KAP ***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 19:04

***TEKTU*** TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 31.467.734 17.101.109 26.382.317 12.316.725
Satışların Maliyeti
28 -21.238.761 -11.805.500 -15.589.697 -7.920.076
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.228.973 5.295.609 10.792.620 4.396.649
BRÜT KAR (ZARAR)
10.228.973 5.295.609 10.792.620 4.396.649
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -5.867.735 -3.694.605 -2.467.542 -1.609.337
Pazarlama Giderleri
29,30 -2.040.787 -799.316 -1.542.946 -693.388
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 5.258.740 4.647.524 3.958.898 841.442
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -22.705.028 -3.701.056 -5.787.813 -1.197.882
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-15.125.837 1.748.156 4.953.217 1.737.484
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 13.018.030 10.220.322 2.420.885 3.629.721
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.107.807 11.968.478 7.374.102 5.367.205
Finansman Gelirleri
33 22.063.983 13.204.804 16.350.121 2.368.549
Finansman Giderleri
33 -102.156.491 -24.737.992 -56.648.334 -7.179.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-82.200.315 435.290 -32.924.111 556.340
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 6.310.853 1.511.331 1.455.738 2.498
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.310.853 1.511.331 1.455.738 2.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-75.889.462 1.946.621 -31.468.373 558.838
DÖNEM KARI (ZARARI)
-75.889.462 1.946.621 -31.468.373 558.838
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-75.889.462 1.946.621 -31.468.373 558.838
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 145.817.119 7.430.206 0 4.927.190 100.628.639 0 1.042.165 -79.888.361 -12.520.870 167.436.088 167.436.088
Transferler
64.706 -12.585.576 12.520.870 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.536 1.946.621 1.927.095 1.927.095
Dönem Sonu Bakiyeler
27 145.817.119 7.430.206 0 4.927.190 100.609.113 0 1.106.871 -92.473.937 1.946.621 169.393.183 169.393.183
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 145.817.119 7.430.206 0 4.927.190 95.318.319 0 1.106.871 21.458.599 12.130.991 288.189.295 288.189.295
Transferler
12.130.991 -12.130.991 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
480.992.092 -75.889.462 405.102.630 405.102.630
Sermaye Arttırımı
154.182.881 154.182.881 154.182.881
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.673.625 -16.960.096 -18.633.721 -18.633.721
Dönem Sonu Bakiyeler
27 300.000 7.430.206 -1.673.625 -12.032.906 576.310.441 0 1.106.871 33.589.590 -75.889.462 828.841.085 828.841.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.192.093 4.433.460
Dönem Karı (Zararı)
-75.889.462 1.946.621
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-75.889.462 1.946.621
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
75.674.363 2.651.533
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 6.399.988 2.136.062
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-452.972 122.279
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11,31 -452.972 122.279
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
429.815 428.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 77.416 72.372
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 53.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 352.399 303.624
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
3 -3.651.236 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.329.810 593.464
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
48.216.208 882.063
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 10.713.603 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -6.310.853 -1.511.331
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
38.655.286 -41.261
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.001.969 -2.636.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 40.995.875 -117.691
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -669.124 -374.723
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -1.070.234 -16.322
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.444.423 6.103.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 825.565 711.280
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 6.764.258 -704.659
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 -11.417.667 -1.483.748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.219.779 -1.521.827
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38.440.187 4.556.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 0 -90.921
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -248.094 -32.512
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-118.980.369 -28.656.395
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -91.000.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 34.645 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -17.786.635 -26.242.477
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-19.595.173 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
11,26 0 -12.634.240
Alınan Faiz
32 9.366.794 10.220.322
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.662.108 20.155.769
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
27 137.222.785 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.673.625 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.673.625 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 28.859.854 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.723.236 30.975.336
Ödenen Faiz
33 -17.434.425 -10.928.859
Alınan Faiz
33 2.410.755 109.292
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.873.832 -4.067.166
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-9.431 737
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.864.401 -4.066.429
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.494.943 6.302.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.359.344 2.236.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -75.889.462 1.946.621 -31.468.373 558.838
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
480.992.092 -19.526 -59.426 -13.837
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
560.427.180 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -38.643 -24.408 -74.284 -17.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 -79.396.445 4.882 14.858 3.459
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
480.992.092 -19.526 -59.426 -13.837
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
405.102.630 1.927.095 -31.527.799 545.001
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
405.102.630 1.927.095 -31.527.799 545.001


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.359.344 1.494.943
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 11.203.483 13.752.480
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 45.024 45.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 11.158.459 13.707.456
Diğer Alacaklar
11 67.849.346 108.847.781
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 62.345.772 108.712.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.503.574 135.496
Stoklar
13 1.088.839 419.715
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
26 1.688.875 618.641
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26,37 19.714 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 1.669.161 618.641
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 264.718 16.624
Diğer Dönen Varlıklar
26 10.882.437 6.496.185
ARA TOPLAM
98.337.042 131.646.369
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
98.337.042 131.646.369
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 700.000 700.000
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 19.645 17.085
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 19.645 17.085
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 308.392.613 196.500.000
Maddi Duran Varlıklar
18 740.211.214 176.821.853
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 125.123 60.464
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 125.123 60.464
Peşin Ödenmiş Giderler
26 0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.049.448.595 374.099.402
TOPLAM VARLIKLAR
1.147.785.637 505.745.771
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 51.924.060 68.342.241
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 36.936.632 23.641.002
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 9.192.130 4.747.707
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 9.192.130 4.747.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.010.619 185.054
Diğer Borçlar
11 8.453.916 1.942.118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 4.809.271 319.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.644.645 1.622.211
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
26 1.736.345 13.154.012
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.182.442 1.827.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.667 0
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
22 2.179.775 1.827.376
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
111.436.144 113.839.510
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.436.144 113.839.510
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
112.158.044 82.019.164
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 112.158.044 82.019.164
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 338.844 86.384
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 338.844 86.384
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
26 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 594.995 451.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 594.995 451.596
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 94.416.525 21.159.822
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
207.508.408 103.716.966
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
318.944.552 217.556.476
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 828.841.085 288.189.295
Ödenmiş Sermaye
300.000.000 145.817.119
Sermaye Düzeltme Farkları
7.430.206 7.430.206
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.673.625 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-12.032.906 4.927.190
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
576.310.411 95.318.319
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
576.310.411 95.318.319
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.106.871 1.106.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.589.590 21.458.599
Net Dönem Karı veya Zararı
-75.889.462 12.130.991
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
828.841.085 288.189.295
TOPLAM KAYNAKLAR
1.147.785.637 505.745.771http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719211


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: -0,53% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.262 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7251 Değişim: 0,20%
Düşük 5,7094 22.08.2019 Yüksek 5,7260
Açılış: 5,7138
6,3568 Değişim: 0,29%
Düşük 6,3370 22.08.2019 Yüksek 6,3590
Açılış: 6,3387
276,55 Değişim: 0,21%
Düşük 275,82 22.08.2019 Yüksek 276,75
Açılış: 275,98
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.