KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2020 - 16:08
KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -321.106 -321.106 -321.106 6.678.064 2.173.530 3.698.299 5.871.829 18.977.991 18.977.991
Transferler
330.885 3.367.414 -3.698.299 -330.885
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.701 30.701 30.701 2.078.261 2.078.261 2.108.962 2.108.962
Dönem Karı (Zararı)
2.078.261 2.078.261 2.078.261 2.078.261
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30.701 30.701 30.701 30.701 30.701
Kar Payları
-3.198.059 -3.198.059 -3.198.059 -3.198.059
Dönem Sonu Bakiyeler
12 4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -290.405 -290.405 -290.405 7.008.949 2.342.885 2.078.261 4.421.146 17.888.895 17.888.895
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 4.401.917 2.458.293 -228.659 -228.659 -228.659 -116.327 -116.327 -116.327 7.008.949 2.342.885 4.916.526 7.259.411 20.783.584 20.783.584
Transferler
4.916.526 -4.916.526 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
57.355 57.355 57.355 5.024.669 5.024.669 5.082.024 5.082.024
Dönem Karı (Zararı)
5.024.669 5.024.669 5.024.669 5.024.669
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
57.355 57.355 57.355 57.355 57.355
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 4.401.917 2.458.293 -111.006 -111.006 -111.006 -290.405 -290.405 -290.405 7.008.949 7.259.411 5.024.669 12.284.080 25.865.608 25.865.608


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.853.536 -2.105.725
Dönem Karı (Zararı)
5.024.669 2.078.261
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.024.669 2.078.261
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.737.605 -1.597.356
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8-9 430.713 422.919
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.027.063 -860.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 938.887 -1.403.431
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 88.176 -41.817
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
584.609
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.133.924 -1.821.783
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.133.924 -1.821.783
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 30.701
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
30.701
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.413.753 631.446
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.006.348 -309.869
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
708.853 -41.536
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
643.682 -1.197.086
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
371.792 319.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
271.890 -1.516.619
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-165.952 143.248
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-223.379 220.797
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
91.059 82.161
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-314.438 138.636
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.836 534.007
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-110.836 534.007
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
153.980 30.701
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
153.980 30.701
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.768.622 171.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.960.690 -2.292.055
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -954.396 -585.122
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
600.416
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.046.652 1.762.539
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-35.234 -170.372
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -35.234 -170.372
Alınan Faiz
1.081.886 1.932.911
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.755 -52
Ödenen Faiz
-7.755 -52
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.892.433 -343.238
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.892.433 -343.238
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 17.617.081 16.867.812
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 23.509.514 16.524.574


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.580.806 17.622.715
Finansal Yatırımlar
5 1.102.788 1.754.286
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.102.788 1.754.286
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.102.788 1.754.286
Ticari Alacaklar
6 4.093.002 4.736.686
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 3.072.988 3.444.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.020.014 1.291.906
Peşin Ödenmiş Giderler
255.362 89.409
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
255.362 89.409
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
110.836
ARA TOPLAM
29.031.958 24.313.932
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.031.958 24.313.932
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 510.694 546.135
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 753.795 753.916
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 316.506 388.667
Ertelenmiş Vergi Varlığı
504.547 746.324
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.085.542 2.435.042
TOPLAM VARLIKLAR
31.117.500 26.748.974
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 735.868 962.867
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 420.937 329.879
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
314.931 632.988
Diğer Borçlar
10 1.255.036 1.427.743
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
352 235
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.254.684 1.427.508
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
653.765 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.420.553 2.458.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.328.744 2.301.557
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 91.809 156.512
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
77.672 111.602
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
77.672 111.602
ARA TOPLAM
4.142.894 4.960.281
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.142.894 4.960.281
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.108.998 1.005.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.108.998 1.005.109
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.108.998 1.005.109
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.251.892 5.965.390
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12 25.865.608 20.783.584
Ödenmiş Sermaye
4.401.917 4.401.917
Sermaye Düzeltme Farkları
2.458.293 2.458.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-228.659 -228.659
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-228.659 -228.659
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-228.659 -228.659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-58.972 -116.327
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-58.972 -116.327
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-58.972 -116.327
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.008.949 7.008.949
Yasal Yedekler
7.008.949 7.008.949
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.259.411 2.342.885
Net Dönem Karı veya Zararı
5.024.669 4.916.526
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.865.608 20.783.584
TOPLAM KAYNAKLAR
31.117.500 26.748.974


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 15.611.268 8.968.344 7.848.872 4.488.736
Satışların Maliyeti
13 -943.451 -715.140 -473.703 -345.746
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.667.817 8.253.204 7.375.169 4.142.990
BRÜT KAR (ZARAR)
14.667.817 8.253.204 7.375.169 4.142.990
Genel Yönetim Giderleri
14 -9.471.737 -7.628.392 -4.989.863 -4.213.099
Pazarlama Giderleri
14 -23.739 -7.542 -6.737 -2.069
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 101.261 73.429 36.305 28.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-33.636 -30.524
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.273.602 657.063 2.414.874 -74.469
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.273.602 657.063 2.414.874 -74.469
Finansman Gelirleri
16 1.194.895 2.089.430 606.744 962.566
Finansman Giderleri
17 -30.075 -36.786 -20.675 84.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.438.422 2.709.707 3.000.943 972.884
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.413.753 -631.446 -606.672 -217.222
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.186.327 -499.401 -481.721 -46.680
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -227.426 -132.045 -124.951 -170.542
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.024.669 2.078.261 2.394.271 755.662
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.024.669 2.078.261 2.394.271 755.662
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.024.669 2.078.261 2.394.271 755.662
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
57.355 30.701 73.112 -96.776
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
71.706 38.946 91.390 -121.588
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.351 -8.245 -18.278 24.812
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-14.351 -8.245 -18.278 24.812
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.355 30.701 73.112 -96.776
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.082.024 2.108.962 2.467.383 658.886
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.082.024 2.108.962 2.467.383 658.886http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862492


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.210 Değişim: 0,42% Hacim : 22.658 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.202 20.10.2020 Yüksek 1.214
Açılış: 1.208
7,8645 Değişim: -0,18%
Düşük 7,8586 20.10.2020 Yüksek 7,9086
Açılış: 7,8787
9,3087 Değişim: 0,36%
Düşük 9,2625 20.10.2020 Yüksek 9,3428
Açılış: 9,2755
483,95 Değişim: 0,34%
Düşük 480,12 20.10.2020 Yüksek 484,62
Açılış: 482,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.