KAP ***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 23:20
KAP ***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TKURU*** TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 100.000 3.190.708 -2.003.206 64.695 2.252.197 2.252.197
Diğer Düzeltmeler
49.160 49.160 49.160
Transferler
-64.695 -64.695 -64.695
Dönem Karı (Zararı)
90.194 90.194 90.194
Dönem Sonu Bakiyeler
18 100.000 3.190.708 -1.954.046 90.194 2.326.856 2.326.856
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 100.000 3.190.708 -1.954.046 90.194 2.326.856 2.326.856
Transferler
-90.194
Dönem Karı (Zararı)
90.194 -1.326.130 -1.326.130
Dönem Sonu Bakiyeler
18 100.000 3.190.708 -1.863.853 -1.326.130 1.000.725 1.000.725


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.775 -1.685.120
Dönem Karı (Zararı)
-1.326.130 90.195
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.326.130 90.195
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
112.660 201.546
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
239.440 253.873
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.215 -47.282
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-40.741
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-6.215 -6.541
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-120.565 -5.045
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.290.452 -1.609.806
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
648.070
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
61 -309.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
617.031 -309.977
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
122.087 -212.465
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
69.903 -196.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
52.184 -15.695
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-146.083 -1.024.741
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.397 -141.127
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-57.397 -141.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
49.949 48.915
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.795 29.589
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
56.795 29.589
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
76.982 -1.318.065
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-125.757 -367.055
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
738.977 217.823
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 55.489
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.489
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-97.077 -88.094
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.076
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-96.001 -88.094
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
836.054 250.428
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-540.408 1.352.823
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
473.309 1.939.727
Kredilerden Nakit Girişleri
473.309 1.954.573
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 -14.846
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
-1.013.717 -586.904
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
149.794 -114.474
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
149.794 -114.474
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
690.335 804.809
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
840.129 690.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 840.129 690.335
Finansal Yatırımlar
0 648.070
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
648.070
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
8 987.685 1.604.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 987.685 1.604.715
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9,26 503.605 433.150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,26 477.787 407.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 25.818 25.267
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 2.051.136 1.905.053
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar
9 23.786 22.180
Diğer Dönen Varlıklar
11 174.121 121.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 174.121 121.936
ARA TOPLAM
4.580.462 5.425.439
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.580.462 5.425.439
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
12 568.781 572.807
Arazi ve Arsalar
12 30.000 30.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 336.802 404.469
Taşıtlar
12 140.100 72.300
Mobilya ve Demirbaşlar
12 61.879 66.038
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.000.253 1.093.304
Diğer Haklar
12 1.030 2.696
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
12 879.567 919.172
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 119.656 171.436
Peşin Ödenmiş Giderler
13 14.175 6.231
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 14.175 6.231
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 156.834 36.272
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.740.043 1.708.614
TOPLAM VARLIKLAR
6.320.505 7.134.053
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 2.469.139 903.730
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 2.469.139 903.730
Banka Kredileri
14 2.439.336 867.338
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 23.224 24.854
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 6.579 11.538
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
14 437.574 494.941
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14 437.574 494.941
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
9,26 82.180 70.367
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9,26 82.180 70.367
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 125.233 80.252
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 125.233 80.252
ARA TOPLAM
3.114.126 1.549.290
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.114.126 1.549.290
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 2.034.827 3.126.926
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 2.034.827 3.126.926
Banka Kredileri
14 2.034.827 3.103.999
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 0 22.927
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 170.827 121.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 170.827 121.912
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
9 0 9.069
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.205.654 3.257.907
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.319.780 4.807.197
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18 1.000.725 2.326.856
Ödenmiş Sermaye
18 1.000.000 1.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 3.190.708 3.190.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -1.863.853 -1.954.046
Net Dönem Karı veya Zararı
18,21-24 -1.326.130 90.194
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.000.725 2.326.856
TOPLAM KAYNAKLAR
6.320.505 7.134.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4.095.916 3.405.674
Satışların Maliyeti
-3.682.342 -2.051.596
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
413.574 1.354.078
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
413.574 1.354.078
Genel Yönetim Giderleri
-436.496 -457.681
Pazarlama Giderleri
-729.543 -500.615
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-66.085 -66.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
100.707 99.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-551.186 -9.484
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.269.029 420.012
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.269.029 420.012
Finansman Gelirleri
836.054 250.428
Finansman Giderleri
-1.013.717 -586.904
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.446.692 83.536
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
120.562 6.659
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
120.562 6.659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.326.130 90.195
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.326.130 90.195
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.326.130 90.195
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.326.130 90.195
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.326.130 90.195http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744447


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,00% Hacim : 30.025 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.288 01.12.2020 Yüksek 1.325
Açılış: 1.302
7,8237 Değişim: -0,10%
Düşük 7,8175 02.12.2020 Yüksek 7,8404
Açılış: 7,8314
9,4617 Değişim: 0,07%
Düşük 9,4188 02.12.2020 Yüksek 9,4690
Açılış: 9,4552
455,39 Değişim: -0,32%
Düşük 455,15 02.12.2020 Yüksek 457,72
Açılış: 456,83
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.