KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.05.2018 - 18:12
KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 302.245 2.622.060 206.395 17.305.700 1.253.492 18.559.192
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
28.048 178.347 -206.395 0
Dönem Karı (Zararı)
57.961 57.961 -14.834 43.127
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330.293 0 0 0 2.800.407 57.961 0 17.363.661 1.238.658 18.602.319
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330.293 0 0 0 2.800.407 1.922.565 0 19.228.565 1.195.815 20.424.380
Transferler
115.931 263.756 1.543.178 -1.922.565
Dönem Karı (Zararı)
401.166 401.166 -24.349 376.817
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446.224 0 263.756 0 4.343.585 401.166 0 19.629.731 1.171.466 20.801.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.150.809 -1.118.699
Dönem Karı (Zararı)
376.817 43.127
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
376.817 43.127
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
444.985 120.153
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 291.013 186.912
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.254 45.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 36.254 45.075
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
260.686 -122.183
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 -206.003 -180.309
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30 466.689 58.126
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 -139.968 10.349
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.972.611 -1.281.979
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.709.708 -88.243
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
475.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.709.708 -564.140
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-450.530 -357.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-450.530 -357.128
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.376.855 -422.354
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-632.055 -1.144.505
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -199.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-632.055 -944.675
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
196.537 730.251
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
196.537 730.251
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.150.809 -1.118.699
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-743.705 19.288
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-743.705 19.288
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.145.145 2.433.349
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.145.145 2.433.349
Kredilerden Nakit Girişleri
7.145.145 2.433.349
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
250.631 1.333.938
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
250.631 1.333.938
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
469.988 757.443
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
720.619 2.091.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 720.619 469.988
Ticari Alacaklar
52.411.287 48.701.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 52.411.287 48.701.579
Diğer Alacaklar
1.071.716 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
35 1.071.716 0
Stoklar
12 17.803.051 15.426.196
Peşin Ödenmiş Giderler
1.994.091 1.962.097
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.994.091 1.962.097
Diğer Dönen Varlıklar
350.242 1.191.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24 350.242 1.191.764
ARA TOPLAM
74.351.006 67.751.624
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
74.351.006 67.751.624
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
17.203.128 16.750.270
Binalar
17 401.109 403.142
Tesis, Makine ve Cihazlar
17 7.026.254 7.272.376
Taşıtlar
17 43.580 54.363
Mobilya ve Demirbaşlar
17 147.219 151.138
Özel Maliyetler
17 41.935 35.502
Yapılmakta Olan Yatırımlar
17 5.480.765 4.771.481
Diğer Maddi Duran Varlıklar
17 4.062.266 4.062.268
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.789.632 2.789.797
Şerefiye
19 2.750.000 2.750.000
Bilgisayar Yazılımları
18 39.632 39.797
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 351.982 317.613
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.344.742 19.857.680
TOPLAM VARLIKLAR
94.695.748 87.609.304
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.477.974 13.472.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.477.974 13.472.685
Banka Kredileri
8 21.477.974 13.472.685
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 14.550.609 13.797.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.550.609 13.797.340
Banka Kredileri
8 13.512.415 12.732.570
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.038.194 1.064.770
Ticari Borçlar
9 23.810.668 24.442.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 23.810.668 24.442.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 409.736 331.032
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
1.546.849 1.157.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 1.546.849 1.157.964
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 139.968 417.730
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
446.573 455.352
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 446.573 455.352
ARA TOPLAM
62.382.377 54.074.826
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.382.377 54.074.826
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.005.881 12.619.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.005.881 12.619.294
Banka Kredileri
8 8.966.091 10.330.140
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.039.790 2.289.154
Uzun Vadeli Karşılıklar
475.144 438.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 475.144 438.890
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
31.149 51.914
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
24 31.149 51.914
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.512.174 13.110.098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
73.894.551 67.184.924
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.629.731 19.228.565
Ödenmiş Sermaye
25 14.175.000 14.175.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
709.980 330.293
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
263.756
Yasal Yedekler
446.224 330.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.343.585 2.800.407
Net Dönem Karı veya Zararı
401.166 1.922.865
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.171.466 1.195.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.801.197 20.424.380
TOPLAM KAYNAKLAR
94.695.748 87.609.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 24.639.101 17.218.676
Satışların Maliyeti
26 -20.701.696 -14.675.323
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.937.405 2.543.353
BRÜT KAR (ZARAR)
3.937.405 2.543.353
Genel Yönetim Giderleri
27 -474.834 -403.009
Pazarlama Giderleri
27 -740.791 -830.679
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 286.177 399.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -43.146 -182.844
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.964.811 1.525.827
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.964.811 1.525.827
Finansman Gelirleri
30 1.004.652 957.595
Finansman Giderleri
31 -3.677.609 -2.446.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
291.854 36.575
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
84.963 6.552
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 224.930 -3.797
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -139.967 10.349
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
376.817 43.127
DÖNEM KARI (ZARARI)
376.817 43.127
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24.349 -14.834
Ana Ortaklık Payları
34 401.166 57.961
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
376.817 43.127
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24.349 -14.834
Ana Ortaklık Payları
401.166 57.961http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685624


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.210 Değişim: 0,42% Hacim : 22.658 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.202 20.10.2020 Yüksek 1.214
Açılış: 1.208
7,8664 Değişim: -0,16%
Düşük 7,8586 20.10.2020 Yüksek 7,9086
Açılış: 7,8787
9,3081 Değişim: 0,35%
Düşük 9,2625 20.10.2020 Yüksek 9,3428
Açılış: 9,2755
483,89 Değişim: 0,33%
Düşük 480,12 20.10.2020 Yüksek 484,62
Açılış: 482,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.