KAP ***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.05.2019 - 18:12
KAP ***THR* *EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***THR******EXIMB*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.800.000 -1.565 21.154 -1.512 387.531 568.475 5.774.083
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
1.762 1.762
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
1.762 1.762
Yeni Bakiye
4.800.000 -1.565 1.762 21.154 -1.512 387.531 568.475 5.775.845
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.808 -787 -4.595
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
126.578 126.578
Kar Dağıtımı
564.212 -568.475 -4.263
Dağıtılan Temettü
-4.263 -4.263
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
564.212 -564.212
Dönem Sonu Bakiyeler
4.800.000 -1.565 1.762 17.346 -2.299 951.743 126.578 5.893.565
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.350.000 -1.771 1.762 11.282 49.233 401.743 841.802 7.654.051
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-8.269 -8.269
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-8.269 -8.269
Yeni Bakiye
6.350.000 -1.771 -6.507 11.282 49.233 401.743 841.802 7.645.782
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.147 7.220 17.367
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
272.852 272.852
Dönem Sonu Bakiyeler
6.350.000 -1.771 -6.507 21.429 56.453 401.743 841.802 272.852 7.936.001


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
2.958.231 130.320.829 133.279.060 3.040.292 102.246.431 105.286.723
GARANTİ VE KEFALETLER
(1.2) 9.376.752 9.376.752 9.083.093 9.083.093
Diğer Garantilerimizden
9.376.752 9.376.752 9.083.093 9.083.093
TAAHHÜTLER
2.922.011 44.167.055 47.089.066 2.993.521 35.553.809 38.547.330
Cayılamaz Taahhütler
1.894.886 1.894.886 792 792
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.894.886 1.894.886 792 792
Cayılabilir Taahhütler
2.922.011 42.272.169 45.194.180 2.993.521 35.553.017 38.546.538
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.922.011 42.272.169 45.194.180 2.993.521 35.553.017 38.546.538
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
36.220 76.777.022 76.813.242 46.771 57.609.529 57.656.300
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
36.220 55.796.858 55.833.078 36.220 43.820.201 43.856.421
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
41.302.288 41.302.288 33.685.723 33.685.723
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
36.220 14.494.570 14.530.790 36.220 10.134.478 10.170.698
Alım Satım Amaçlı İşlemler
20.980.164 20.980.164 10.551 13.789.328 13.799.879
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.891 1.690 3.581
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
947 845 1.792
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
944 845 1.789
Para ve Faiz Swap İşlemleri
20.980.164 20.980.164 13.779.200 13.779.200
Swap Para Alım İşlemleri
6.394.408 6.394.408 3.178.271 3.178.271
Swap Para Satım İşlemleri
6.488.478 6.488.478 3.297.385 3.297.385
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.048.639 4.048.639 3.651.772 3.651.772
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.048.639 4.048.639 3.651.772 3.651.772
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
8.660 8.438 17.098
Para Alım Opsiyonları
4.330 4.219 8.549
Para Satım Opsiyonları
4.330 4.219 8.549
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
4.769.350 151.696.173 156.465.523 4.609.798 141.111.476 145.721.274
EMANET KIYMETLER
0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
0 0 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
588.961 3.784.120 4.373.081 584.511 3.608.784 4.193.295
Menkul Kıymetler
37.797 37.797 35.484 35.484
Gayrimenkul
560.691 3.683.685 4.244.376 556.241 3.518.192 4.074.433
Diğer Rehinli Kıymetler
28.270 62.638 90.908 28.270 55.108 83.378
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.180.389 147.912.053 152.092.442 4.025.287 137.502.692 141.527.979
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
7.727.581 282.017.002 289.744.583 7.650.090 243.357.907 251.007.997


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
250.552 287.982
Alınan Faizler
963.369 642.745
Ödenen Faizler
-413.023 -257.146
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
69.641 1.460
Elde Edilen Diğer Kazançlar
525.977 58.343
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
7.9.2 33.206 6.639
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-66.132 -94.231
Ödenen Vergiler
-42.539 -28.934
Diğer
-819.947 -40.894
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.475.680 -2.396.757
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 3.050
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.298.540 139.214
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-519.464 -367.728
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
8.780.302 -2.269.933
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
513.382 98.640
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.726.232 -2.108.775
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
20.500 -59.237
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-838 -846
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.273 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
8.4 0 -74.596
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
8.4 23.660 16.800
Diğer
-49 -595
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.249.357 -140.440
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.631.087 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-380.430 -140.440
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.300 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
638.248 188.190
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
7.634.337 -2.120.262
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.233.933 3.546.284
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.868.270 1.426.022


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
272.852 126.578
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
17.367 -4.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.367 -4.595
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
10.147 -3.808
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
7.220 -787
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
290.219 121.983


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
41.796 13.137.242 13.179.038
Nakit ve Nakit Benzerleri
8.930 11.863.300 11.872.230
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 270 5.934.502 5.934.772
Bankalar
4 9.133 5.928.798 5.937.931
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-473 0 -473
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 32.866 0 32.866
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
32.866 0 32.866
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
3 0 1.273.942 1.273.942
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 1.022.668 1.022.668
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 251.274 251.274
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.868.745 129.735.763 139.604.508
Krediler
7 7.071.212 129.735.763 136.806.975
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
12 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
8 3.180.897 0 3.180.897
Devlet Borçlanma Senetleri
3.180.897 0 3.180.897
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-383.364 0 -383.364
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
14 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
9 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
10 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
11 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
25.029 0 25.029
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6.707 0 6.707
Şerefiye
0 0 0
Diğer
6.707 0 6.707
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 2.117 0 2.117
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.022.823 1.141.116 2.163.939
VARLIKLAR TOPLAMI
10.967.217 144.014.121 154.981.338
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 0 119.489.368 119.489.368
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 21.461.733 21.461.733
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 21.461.733 21.461.733
FONLAR
13 0 13
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
13 0 13
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 0 378.479 378.479
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 356.524 356.524
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 21.955 21.955
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5 9.747 10.093 19.840
KARŞILIKLAR
6 203.390 0 203.390
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
72.642 0 72.642
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
130.748 0 130.748
CARİ VERGİ BORCU
7.1 15.365 0 15.365
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
7.2 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.904.663 0 2.904.663
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.904.663 0 2.904.663
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4 38.867 2.533.619 2.572.486
ÖZKAYNAKLAR
8 7.879.548 56.453 7.936.001
Ödenmiş Sermaye
6.350.000 0 6.350.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-8.278 0 -8.278
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
21.429 56.453 77.882
Kar Yedekleri
401.743 0 401.743
Yasal Yedekler
379.260 0 379.260
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
22.483 0 22.483
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
1.114.654 1.114.654
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
841.802 841.802
Dönem Net Kâr veya Zararı
272.852 272.852
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.051.593 143.929.745 154.981.338


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 1.151.399
Kredilerden Alınan Faizler
1.025.630
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0
Bankalardan Alınan Faizler
43.647
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
777
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
80.537
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
80.537
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
808
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -932.073
Mevduata Verilen Faizler
0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-529.339
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.260
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-394.644
Kiralama Faiz Giderleri
-790
Diğer Faiz Giderleri
-6.040
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
219.326
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
27.858
Alınan Ücret ve Komisyonlar
83.387
Gayri Nakdi Kredilerden
0
Diğer
83.387
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-55.529
Gayri Nakdi Kredilere
0
Diğer
-55.529
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 128.235
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
525.061
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-396.826
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 916
FAALİYET BRÜT KÂRI
376.335
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -19.619
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -3.457
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-55.164
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-25.243
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
272.852
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
272.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
272.852
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
272.852
Grubun Karı (Zararı)
272.852
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,04297000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762631


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.210 Değişim: 0,42% Hacim : 22.658 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.202 20.10.2020 Yüksek 1.214
Açılış: 1.208
7,8587 Değişim: -0,25%
Düşük 7,8549 20.10.2020 Yüksek 7,9086
Açılış: 7,8787
9,2959 Değişim: 0,22%
Düşük 9,2625 20.10.2020 Yüksek 9,3428
Açılış: 9,2755
482,81 Değişim: 0,10%
Düşük 480,12 20.10.2020 Yüksek 484,62
Açılış: 482,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.