.048.799 16.040.729
Alınan Faiz
4.393.348 1.297.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.587 -554.679
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-143.308 -568.553
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.368.615 -22.042.386
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.368.615 -22.042.386
Alınan Temettüler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.449.832 17.395.559
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.158.157 18.256.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -692.452 -68.773
Ödenen Faiz
6 -2.915.537 -791.668
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.474.805 11.568.191
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.474.805 11.568.191
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 126.317.550 143.260.461
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 136.792.355 154.828.652


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 136.899.949 126.364.153
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
432.531 435.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
432.531 435.019
Diğer Alacaklar
21.823.637 19.438.245
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 21.397.282 19.061.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
426.355 376.603
Peşin Ödenmiş Giderler
938.098 762.818
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
938.098 762.818
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 914.927 771.619
Diğer Dönen Varlıklar
232.297 697.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
232.297 697.830
ARA TOPLAM
161.241.439 148.469.684
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
161.241.439 148.469.684
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
77.764.380 77.764.380
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 77.701.140 77.701.140
Diğer Finansal Yatırımlar
5 63.240 63.240
Diğer Alacaklar
55.008.213 61.640.591
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 54.479.291 61.111.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
528.922 528.922
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 804.087.962 792.589.283
Maddi Duran Varlıklar
196.131.927 193.788.004
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
56.764.688 56.754.068
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
Diğer Duran Varlıklar
16.100.332 17.143.477
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16.100.332 17.143.477
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.205.857.502 1.199.679.803
TOPLAM VARLIKLAR
1.367.098.941 1.348.149.487
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
95.019.028 90.540.990
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 95.019.028 90.540.990
Ticari Borçlar
49.297.194 48.754.687
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
49.297.194 48.754.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
343.661 240.158
Diğer Borçlar
2.222.385 2.208.941
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 850.694 1.001.744
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.371.691 1.207.197
Kısa Vadeli Karşılıklar
420.643 315.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
420.643 315.958
ARA TOPLAM
147.302.911 142.060.734
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
147.302.911 142.060.734
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 548.162.004 510.370.180
Uzun Vadeli Karşılıklar
839.068 351.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
839.068 351.727
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 4.304.836 5.577.402
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
837.687 837.985
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
837.687 837.985
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
554.143.595 517.137.294
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
701.446.506 659.198.028
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
662.367.538 685.194.234
Ödenmiş Sermaye
9 270.000.000 270.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
9 41.247.788 41.247.788
Geri Alınmış Paylar (-)
-22.850.916 -22.850.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.866.108 -4.577.769
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.866.108 -4.577.769
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.866.108 -4.577.769
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 39.311.954 39.311.954
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
362.063.177 296.549.440
Net Dönem Karı veya Zararı
-22.538.357 65.513.737
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.284.897 3.757.225
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
665.652.435 688.951.459
TOPLAM KAYNAKLAR
1.367.098.941 1.348.149.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 9.160.211 0
Satışların Maliyeti
10 -3.173.580 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.986.631 0
BRÜT KAR (ZARAR)
5.986.631 0
Genel Yönetim Giderleri
11 -6.999.351 -6.752.495
Pazarlama Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.063.336 473.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.077.730 -22.831
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-27.114 -6.302.117
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 11.277.571 22.728.655
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.250.457 16.426.538
Finansman Gelirleri
12 12.160.207 52.771.630
Finansman Giderleri
13 -47.611.652 -70.981.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-24.200.988 -1.782.856
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.192.519 -360.666
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 1.192.519 -360.666
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.008.469 -2.143.522
DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.008.469 -2.143.522
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-470.112 -64.411
Ana Ortaklık Payları
-22.538.357 -2.079.111
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-290.555 103.747
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-400.230 129.684
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
37.035 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37.035 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
72.640 -25.937
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 80.047 -25.937
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-7.407 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-290.555 103.747
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.299.024 -2.039.775
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-472.328 -64.411
Ana Ortaklık Payları
-22.826.696 -1.975.364http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682872


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.455 Değişim: 1,69% Hacim : 7.761 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.046 18.01.2019 Yüksek 98.662
Açılış: 97.193
5,3221 Değişim: -0,27%
Düşük 5,3186 19.01.2019 Yüksek 5,3776
Açılış: 5,33625
6,0478 Değişim: -0,72%
Düşük 6,0418 19.01.2019 Yüksek 6,1423
Açılış: 6,09195
219,15 Değişim: -1,13%
Düşük 219,10 18.01.2019 Yüksek 223,02
Açılış: 221,65

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.