***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:30

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -30.560 764.328 5.669.454 2.840.866 27.184.104 -3.904 27.180.200
Transferler
28 2.840.866 -2.840.866
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36,40 367.538 367.538 367.538
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -30.560 764.328 8.510.320 367.538 27.551.642 -3.904 27.547.738
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -36.725 927.902 8.346.746 2.199.692 29.377.630 -3.914 29.373.716
Transferler
30 2.199.692 -2.199.692
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36,40 1.234.046 1.234.046 1.234.046
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 6.165 6.165 6.165
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 -56.693 -1.003.291 11.500.000 -30.560 927.902 10.546.438 1.234.046 30.617.840 -3.914 30.613.926


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.480.350 2.948.568
Dönem Karı (Zararı)
1.430.657 461.982
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
61.406 71.948
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
55.239 63.047
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.167 8.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.167 8.901
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.972.413 2.414.638
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-115.798.255 -12.751.265
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-115.798.255 -12.751.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.767.885 -4.701.425
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.767.885 -4.701.425
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-28.453.545 -2.555.719
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
147.377.088 24.277.979
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
147.377.088 24.277.979
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-329.816 -1.854.932
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-329.816 -1.854.932
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.480.350 2.948.568
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.076 -1.483
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.076 -1.483
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.076 -1.483
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.525.671 -71.871.899
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4.750.616 -71.170.652
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4.750.616 -71.170.652
Ödenen Faiz
-224.945 -701.247
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.024.245 -68.924.814
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.024.245 -68.924.814
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.274.851 73.382.115
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.299.096 4.457.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 10.299.095 8.274.851
Ticari Alacaklar
6,7 1.427.453.041 1.311.654.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.427.453.041 1.311.654.786
Diğer Alacaklar
6,9 1.758.712 59.159
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.699.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 59.158 59.159
Stoklar
10 65.184.841 36.731.296
Peşin Ödenmiş Giderler
6,12 37.699.625 36.476.331
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 37.699.625 36.476.331
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 12.536 422.423
Diğer Dönen Varlıklar
29 67.485.215 63.230.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 67.485.215 63.230.290
ARA TOPLAM
1.609.893.065 1.456.849.136
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.609.893.065 1.456.849.136
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 3.497.142 3.505.626
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 1.085 1.215
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 941.920 757.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.440.147 4.264.409
TOPLAM VARLIKLAR
1.614.333.212 1.461.113.545
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24,47 9.285.794 4.535.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24,47 9.285.794 4.535.178
Banka Kredileri
24,47 9.285.794 4.535.178
Ticari Borçlar
6,7 1.569.508.212 1.422.131.124
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.569.508.212 1.422.131.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 788.851 634.594
Diğer Borçlar
6,9 1.471.951 1.251.422
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.471.951 1.251.422
Ertelenmiş Gelirler
6,12 2.225.010 2.613.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 2.225.010 2.613.036
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 340.049 481.221
ARA TOPLAM
1.583.619.867 1.431.646.575
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.583.619.867 1.431.646.575
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
25 99.419 93.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 99.419 93.254
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.419 93.254
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.583.719.286 1.431.739.829
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.617.840 29.377.630
Ödenmiş Sermaye
30 7.500.000 7.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 -56.694 -56.693
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -1.003.292 -1.003.291
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 11.500.000 11.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38 -30.560 -36.725
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -30.560 -36.725
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -30.560 -36.725
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 927.902 927.902
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 10.546.438 8.346.746
Net Dönem Karı veya Zararı
1.234.046 2.199.691
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.914 -3.914
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.613.926 29.373.716
TOPLAM KAYNAKLAR
1.614.333.212 1.461.113.545


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 3.520.155 1.659.191
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.520.155 1.659.191
BRÜT KAR (ZARAR)
3.520.155 1.659.191
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -1.968.253 -896.401
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.957 3.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -122.809 -24.348
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.432.050 741.495
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.432.050 741.495
Finansman Gelirleri
37 218.549 421.734
Finansman Giderleri
37 -224.945 -701.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.425.654 461.982
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-191.608 -94.444
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -375.960 -102.270
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 184.352 7.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.234.046 367.538
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.234.046 367.538
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.234.046 367.538
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -5.414
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -5.414
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38 0 -5.414
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38 1.234.046 362.124
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.234.046 362.124http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682852


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,57% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2791 Değişim: 0,04%
Düşük 5,2549 16.02.2019 Yüksek 5,3116
Açılış: 5,27715
5,9645 Değişim: -0,13%
Düşük 5,9197 16.02.2019 Yüksek 5,9852
Açılış: 5,97205
224,27 Değişim: 0,71%
Düşük 222,27 15.02.2019 Yüksek 224,81
Açılış: 222,68

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.