KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:18
KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 330.293 2.800.407 1.922.865 19.228.565 1.195.815 20.424.380
Transferler
379.687 1.543.178 -1.922.865 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-1.180.473 -1.180.473 -10.234 -1.190.707
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.209 22.209 22.209
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 22.209 709.980 4.343.585 -1.180.473 18.070.301 1.185.581 19.255.882
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 7.227.498 -87.816 709.980 4.377.900 -1.125.123 25.277.439 891.027 26.168.466
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-13.926 -13.926 -13.926
Transferler
45.176 -1.170.299 1.125.123 0 0
Dönem Karı (Zararı)
9.518.405 9.518.405 9.518.405
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.227.498 123.560 -7.103.938 -7.103.938
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-358.973 -358.973 -891.027 -1.250.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 35.744 755.156 2.834.702 9.518.405 27.319.007 27.319.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.688.896 -9.218.507
Dönem Karı (Zararı)
9.518.405 -1.180.473
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.518.405 -1.180.473
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.662.097 1.261.169
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
751.529 479.831
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.474 -5.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.474 -5.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
218.763 151.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
170.719 73.147
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
48.044 77.971
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.313.279 853.673
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.213 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.309.066 853.673
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.462.337 -208.219
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.846.321 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.846.321 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-13.926 -10.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.118.478 -8.701.258
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.341.753 -6.162.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.341.753 -6.162.730
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
143.460 -960.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
143.460 -960.979
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.281.136 -3.197.995
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-921.559 2.412.792
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.744 -116.856
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.744 -116.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
35.300 217.067
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
597.878 -48.350
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
597.878 -48.350
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.332.211 -1.157.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.155.173 313.757
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-526.838 313.757
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-628.335 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.974.786 -8.620.562
Alınan Faiz
4.213 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-193.382 -40.247
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-96.721 -557.698
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.947.959 -3.101.433
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.942.239
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.942.239
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.331.630 -3.116.702
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.331.630 -3.116.702
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.558.568 15.269
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.132.952 12.939.797
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.741.146 12.939.797
Kredilerden Nakit Girişleri
12.741.146 12.939.797
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.812.066
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.812.066
Ödenen Faiz
-3.824.285
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.237.747
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
607.985 619.857
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
607.985 619.857
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.764.877 469.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.372.862 1.089.845


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.372.862 1.764.877
Ticari Alacaklar
40.602.709 52.124.080
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
858.514 469.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
39.744.195 51.655.066
Diğer Alacaklar
75.410 218.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
75.410 218.870
Stoklar
17.368.878 12.087.742
Peşin Ödenmiş Giderler
984.707 57.583
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
984.707 57.583
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
65.576 28.642
Diğer Dönen Varlıklar
562.121 35.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
562.121 35.283
ARA TOPLAM
62.032.263 66.317.077
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
62.032.263 66.317.077
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
33.006.299 32.836.132
Binalar
21.821.263 23.612.878
Tesis, Makine ve Cihazlar
8.261.995 8.595.942
Taşıtlar
845.001 0
Mobilya ve Demirbaşlar
139.469 126.802
Özel Maliyetler
57.370 28.857
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.881.201 471.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.567.394 2.922.308
Şerefiye
3.400.000 2.750.000
Bilgisayar Yazılımları
167.394 172.308
Peşin Ödenmiş Giderler
250.800 256.365
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
250.800 256.365
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.142.081 1.431.332
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.966.574 37.446.137
TOPLAM VARLIKLAR
99.998.837 103.763.214
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
27.248.500 22.029.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
27.248.500 22.029.364
Banka Kredileri
22.813.613 20.465.613
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.422.634 1.563.751
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.253
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
992.318 21.835.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
992.318 21.835.552
Banka Kredileri
992.318 21.835.552
Ticari Borçlar
15.373.365 16.773.891
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
475.483
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14.897.882 16.773.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
458.512 423.212
Diğer Borçlar
590.852 51.914
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
590.852 51.914
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.332.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.332.211
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
59.787
Kısa Vadeli Karşılıklar
134.258 86.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
111.458 63.414
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22.800 22.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
135.580 763.915
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
135.580 763.915
ARA TOPLAM
46.265.596 62.023.849
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.265.596 62.023.849
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.282.212 12.541.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.282.212 12.541.066
Banka Kredileri
12.151.078 10.220.195
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.131.134 2.320.871
Uzun Vadeli Karşılıklar
256.350 437.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
256.350 437.423
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
875.672 2.592.410
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.414.234 15.570.899
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
72.679.830 77.594.748
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.319.007 25.277.439
Ödenmiş Sermaye
14.175.000 14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
35.744 7.139.682
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35.744 7.139.682
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.227.498
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35.744 -87.816
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
755.156 709.980
Yasal Yedekler
755.156 709.980
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.834.702 4.377.900
Net Dönem Karı veya Zararı
9.518.405 -1.125.123
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
891.027
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.319.007 26.168.466
TOPLAM KAYNAKLAR
99.998.837 103.763.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
37.363.404 44.478.468
Satışların Maliyeti
-27.499.323 -37.231.448
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.864.081 7.247.020
BRÜT KAR (ZARAR)
9.864.081 7.247.020
Genel Yönetim Giderleri
-1.697.955 -921.042
Pazarlama Giderleri
-1.942.729 -1.537.546
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.052.562 3.923.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.223.142 -5.033.188
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.052.817 3.678.664
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.846.321
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.899.138 3.678.664
Finansman Gelirleri
824.887 688.195
Finansman Giderleri
-5.667.957 -5.755.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.056.068 -1.388.692
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.462.337 208.219
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -82.431
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.462.337 290.650
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.518.405 -1.180.473
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.518.405 -1.180.473
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -226.868
Ana Ortaklık Payları
9.518.405 -953.605
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
123.560 22.209
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
158.410 28.473
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-34.850 -6.264
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-34.850 -6.264
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
123.560 22.209
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.641.965 -1.158.264
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.641.965 -1.158.264http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781231


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.210 Değişim: 0,00% Hacim : 22.658 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.202 20.10.2020 Yüksek 1.214
Açılış: 1.208
7,8609 Değişim: -0,06%
Düşük 7,8558 21.10.2020 Yüksek 7,8661
Açılış: 7,8659
9,3085 Değişim: 0,09%
Düşük 9,2883 21.10.2020 Yüksek 9,3141
Açılış: 9,2998
484,91 Değişim: 0,55%
Düşük 481,66 21.10.2020 Yüksek 485,02
Açılış: 482,24
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.