***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

04.05.2018 - 18:10

***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 670.697 266.122 58.967 919 0 0 -31.549 136.593 0 4.632.637 1.078.336 0 9.019.677 0 9.019.677
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -186.618 0 0 0 0 0 -2.188 0 0 0 0 0 -188.806 0 -188.806
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -186.618 0 0 0 0 0 -2.188 0 0 0 0 0 -188.806 0 -188.806
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 58.967 919 0 0 -33.737 136.593 0 4.632.637 1.078.336 0 8.830.871 0 8.830.871
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 528 0 0 -9.549 38.009 0 0 0 295.873 324.861 0 324.861
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968.839 -1.068.839 0 -100.000 0 -100.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968.839 -968.839 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 58.967 1.447 0 -43.286 174.602 0 5.601.476 9.497 295.873 9.055.732 0 9.055.732


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
83.163.132 84.266.058 167.429.190
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 9.424.895 12.476.109 21.901.004
Teminat Mektupları
6.847.113 6.229.739 13.076.852
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
181.107 81.624 262.731
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
374.727 386.323 761.050
Diğer Teminat Mektupları
6.291.279 5.761.792 12.053.071
Banka Kredileri
0 43.243 43.243
İthalat Kabul Kredileri
0 43.243 43.243
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
16.215 2.834.470 2.850.685
Belgeli Akreditifler
16.215 1.508.155 1.524.370
Diğer Akreditifler
0 1.326.315 1.326.315
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.556.690 2.291.062 4.847.752
Diğer Kefaletlerimizden
4.877 1.077.595 1.082.472
TAAHHÜTLER
(III-1) 14.369.405 4.875.232 19.244.637
Cayılamaz Taahhütler
14.369.405 4.875.232 19.244.637
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.313.591 4.463.442 5.777.033
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
4.501.340 112.476 4.613.816
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.726.580 0 2.726.580
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
41.343 0 41.343
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.756.153 0 5.756.153
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.883 0 3.883
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
26.515 299.314 325.829
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
59.368.832 66.914.717 126.283.549
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
17.315.660 5.166.390 22.482.050
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
17.315.660 5.166.390 22.482.050
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
42.053.172 61.748.327 103.801.499
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.598.299 12.685.735 21.284.034
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.673.750 7.986.996 10.660.746
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.924.549 4.698.739 10.623.288
Para ve Faiz Swap İşlemleri
26.640.389 36.140.001 62.780.390
Swap Para Alım İşlemleri
9.942.737 20.340.695 30.283.432
Swap Para Satım İşlemleri
16.697.652 13.158.108 29.855.760
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 1.320.599 1.320.599
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 1.320.599 1.320.599
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
6.805.147 11.450.619 18.255.766
Para Alım Opsiyonları
3.409.572 5.701.699 9.111.271
Para Satım Opsiyonları
3.395.575 5.748.920 9.144.495
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 717.677 717.677
Futures Para Alım İşlemleri
0 61.637 61.637
Futures Para Satım İşlemleri
0 656.040 656.040
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 656.040 656.040
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 656.040 656.040
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
9.337 98.255 107.592
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
176.822.077 33.900.447 210.722.524
EMANET KIYMETLER
25.409.375 2.102.899 27.512.274
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
11.524.621 814.384 12.339.005
Tahsile Alınan Çekler
11.762.614 887.561 12.650.175
Tahsile Alınan Ticari Senetler
451.043 172.031 623.074
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 228.923 228.923
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.671.097 0 1.671.097
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
144.331.305 30.437.328 174.768.633
Menkul Kıymetler
1.541.986 55.308 1.597.294
Teminat Senetleri
57.968.981 19.781.504 77.750.485
Emtia
43.544 867.356 910.900
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
76.433.183 5.457.256 81.890.439
Diğer Rehinli Kıymetler
8.343.611 4.275.904 12.619.515
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
7.081.397 1.360.220 8.441.617
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
259.985.209 118.166.505 378.151.714


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
295.873
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
28.988
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
528
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
28.460
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-9.549
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
38.009
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
324.861


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 2.331.575
Kredilerden Alınan Faizler
2.052.682
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
24.827
Bankalardan Alınan Faizler
30.601
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
31.564
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
190.606
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
31.392
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
82.746
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
76.468
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
1.295
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -1.250.848
Mevduata Verilen Faizler
-1.103.958
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-82.757
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.407
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-59.812
Diğer Faiz Giderleri
-1.914
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.080.727
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
304.883
Alınan Ücret ve Komisyonlar
417.658
Gayri Nakdi Kredilerden
48.094
Diğer
(IV-9) 369.564
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-112.775
Gayri Nakdi Kredilere
-779
Diğer
(IV-9) -111.996
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-300.394
TEMETTÜ GELİRLERİ
16.548
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-3) -219.022
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-20.575
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-65.289
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-133.158
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 24.983
FAALİYET BRÜT KÂRI
907.725
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(IV-5) -220.661
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-6) -311.418
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
375.646
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-7) 375.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) -79.773
Cari Vergi Karşılığı
-7.085
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-131.764
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
59.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
295.873
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-7) 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-8) 295.873
Grubun Karı (Zararı)
295.873
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,13420000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.310.408 11.628.149 21.938.557
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.062.811 11.312.727 14.375.538
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 1.344.891 10.189.933 11.534.824
Bankalar
(I-4) 805.083 1.122.794 1.927.877
Para Piyasalarından Alacaklar
912.837 0 912.837
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
576.990 188.391 765.381
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 545.318 152.627 697.945
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
31.672 35.764 67.436
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 2.758.199 33.381 2.791.580
Devlet Borçlanma Senetleri
2.752.589 33.381 2.785.970
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.610 0 5.610
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-7) 2.698.800 0 2.698.800
Devlet Borçlanma Senetleri
2.698.800 0 2.698.800
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
1.225.020 93.650 1.318.670
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 1.165.079 93.224 1.258.303
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 59.941 426 60.367
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-11.412 0 -11.412
KREDİLER (Net)
(I-6) 52.499.126 13.631.613 66.130.739
Krediler
52.793.759 13.626.562 66.420.321
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
52.793.759 13.626.562 66.420.321
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
1.980.756 14.300 1.995.056
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.275.389 -9.249 -2.284.638
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-300.364 0 -300.364
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-691.886 0 -691.886
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-1.283.139 -9.249 -1.292.388
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-14) 111.423 0 111.423
Satış Amaçlı
111.423 0 111.423
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
115.991 0 115.991
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
252.606 0 252.606
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
511.935 0 511.935
Şerefiye
421.124 0 421.124
Diğer
90.811 0 90.811
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-13) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
665 0 665
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
208.123 0 208.123
DİĞER AKTİFLER
1.161.954 368.029 1.529.983
VARLIKLAR TOPLAMI
65.172.231 25.627.791 90.800.022
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 36.281.173 22.750.263 59.031.436
ALINAN KREDİLER
(II-3) 160.881 13.263.796 13.424.677
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
98.565 0 98.565
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 1.888.663 24.356 1.913.019
Bonolar
1.888.663 24.356 1.913.019
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.085.737 106.367 1.192.104
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 724.717 105.580 830.297
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-6) 361.020 787 361.807
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-7) 499.373 30.516 529.889
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
282.183 18.030 300.213
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
217.190 12.486 229.676
CARİ VERGİ BORCU
(II-8) 159.878 0 159.878
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 2.482.778 2.482.778
Krediler
0 2.482.778 2.482.778
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.338.157 573.787 2.911.944
ÖZKAYNAKLAR
(II-9) 9.057.952 -2.220 9.055.732
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
486.644 0 486.644
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
484.079 0 484.079
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
326.536 0 326.536
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
133.536 -2.220 131.316
Kar Yedekleri
5.601.476 0 5.601.476
Yasal Yedekler
348.483 0 348.483
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.143.756 0 5.143.756
Diğer Kar Yedekleri
109.237 0 109.237
Kar veya Zarar
305.370 0 305.370
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
295.873 0 295.873
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
51.570.379 39.229.643 90.800.022


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
134.544
Alınan Faizler
1.878.497
Ödenen Faizler
-1.411.481
Alınan Temettüler
16.548
Alınan Ücret ve Komisyonlar
425.737
Elde Edilen Diğer Kazançlar
100.541
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
262.473
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-295.368
Ödenen Vergiler
-73.890
Diğer
-768.513
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-194.559
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
33.346
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-295
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.678.822
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.410.021
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
756.576
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.689.985
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
665.500
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
749.172
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-60.015
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-412.066
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-988
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
15
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-205.954
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
128.336
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-369.406
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
41.885
Diğer
-5.954
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
603.496
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.576.867
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-973.371
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
124.706
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
256.121
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.937.120
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.193.241http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681202


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.186 Değişim: 0,67% Hacim : 6.504 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.612 22.02.2019 Yüksek 103.468
Açılış: 102.840
5,3207 Değişim: 0,04%
Düşük 5,3115 23.02.2019 Yüksek 5,3414
Açılış: 5,31855
6,0339 Değişim: -0,12%
Düşük 6,0254 23.02.2019 Yüksek 6,0611
Açılış: 6,0409
227,29 Değişim: 0,37%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 228,14
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.