KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

07.11.2018 - 18:32

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -37 -37 -37 7.685 69 69 0 0 7.754 59 7.666 -47 7.619 17.899 17.899
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47 47 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 2 2 2 301 -162 -162 3 3 142 0 967 967
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 2 2 2 301 -162 -162 3 3 142 0 0 823 823 967 967
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -35 -35 -35 7.986 -93 -93 3 3 7.896 59 7.619 823 8.442 18.866 18.866
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -55 -55 -55 9.171 231 231 3 3 9.405 59 7.619 639 8.258 20.171 20.171
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52 0 -52 -52 -52
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.380 1.124 -55 -55 -55 9.171 231 231 3 3 9.405 59 7.567 639 8.206 20.119 20.119
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 639 -639 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -37 -37 -37 11.777 797 797 -100 -100 12.474 0 0 4.083 4.083 16.520 16.520
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -37 -37 -37 11.777 797 797 -100 -100 12.474 0 0 4.083 4.083 16.520 16.520
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -92 -92 -92 20.948 1.028 1.028 -97 -97 21.879 59 8.206 4.083 12.289 36.639 36.639


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.718 6.446
Dönem Karı (Zararı)
4.083 823
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.083 823
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.311 4.768
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 3.713 2.725
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
105 67
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-17 120 77
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-14 -22
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1 12
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
640 243
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24-25 -309 -327
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17-25 949 570
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.606 2.000
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
11 3 7
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-38 66
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -38 66
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-686 -370
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -686 -370
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 878 147
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
90 -117
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -17 -166
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 107 49
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.455 907
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-294 -693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-294 -693
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.006 -118
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.006 -118
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
122 16
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.223 -34
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
600 785
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 140 58
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
460 727
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-378 -8
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-124 120
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-124 120
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11 684 1.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
164 -189
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
164 -189
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.939 6.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -41 -40
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -180 -12
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.647 3.060
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65 3.375
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65 3.375
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.094 -1.978
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -3.094 -1.978
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -16 -13
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-3.761 1.300
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-3.761 1.300
Alınan Temettüler
-150 63
Alınan Faiz
24-25 309 313
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.140 -5.986
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.756 65
Kredilerden Nakit Girişleri
7 7.756 65
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -3.018 -5.744
Ödenen Faiz
-587 -356
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 -11 49
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.211 3.520
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.211 3.520
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.132 5.159
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.343 8.679


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.343 7.132
Finansal Yatırımlar
0 736
Vadeli Mevduatlar
6 0 736
Ticari Alacaklar
3.929 2.233
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 3 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.926 2.233
Diğer Alacaklar
7.380 1.204
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 18 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 7.362 1.204
Türev Araçlar
1.368 767
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 1.368 767
Stoklar
997 728
Peşin Ödenmiş Giderler
1.119 450
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.119 450
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 170 120
Diğer Dönen Varlıklar
395 329
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
395 329
ARA TOPLAM
31.701 13.699
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.701 13.699
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.107 193
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
ndırılan Finansal Varlıklar
6 96 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.007 189
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 1.007 189
Diğer Finansal Yatırımlar
6 4 4
Diğer Alacaklar
4.185 2.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.185 2.336
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.167 1.209
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2 2
Maddi Duran Varlıklar
79.200 49.040
Binalar
12 1.247 547
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 1.029 646
Özel Maliyetler
12 2.015 1.313
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 3.169 1.260
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
12 63.520 40.835
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 8.220 4.439
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
461 296
Şerefiye
74 47
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 387 249
Peşin Ödenmiş Giderler
4.161 1.872
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.161 1.872
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
91.283 54.948
TOPLAM VARLIKLAR
122.984 68.647
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.652 2.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.652 2.807
Banka Kredileri
7 6.652 2.807
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.592
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7428 Değişim: -0,11%
Düşük 5,7369 16.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3503 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3311 16.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,93 Değişim: -0,32%
Düşük 270,33 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.