KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

06.03.2018 - 19:27
KAP ***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor

***THYAO*** TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -23 -23 -23 4.836 -952 -952 0 3.884 59 4.673 2.993 7.666 14.090 0 14.090
Transferler
2.993 -2.993 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14 -14 2.849 1.021 1.021 0 3.870 0 -47 -47 3.809 0 3.809
Dönem Karı (Zararı)
-47 -47 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14 -14 2.849 1.021 1.021 0 3.870 0 3.809 0 3.809
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -37 -37 -37 7.685 69 69 0 0 7.754 59 7.666 -47 7.619 17.899 0 17.899
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.380 1.124 -37 -37 -37 7.685 69 69 0 0 7.754 59 7.666 -47 7.619 17.899 0 17.899
Transferler
-47 47
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18 -18 -18 1.486 162 162 3 3 1.651 639 639
Dönem Karı (Zararı)
639 639
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18 -18 -18 1.486 162 162 3 3 1.651
Dönem Sonu Bakiyeler
1.380 1.124 -55 -55 -55 9.171 231 231 3 3 9.405 59 7.619 639 8.258 20.171 0 20.171


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.012 1.941
Dönem Karı (Zararı)
639 -47
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.228 2.421
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 3.893 3.470
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
92 116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20-22 74 83
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37 -4 17
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 22 16
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
401 352
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
30-32 -407 -267
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22-32 808 619
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.917 -1.307
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
14 9 6
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
157 -266
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32 157 -266
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-357 -130
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -357 -130
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 174 49
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-58 131
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 -171 47
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 113 84
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.236 -342
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-776 -52
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10-12 -776 -52
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37 1.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -37 1.092
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 87 -2
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 5 -386
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
874 -163
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 143 -7
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 731 -156
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 208 68
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
186 23
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10-12 186 23
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
14 904 -964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-215 42
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24 -215 42
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.103 2.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -50 -47
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -41 -44
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.021 -795
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -18
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.426 370
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.426 370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.020 -2.651
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-16 -3.020 -2.651
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 533 -1.028
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.602 2.207
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
12 1.602 2.207
Alınan Temettüler
73 66
Alınan Faiz
30-32 407 259
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.060 1.396
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.802 4.476
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -2.802 4.476
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -6.565 -2.686
Ödenen Faiz
-738 -359
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 45 -35
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.973 2.542
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.973 2.542
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.159 2.617
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.132 5.159


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.132 5.159
Finansal Yatırımlar
736 1.228
Vadeli Mevduatlar
6 736 1.228
Ticari Alacaklar
2.233 1.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.233 1.334
Diğer Alacaklar
1.204 2.977
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 9
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.204 2.968
Türev Araçlar
767 694
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
36 767 694
Stoklar
13 728 763
Peşin Ödenmiş Giderler
450 346
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 450 346
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
33 120 79
Diğer Dönen Varlıklar
329 93
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24 329 93
ARA TOPLAM
13.699 12.673
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.699 12.673
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 193 165
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
189
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
161
Diğer Finansal Yatırımlar
4 4
Diğer Alacaklar
2.336 1.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 2.336 1.815
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.209 869
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2 2
Maddi Duran Varlıklar
49.040 47.422
Binalar
15 547 534
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 646 669
Özel Maliyetler
15 1.313 1.279
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15 1.260 827
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
15 40.835 40.255
Diğer Maddi Duran Varlıklar
15 4.439 3.858
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
296 303
Şerefiye
17 47 44
Diğer Haklar
16 83 104
Lisanslar
16 166 155
Peşin Ödenmiş Giderler
1.872 1.825
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.872 1.825
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.948 52.401
TOPLAM VARLIKLAR
68.647 65.074
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.807 4.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.807 4.776
Banka Kredileri
7 2.807 4.776
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.707 3.746
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.707 3.746
Banka Kredileri
7-18 109 90
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-18 3.598 3.656
Diğer Finansal Yükümlülükler
61 13
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 61 13
Ticari Borçlar
3.229 2.169
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 635 455
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.594 1.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 755 504
Diğer Borçlar
270 326
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 25 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 245 326
Türev Araçlar
481 514
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
36 481 514
Ertelenmiş Gelirler
3.831 2.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 3.831 2.803
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 47 8
Kısa Vadeli Karşılıklar
237 215
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 155 155
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 82 60
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
784 758
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 784 758
ARA TOPLAM
16.209 15.832
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.209 15.832
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.684 27.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.684 27.526
Banka Kredileri
7-18 302 337
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7-18 27.382 27.189
Diğer Borçlar
314 39
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 314 39
Ertelenmiş Gelirler
159 20
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 159 20
Uzun Vadeli Karşılıklar
482 397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 482 397
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 3.628 3.361
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.267 31.343
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.476 47.175
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.171 17.899
Ödenmiş Sermaye
25 1.380 1.380
Sermaye Düzeltme Farkları
25 1.124 1.124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-55 -37
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55 -37
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -55 -37
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.405 7.754
Yabancı Para Çevrim Farkları
25 9.171 7.685
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
231 69
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
25 231 69
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
25 3 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
59 59
Yasal Yedekler
25 59 59
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 7.619 7.666
Net Dönem Karı veya Zararı
639 -47
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.171 17.899
TOPLAM KAYNAKLAR
68.647 65.074


Sunum Para Birimi 1.000.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 39.779 29.468
Satışların Maliyeti
27 -31.943 -26.051
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.836 3.417
BRÜT KAR (ZARAR)
7.836 3.417
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.002 -948
Pazarlama Giderleri
28 -4.101 -3.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 961 439
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -126 -280
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.568 -865
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 640 420
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 -5 -59
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 357 130
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.560 -374
Finansman Gelirleri
32 204 1.074
Finansman Giderleri
32 -3.951 -698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
813 2
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-174 -49
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -179 -65
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 5 16
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
639 -47
DÖNEM KARI (ZARARI)
639 -47
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
639 -47
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18 -14
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23 -18
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5 4
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
5 4
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.651 3.870
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.486 2.849
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.486 2.849
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
4 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
250 1.262
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
250 1.262
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-41 14
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-41 14
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-48 -255
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-47 -255
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.633 3.856
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.272 3.809
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.272 3.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666246


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.321 Değişim: 0,00% Hacim : 37.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.309 24.11.2020 Yüksek 1.334
Açılış: 1.323
8,0018 Değişim: -0,04%
Düşük 7,9847 25.11.2020 Yüksek 8,0097
Açılış: 8,0054
9,5294 Değişim: 0,05%
Düşük 9,4830 25.11.2020 Yüksek 9,5389
Açılış: 9,5244
464,53 Değişim: -0,15%
Düşük 463,24 25.11.2020 Yüksek 466,08
Açılış: 465,21
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.