***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

04.05.2018 - 18:11

***TEBNK*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 670.966 266.122 58.351 919 0 -38.394 136.593 4.694.289 1.097.665 0 9.093.466 8.394 9.101.860
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -185.430 0 0 0 0 4.562 0 -6.750 0 0 -187.618 0 -187.618
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -185.430 0 0 0 0 4.562 0 -6.750 0 0 -187.618 0 -187.618
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 58.351 919 0 -33.832 136.593 4.687.539 1.097.665 0 8.905.848 8.394 8.914.242
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 528 0 -9.560 38.009 0 0 294.617 323.594 486 324.080
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988.168 -1.088.168 0 -100.000 -1.426 -101.426
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 -1.426 -101.426
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 988.168 -988.168 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 485.536 266.122 58.351 1.447 0 -43.392 174.602 5.675.707 9.497 294.617 9.129.442 7.454 9.136.896


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
83.162.603 84.265.868 167.428.471
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 9.424.895 12.478.543 21.903.438
Teminat Mektupları
6.847.113 6.229.739 13.076.852
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
181.107 81.624 262.731
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
374.727 386.323 761.050
Diğer Teminat Mektupları
6.291.279 5.761.792 12.053.071
Banka Kredileri
0 43.243 43.243
İthalat Kabul Kredileri
0 43.243 43.243
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
16.215 2.834.470 2.850.685
Belgeli Akreditifler
16.215 1.508.155 1.524.370
Diğer Akreditifler
0 1.326.315 1.326.315
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.556.690 2.293.496 4.850.186
Diğer Kefaletlerimizden
4.877 1.077.595 1.082.472
TAAHHÜTLER
(III-1) 14.371.512 4.875.232 19.246.744
Cayılamaz Taahhütler
14.371.512 4.875.232 19.246.744
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.313.591 4.463.442 5.777.033
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
4.501.340 112.476 4.613.816
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.726.580 0 2.726.580
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
41.343 0 41.343
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
5.756.153 0 5.756.153
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.883 0 3.883
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
28.622 299.314 327.936
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
59.366.196 66.912.093 126.278.289
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
17.315.660 5.166.390 22.482.050
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
17.315.660 5.166.390 22.482.050
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
42.050.536 61.745.703 103.796.239
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.598.299 12.685.735 21.284.034
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.673.750 7.986.996 10.660.746
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.924.549 4.698.739 10.623.288
Para ve Faiz Swap İşlemleri
26.637.753 36.137.377 62.775.130
Swap Para Alım İşlemleri
9.940.101 20.340.697 30.280.798
Swap Para Satım İşlemleri
16.697.652 13.155.482 29.853.134
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 1.320.599 1.320.599
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 1.320.599 1.320.599
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
6.805.147 11.450.619 18.255.766
Para Alım Opsiyonları
3.409.572 5.701.699 9.111.271
Para Satım Opsiyonları
3.395.575 5.748.920 9.144.495
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 717.677 717.677
Futures Para Alım İşlemleri
0 61.637 61.637
Futures Para Satım İşlemleri
0 656.040 656.040
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 656.040 656.040
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 656.040 656.040
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
9.337 98.255 107.592
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
179.351.633 34.763.097 214.114.730
EMANET KIYMETLER
27.346.774 2.141.598 29.488.372
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.342 0 1.342
Emanete Alınan Menkul Değerler
12.616.312 814.384 13.430.696
Tahsile Alınan Çekler
12.595.139 922.330 13.517.469
Tahsile Alınan Ticari Senetler
462.884 175.961 638.845
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 228.923 228.923
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.671.097 0 1.671.097
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
144.923.462 31.261.279 176.184.741
Menkul Kıymetler
1.541.986 55.308 1.597.294
Teminat Senetleri
58.538.922 20.605.455 79.144.377
Emtia
43.544 867.356 910.900
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
76.437.183 5.457.256 81.894.439
Diğer Rehinli Kıymetler
8.361.827 4.275.904 12.637.731
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
7.081.397 1.360.220 8.441.617
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
262.514.236 119.028.965 381.543.201


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
295.113
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
28.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
528
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
28.439
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-9.570
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
38.009
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
324.080


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 2.390.654
Kredilerden Alınan Faizler
2.061.004
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
24.827
Bankalardan Alınan Faizler
31.296
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
31.572
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
190.644
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
31.392
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
82.784
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
76.468
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
51.311
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -1.282.740
Mevduata Verilen Faizler
-1.103.374
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-111.385
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-6.255
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-59.812
Diğer Faiz Giderleri
-1.914
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.107.914
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
323.370
Alınan Ücret ve Komisyonlar
441.024
Gayri Nakdi Kredilerden
48.094
Diğer
(IV-9) 392.930
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-117.654
Gayri Nakdi Kredilere
-1.034
Diğer
(IV-9) -116.620
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-314.936
TEMETTÜ GELİRLERİ
74
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-3) -218.761
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-20.580
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-65.522
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-132.659
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 24.757
FAALİYET BRÜT KÂRI
922.418
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(IV-5) -224.995
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-6) -318.670
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
378.753
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-7) 378.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-7) -83.640
Cari Vergi Karşılığı
-13.218
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-129.498
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
59.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
295.113
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-7) 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-8) 295.113
Grubun Karı (Zararı)
294.617
Azınlık Payları Karı (Zararı)
496
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,13370000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.313.343 11.653.008 21.966.351
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.064.154 11.337.586 14.401.740
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 1.344.893 10.189.933 11.534.826
Bankalar
(I-4) 806.326 1.147.653 1.953.979
Para Piyasalarından Alacaklar
912.935 0 912.935
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
576.990 188.391 765.381
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 545.318 152.627 697.945
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
31.672 35.764 67.436
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-5) 2.759.799 33.381 2.793.180
Devlet Borçlanma Senetleri
2.754.189 33.381 2.787.570
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.610 0 5.610
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-7) 2.698.800 0 2.698.800
Devlet Borçlanma Senetleri
2.698.800 0 2.698.800
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
1.225.012 93.650 1.318.662
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 1.165.071 93.224 1.258.295
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 59.941 426 60.367
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-11.412 0 -11.412
KREDİLER (Net)
(I-6) 53.867.472 14.319.278 68.186.750
Krediler
52.999.470 13.626.562 66.626.032
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
52.999.470 13.626.562 66.626.032
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
(I-15) 1.163.806 688.019 1.851.825
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
1.163.806 688.019 1.851.825
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
2.022.193 18.503 2.040.696
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.317.997 -13.806 -2.331.803
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-302.139 -314 -302.453
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-693.189 -40 -693.229
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-1.322.669 -13.452 -1.336.121
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-14) 111.423 0 111.423
Satış Amaçlı
111.423 0 111.423
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5 0 5
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
255.399 0 255.399
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
515.349 0 515.349
Şerefiye
421.124 0 421.124
Diğer
94.225 0 94.225
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-13) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
665 0 665
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
228.006 0 228.006
DİĞER AKTİFLER
1.192.835 368.962 1.561.797
VARLIKLAR TOPLAMI
66.484.497 26.341.248 92.825.745
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 36.264.309 22.712.132 58.976.441
ALINAN KREDİLER
(II-3) 1.138.326 14.023.232 15.161.558
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
250.268 0 250.268
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 1.888.663 24.356 1.913.019
Bonolar
1.888.663 24.356 1.913.019
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.085.737 106.367 1.192.104
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 724.717 105.580 830.297
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-6) 361.020 787 361.807
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
253 5.277 5.530
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-7) 517.542 30.516 548.058
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
298.601 18.030 316.631
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
218.941 12.486 231.427
CARİ VERGİ BORCU
(II-8) 170.456 0 170.456
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 2.482.778 2.482.778
Krediler
0 2.482.778 2.482.778
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.359.478 629.159 2.988.637
ÖZKAYNAKLAR
(II-9) 9.139.116 -2.220 9.136.896
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
488.101 0 488.101
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
485.536 0 485.536
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
325.920 0 325.920
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
133.430 -2.220 131.210
Kar Yedekleri
5.675.707 0 5.675.707
Yasal Yedekler
382.343 0 382.343
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
5.184.396 0 5.184.396
Diğer Kar Yedekleri
108.968 0 108.968
Kar veya Zarar
304.114 0 304.114
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
294.617 0 294.617
Azınlık Payları
7.454 0 7.454
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
52.814.148 40.011.597 92.825.745


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
118.107
Alınan Faizler
1.937.395
Ödenen Faizler
-1.455.408
Alınan Temettüler
74
Alınan Ücret ve Komisyonlar
449.103
Elde Edilen Diğer Kazançlar
98.946
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
263.342
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-309.705
Ödenen Vergiler
-75.534
Diğer
-790.106
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-173.294
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
35.007
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
8.063
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.698.529
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.416.124
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
818.942
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.677.853
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
617.460
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
784.034
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-55.187
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-412.394
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.101
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
22
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-205.954
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
128.336
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-369.406
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
41.885
Diğer
-6.176
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
602.070
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.576.868
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-973.371
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-1.427
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
124.706
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
259.195
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.960.236
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.219.431http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681206


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.729 Değişim: -0,96% Hacim : 6.916 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.729 18.02.2019 Yüksek 103.131
Açılış: 102.867
5,3019 Değişim: -0,03%
Düşük 5,2947 19.02.2019 Yüksek 5,3081
Açılış: 5,3036
5,9993 Değişim: -0,08%
Düşük 5,9882 19.02.2019 Yüksek 6,0087
Açılış: 6,00405
226,13 Değişim: -0,06%
Düşük 225,87 19.02.2019 Yüksek 226,43
Açılış: 226,27

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.