KAP ***TIMUR*** TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

28.08.2018 - 04:54

***TIMUR*** TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.390.000 -12.844.948 -266.291 20.864.817 204.499 237.126.620 50.475.682 347.950.379 22.266.046 370.216.425
Transferler
50.475.682 -50.475.682 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-120.578 7.417.419 7.296.841 0 7.296.841
Dönem Karı (Zararı)
-46.244.490 -46.244.490 -1.714.196 -47.958.686
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 10.436 10.436
Dönem Sonu Bakiyeler
52.390.000 -12.844.948 -386.869 28.282.236 204.499 287.602.302 -46.244.490 309.002.730 20.562.286 329.565.016
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.390.000 -12.844.948 -442.301 41.376.578 204.499 287.602.302 54.832.281 423.118.411 37.269.267 460.387.678
Transferler
515.824 54.316.457 -54.832.281 0
Dönem Karı (Zararı)
-116.871.029 -116.871.029 -15.054.138 -131.925.167
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-79.651 20.612.764 20.533.113 20.533.113
Sermaye Avansı
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-32.915.150 2.978.018 -29.937.132 -5.714.549 -35.651.681
Dönem Sonu Bakiyeler
52.390.000 -45.760.098 -521.952 61.989.342 720.323 344.896.777 -116.871.029 296.843.363 16.500.580 313.343.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.742.058 -96.617.183
Dönem Karı (Zararı)
-131.925.167 -47.958.686
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-131.925.167 -47.958.686
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
114.662.922 19.791.476
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 4.262.929 3.487.519
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
57.399 124.487
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
57.399 124.487
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.784.153 17.763.574
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19.784.153 17.763.574
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
105.560.697 15.370.299
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.078.928 -7.575.638
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
1.078.928 -7.575.638
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-29.721.351 -11.720.044
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.067.652 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
8.067.652
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.572.515 2.341.279
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
103.181.488 -68.317.393
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-117.579.993 -96.434.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-117.579.993 -96.434.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.887.478 -28.187.718
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.472.144 -17.567.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-52.415.334 -10.619.934
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-48.534.713 -248.025.614
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.266.917 -267.471.985
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
126.214.015 3.131.835
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
126.214.015 3.131.835
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
781.108 -223.016
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.442.370 16.207.716
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.442.370 16.207.716
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
221.196.123 476.441.251
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.832.121 76.245.048
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-16.832.121 76.245.048
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
85.919.243 -96.484.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-177.185 -132.580
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.398.109 6.360.108
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 982.538 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 982.538
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.862.245 -4.633.156
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.348.120 -4.515.289
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-514.125 -117.867
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.471.750 950.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.990.152
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
10.043.264
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-150.998.988 54.488.478
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
109.257.277 333.932.084
Kredilerden Nakit Girişleri
109.257.277 333.932.084
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -224.467.359 -254.166.812
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-224.467.359 -254.166.812
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-25.954.751
Ödenen Faiz
-21.257.914 -25.619.998
Alınan Faiz
11.423.759 343.204
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-70.655.039 -35.768.597
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
471.988 -27.865
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-70.183.051 -35.796.462
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
97.545.753 129.408.934
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.362.702 93.612.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 27.362.702 97.545.753
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
6 123.510.060 117.607.557
Finansal Yatırımlar
9.378.030
Ticari Alacaklar
660.349.063 486.422.989
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 487.129 464.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 659.861.934 485.958.736
Diğer Alacaklar
115.876.593 82.223.795
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 39.988.069 49.672.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 75.888.524 32.551.284
Stoklar
10 456.159.293 595.420.494
Peşin Ödenmiş Giderler
15 241.873.788 353.393.044
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.502.045 317.613
Diğer Dönen Varlıklar
23 50.423.297 66.264.485
ARA TOPLAM
1.677.056.841 1.808.573.760
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.677.056.841 1.808.573.760
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 525 525
Ticari Alacaklar
233.464.478 289.810.559
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 233.464.478 289.810.559
Stoklar
10 1.160.700.979 972.905.065
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
48.021.260 49.100.188
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 558.383.010 565.932.260
Maddi Duran Varlıklar
13 226.252.247 202.097.870
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 134.058.700 115.771.340
Peşin Ödenmiş Giderler
15 422.336.014 313.083.675
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14.693.802 7.347.735
Diğer Duran Varlıklar
15 95.101.740 65.401.987
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.893.012.755 2.581.451.204
TOPLAM VARLIKLAR
4.570.069.596 4.390.024.964
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 22.224.090 61.274.070
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 500.148.973 376.334.326
Diğer Finansal Yükümlülükler
101.081 77.293
Ticari Borçlar
348.022.599 221.808.584
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 189.436 296.001
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 347.833.163 221.512.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 3.706.302 2.925.194
Diğer Borçlar
84.795.593 95.949.998
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 42.512.777 50.972.433
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 42.282.816 44.977.565
Ertelenmiş Gelirler
15 765.454.318 758.345.223
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 -17.282 3.318.835
Kısa Vadeli Karşılıklar
786.043 844.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 770.052 513.368
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 15.991 331.191
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 2.175.002 8.647.873
ARA TOPLAM
1.727.396.719 1.529.525.955
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.727.396.719 1.529.525.955
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 671.049.904 734.648.134
Diğer Borçlar
87.166.006 91.419.206
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 87.166.006 91.419.206
Ertelenmiş Gelirler
15 1.668.992.776 1.454.906.215
Uzun Vadeli Karşılıklar
245.519 207.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 245.519 207.225
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 101.874.729 118.930.551
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.529.328.934 2.400.111.331
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.256.725.653 3.929.637.286
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
296.843.363 423.118.411
Ödenmiş Sermaye
52.390.000 52.390.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-45.760.098 -12.844.948
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-521.952 -442.301
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-521.952 -442.301
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-521.952 -442.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
61.989.342 41.376.578
Yabancı Para Çevrim Farkları
61.989.342 41.376.578
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
720.323 204.499
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
344.896.777 287.602.302
Net Dönem Karı veya Zararı
-116.871.029 54.832.281
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.500.580 37.269.267
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
313.343.943 460.387.678
TOPLAM KAYNAKLAR
4.570.069.596 4.390.024.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 487.498.295 12.631.213
Satışların Maliyeti
24 -483.581.217 -10.917.731
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.917.078 1.713.482
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0
Kambiyo Gelirleri
0
Faiz Gelirleri
0
Kar Payı Gelirleri
0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0
Kambiyo Giderleri
0
Faiz Giderleri
0
Kar Payı Giderleri
0
Karşılık Giderleri
0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.917.078 1.713.482
Genel Yönetim Giderleri
25 -22.142.697 -15.471.631
Pazarlama Giderleri
25 -68.946.953 -26.419.093
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 12.529.762 1.932.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -25.137.674 -13.942.360
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-99.780.484 -52.186.945
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
622.664 10.123.205
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-1.079.956 7.575.638
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-100.237.776 -34.488.102
Finansman Gelirleri
30 23.587.090 4.434.156
Finansman Giderleri
30 -84.995.832 -29.624.784
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-161.646.518 -59.678.730
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29.721.351 11.720.044
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 29.721.351 11.720.044
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-131.925.167 -47.958.686
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-131.925.167 -47.958.686
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-15.054.138 -1.714.196
Ana Ortaklık Payları
-116.871.029 -46.244.490
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-79.651 -120.578
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-99.564 -150.723
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.913 30.145
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19.913 30.145
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
20.612.764 7.417.419
Yabancı Para Çevrim Farkları
20.612.764 7.417.419
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
20.612.764 7.417.419
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.533.113 7.296.841
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-111.392.054 -40.661.845
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-15.054.138 -1.714.196
Ana Ortaklık Payları
-96.337.916 -38.947.649http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705357


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.324 Değişim: 0,00% Hacim : 5.479 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 21.10.2019 Yüksek 0
Açılış: 0
5,8457 Değişim: -0,22%
Düşük 5,8375 22.10.2019 Yüksek 5,8647
Açılış: 5,8583
6,5204 Değişim: -0,20%
Düşük 6,5165 22.10.2019 Yüksek 6,5489
Açılış: 6,5335
279,10 Değişim: -0,18%
Düşük 278,75 22.10.2019 Yüksek 279,95
Açılış: 279,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.