***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.05.2018 - 19:26

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 4.401.917 2.458.293 -156.378 -158.857 6.120.238 1.928.878 2.631.119 17.225.210 17.225.210 34.450.420
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13 232.123 2.398.996 -2.631.119 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.956 -14.641 3.631.982 3.629.297 3.629.297 7.258.594
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-2.309.203 -2.309.203 -2.309.203 -4.618.406
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -144.422 -173.498 6.352.361 2.018.671 3.631.982 1.094.939 1.074.349 1.074.349
Kar Payları
-3.151.420 -3.151.420 -3.151.420
Dönem Sonu Bakiyeler
4.401.917 2.458.293 -144.422 -194.088 6.678.064 2.173.530 1.094.939 16.468.233 16.468.233


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.216.427 717.613
Dönem Karı (Zararı)
1.094.939 661.170
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-341.045 832.457
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
52.705 36.447
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 190.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 190.711
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-754.781 421.986
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-754.781 421.986
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
361.031 183.313
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
875.789 120.683
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-68.710 15.258
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.117.122 647.530
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.233.343 653.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-116.221 -5.805
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
68.371 -112.024
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.374 -246.263
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-50.071 -16.391
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.697 -229.872
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-204.620 -183.818
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
411
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-204.620 -184.229
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.629.683 1.614.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-163.881
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-458.686
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-413.256 -274.130
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
703.548 181.760
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-112.264 -222.265
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-112.264 -222.265
Alınan Faiz
815.812 404.025
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.151.467 -2.309.203
Ödenen Temettüler
-3.151.420 -2.309.203
Ödenen Faiz
-47
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.231.492 -1.409.830
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.231.492 -1.409.830
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.478.946 15.207.709
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.247.454 13.797.879


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.365.796 16.536.256
Finansal Yatırımlar
1.600.420 1.669.130
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 1.600.420 1.669.130
Ticari Alacaklar
1.804.627 2.921.749
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 1.597.146 2.830.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
207.481 91.260
Peşin Ödenmiş Giderler
224.835 156.464
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 224.835 156.464
ARA TOPLAM
18.995.678 21.283.599
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.995.678 21.283.599
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 196.608 208.485
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 528.608 569.236
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 553.953 506.510
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.279.169 1.284.231
TOPLAM VARLIKLAR
20.274.847 22.567.830
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 634.075 670.448
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 420.910 470.981
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
213.165 199.467
Diğer Borçlar
7 285.005 395.419
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 1.218 2.458.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-144.422 -144.422
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-144.422 -144.422
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -144.422 -144.422
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-194.088 -173.498
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-194.088 -173.498
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13 -194.088 -173.498
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.678.064 6.352.361
Yasal Yedekler
13 6.678.064 6.352.361
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 2.173.530 2.018.671
Net Dönem Karı veya Zararı
1.094.939 3.631.982
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.468.233 18.545.304
TOPLAM KAYNAKLAR
20.274.847 22.567.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
13 4.105.224 3.464.912
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
4.105.224 3.464.912
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
13 -443.315 -384.578
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-443.315 -384.578
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.661.909 3.080.334
BRÜT KAR (ZARAR)
3.661.909 3.080.334
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.931.024 -2.668.127
Pazarlama Giderleri
14 -53.792 -34.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
106.947 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-15.475 -27.037
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
768.565 350.721
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
768.565 350.721
Finansman Gelirleri
15 760.507 538.795
Finansman Giderleri
16 -73.102 -45.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.455.970 844.481
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-361.030 -183.314
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-397.105 -229.642
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36.075 46.328
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.094.940 661.167
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.094.940 661.167
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.094.940 661.167
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-24.927 17.303
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-31.958 21.629
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-31.958 21.629
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.031 -4.326
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.031 -4.326
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.927 17.303
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.070.013 678.470
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.070.013 678.470http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680634


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.326 Değişim: 0,00% Hacim : 8.948 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.367 25.03.2019 Yüksek 100.382
Açılış: 100.027
5,5764 Değişim: 0,46%
Düşük 5,5495 26.03.2019 Yüksek 5,5880
Açılış: 5,5507
6,3145 Değişim: 0,30%
Düşük 6,2797 26.03.2019 Yüksek 6,3539
Açılış: 6,29545
236,74 Değişim: 0,40%
Düşük 235,80 26.03.2019 Yüksek 237,71
Açılış: 235,80

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.