KAP ***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 17:59

***TKY*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 25.000.000 -233.696 1.122.768 1.587.864 342.264 202.271 28.021.471 0 28.021.471
Transferler
202.271 -202.271 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.609 813.445 768.836 0 768.836
Dönem Karı (Zararı)
813.445 813.445 0 813.445
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.609 -44.609 -44.609
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -278.305 1.122.768 1.587.864 544.535 813.445 28.790.307 0 28.790.307
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -274.489 1.221.789 1.587.864 544.535 1.128.009 29.207.708 0 29.207.708
Diğer Düzeltmeler
-142.141 -142.141 -142.141
Transferler
53.727 1.074.282 -1.128.009 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.853 1.866.594 1.848.741 1.848.741
Dönem Karı (Zararı)
1.866.594 1.866.594 1.866.594
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.853 -17.853 -17.853
Kar Payları
-1.020.816 -1.020.816 -1.020.816
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -292.342 1.221.789 1.641.591 455.860 1.866.594 29.893.492 0 29.893.492


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.474.832 7.109.524
Dönem Karı (Zararı)
1.866.594 813.445
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.866.594 813.445
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
881.531 646.049
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 121.931 77.201
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
313 392.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
97.045 155.752
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-313.593 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
72.235 237.029
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.102 -79.985
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5.102 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -79.985
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
386.155 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
386.155 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 512.656 256.052
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
488.983 5.969.093
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.784.684 2.442.796
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.127.126 -1.504.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.127.126 -1.504.328
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-550.444 -346.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-550.444 -346.073
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.708 -63.090
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.079.493 4.835.340
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.079.493 4.835.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11.751
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.461.319 604.448
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.461.319 604.448
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.237.108 7.428.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-525.167 -459.380
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-237.109 140.317
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-579.782 -105.547
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-579.782 -105.547
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -153.303 -77.447
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -426.479 -28.100
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.020.816 -221.138
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -221.138
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -221.138
Ödenen Temettüler
12 -1.020.816
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
874.234 6.782.839
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
874.234 6.782.839
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.360.136 24.685.901
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.234.370 31.468.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 122.950.371 50.843.851
Finansal Yatırımlar
6 7.434.208 11.218.892
Ticari Alacaklar
7 8.863.747 7.736.621
Diğer Alacaklar
95.035 100.677
Türev Araçlar
5 66.574 452.729
Peşin Ödenmiş Giderler
94.713 103.360
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 0 176.912
ARA TOPLAM
139.504.648 70.633.042
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
139.504.648 70.633.042
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
1.396.325 840.239
Maddi Duran Varlıklar
8 377.762 300.311
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 561.344 180.944
Peşin Ödenmiş Giderler
21.120 765
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 47.553 88.428
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.921.358 2.927.941
TOPLAM VARLIKLAR
143.426.006 73.560.983
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 110.476.154 42.318.259
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
122.197 110.446
Diğer Borçlar
1.636.668 628.478
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
53.297 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
827.397 902.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
271.292 247.046
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 556.105 655.322
ARA TOPLAM
113.115.713 43.959.551
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
113.115.713 43.959.551
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
416.801 393.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
416.801 393.724
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
416.801 393.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
113.532.514 44.353.275
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.893.492 29.207.708
Ödenmiş Sermaye
12 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 -292.342 -274.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 1.221.789 1.221.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.641.591 1.587.864
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 455.860 544.535
Net Dönem Karı veya Zararı
1.866.594 1.128.009
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.893.492 29.207.708
TOPLAM KAYNAKLAR
143.426.006 73.560.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 326.608.984 94.756.209 102.397.945 42.883.327
Satışların Maliyeti
13 -317.343.042 -88.749.546 -99.146.038 -40.442.961
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.265.942 6.006.663 3.251.907 2.440.366
BRÜT KAR (ZARAR)
9.265.942 6.006.663 3.251.907 2.440.366
Genel Yönetim Giderleri
14-15 -9.053.704 -6.977.408 -3.105.071 -2.558.133
Pazarlama Giderleri
14-15 -971.684 -653.322 -351.206 -252.764
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14-15 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
538.432 34.862 458.081 473
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -541.041 -37.183 -399.748 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-762.055 -1.626.388 -146.037 -370.058
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-762.055 -1.626.388 -146.037 -370.058
Finansman Gelirleri
3.158.540 2.736.639 1.230.183 985.790
Finansman Giderleri
-17.235 -40.754 -4.237 3.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.379.250 1.069.497 1.079.909 619.299
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-512.656 -256.052 -253.401 -164.504
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -431.783 -137.271 -151.354 -137.271
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -80.873 -118.781 -102.047 -27.233
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.866.594 813.445 826.508 454.795
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.866.594 813.445 826.508 454.795
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.866.594 813.445 826.508 454.795
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-17.853 -44.609 -7.580 -5.864
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.316 -55.761 -9.475 -7.330
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.463 11.152 1.895 1.466
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.853 -44.609 -7.580 -5.864
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.848.741 768.836 818.928 448.931
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.848.741 768.836 818.928 448.931http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716305


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.590 Değişim: 0,00% Hacim : 7.846 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 102.246 16.09.2019 Yüksek 103.321
Açılış: 102.552
5,7304 Değişim: 0,02%
Düşük 5,7237 17.09.2019 Yüksek 5,7334
Açılış: 5,7294
6,3125 Değişim: 0,11%
Düşük 6,3005 17.09.2019 Yüksek 6,3168
Açılış: 6,3057
276,11 Değişim: 0,04%
Düşük 275,73 17.09.2019 Yüksek 276,51
Açılış: 275,99
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.