KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.11.2020 - 18:11
KAP ***TEBNK* *TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TEBNK******TEB*** TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 484.079 266.122 32.702 1.796 0 -139.555 273.733 5.601.476 1.011.200 0 9.738.508 0 9.738.508
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -96.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -96.347 0 -96.347
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 32.702 1.796 0 -139.555 273.733 5.601.476 1.011.200 0 9.642.161 0 9.642.161
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 6.900 2.772 0 142.533 -1.112.796 0 0 790.988 -169.603 0 -169.603
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001.703 -1.001.703 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.001.703 -1.001.703 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 39.602 4.568 0 2.978 -839.063 6.603.179 9.497 790.988 9.472.558 0 9.472.558
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 1.079.851 0 9.720.574 0 9.720.574
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.204.390 2.565 0 387.732 266.122 41.322 4.743 0 17.421 -886.751 6.603.179 1.079.851 0 9.720.574 0 9.720.574
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 6.205 411 0 -219.689 569.907 0 0 1.151.671 1.508.505 0 1.508.505
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 9.394 0 0 0 0 0 1.060.960 -1.070.354 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.204.390 2.565 0 387.732 275.516 47.527 5.154 0 -202.268 -316.844 7.664.139 9.497 1.151.671 11.229.079 0 11.229.079


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
77.652.711 96.758.932 174.411.643 67.739.091 87.362.056 155.101.147
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 7.944.505 17.420.420 25.364.925 9.130.519 13.244.967 22.375.486
Teminat Mektupları
6.200.587 8.439.133 14.639.720 6.481.105 7.071.936 13.553.041
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
80.893 98.836 179.729 93.314 79.406 172.720
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
305.800 553.523 859.323 319.439 417.745 737.184
Diğer Teminat Mektupları
5.813.894 7.786.774 13.600.668 6.068.352 6.574.785 12.643.137
Banka Kredileri
0 19.148 19.148 0 12.915 12.915
İthalat Kabul Kredileri
0 19.148 19.148 0 12.915 12.915
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
460 5.209.634 5.210.094 260 2.623.591 2.623.851
Belgeli Akreditifler
330 3.601.379 3.601.709 0 1.119.305 1.119.305
Diğer Akreditifler
130 1.608.255 1.608.385 260 1.504.286 1.504.546
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.742.233 2.844.139 4.586.372 2.649.033 2.382.926 5.031.959
Diğer Kefaletlerimizden
1.225 908.366 909.591 121 1.153.599 1.153.720
TAAHHÜTLER
(III-1) 17.928.876 3.746.243 21.675.119 16.821.291 3.460.708 20.281.999
Cayılamaz Taahhütler
17.928.876 3.746.243 21.675.119 16.821.291 3.460.708 20.281.999
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.575.314 3.378.520 4.953.834 1.406.402 2.278.420 3.684.822
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 759.924 759.924
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
5.596.138 237.414 5.833.552 5.059.676 174.696 5.234.372
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.766.852 0 1.766.852 1.769.641 0 1.769.641
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
45.503 0 45.503 71.566 0 71.566
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
8.939.147 0 8.939.147 8.506.931 0 8.506.931
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.922 0 5.922 4.975 0 4.975
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 130.309 130.309 2.100 247.668 249.768
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
51.779.330 75.592.269 127.371.599 41.787.281 70.656.381 112.443.662
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
12.622.448 12.126.588 24.749.036 16.303.838 9.650.297 25.954.135
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.158.285 4.493.154 6.651.439 0 1.740.184 1.740.184
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
10.464.163 7.633.434 18.097.597 16.303.838 7.910.113 24.213.951
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
39.156.882 63.465.681 102.622.563 25.483.443 61.006.084 86.489.527
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.102.463 8.424.535 13.526.998 3.905.504 6.836.778 10.742.282
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.883.610 3.874.345 6.757.955 2.186.296 3.210.603 5.396.899
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.218.853 4.550.190 6.769.043 1.719.208 3.626.175 5.345.383
Para ve Faiz Swap İşlemleri
32.190.727 47.084.450 79.275.177 18.588.736 48.542.952 67.131.688
Swap Para Alım İşlemleri
1.705.091 24.999.932 26.705.023 4.003.482 25.326.796 29.330.278
Swap Para Satım İşlemleri
17.629.636 11.924.434 29.554.070 12.453.254 16.946.840 29.400.094
Swap Faiz Alım İşlemleri
6.428.000 5.080.042 11.508.042 1.066.000 3.134.658 4.200.658
Swap Faiz Satım İşlemleri
6.428.000 5.080.042 11.508.042 1.066.000 3.134.658 4.200.658
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.081.911 3.482.009 4.563.920 2.952.821 5.548.060 8.500.881
Para Alım Opsiyonları
658.554 1.640.800 2.299.354 1.726.935 2.562.617 4.289.552
Para Satım Opsiyonları
423.357 1.841.209 2.264.566 1.225.886 2.985.443 4.211.329
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
781.781 791.561 1.573.342 36.362 35.164 71.526
Futures Para Alım İşlemleri
19.685 770.114 789.799 36.362 0 36.362
Futures Para Satım İşlemleri
762.096 21.447 783.543 0 35.164 35.164
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 3.683.126 3.683.126 20 43.130 43.150
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
165.479.893 44.321.441 209.801.334 155.126.352 34.382.041 189.508.393
EMANET KIYMETLER
21.395.280 5.307.676 26.702.956 22.692.296 3.362.169 26.054.465
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
10.970.973 3.809.442 14.780.415 12.683.121 1.926.086 14.609.207
Tahsile Alınan Çekler
9.701.871 848.913 10.550.784 9.224.197 917.651 10.141.848
Tahsile Alınan Ticari Senetler
434.266 106.800 541.066 501.378 129.625 631.003
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
125 542.521 542.646 125 388.807 388.932
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
288.045 0 288.045 283.475 0 283.475
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
139.833.608 38.529.740 178.363.348 127.978.988 30.359.974 158.338.962
Menkul Kıymetler
419.287 476.600 895.887 362.798 100.651 463.449
Teminat Senetleri
50.030.635 25.929.683 75.960.318 48.526.817 20.196.846 68.723.663
Emtia
98.851 0 98.851 50.194 0 50.194
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
79.225.360 8.297.918 87.523.278 69.855.979 7.236.289 77.092.268
Diğer Rehinli Kıymetler
10.059.475 3.825.539 13.885.014 9.183.200 2.826.188 12.009.388
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
4.251.005 484.025 4.735.030 4.455.068 659.898 5.114.966
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
243.132.604 141.080.373 384.212.977 222.865.443 121.744.097 344.609.540


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsoaaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.596.536 3.983.936
Alınan Faizler
7.926.035 8.987.288
Ödenen Faizler
-3.336.516 -5.827.055
Alınan Temettüler
31.218 18.269
Alınan Ücret ve Komisyonlar
926.721 1.778.121
Elde Edilen Diğer Kazançlar
89.622 2.231.442
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.129.629 721.014
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.164.586 -1.055.341
Ödenen Vergiler
-342.411 -431.058
Diğer
-1.663.176 -2.438.744
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.737.301 -7.624.758
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-987.079 -516.093
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
786 -2.005
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.641.320 -3.119.052
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-921.422 -3.561.749
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
5.665.559 1.060.326
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
5.251.441 557.604
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
957.590 -1.694.408
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.411.746 -349.381
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.333.837 -3.640.822
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.549.310 -1.240.277
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-50 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-99.530 -39.228
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3.856 1.908
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.314.808 -1.276.328
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.672.232 1.331.466
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-7.592.934 -1.188.410
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
807.184 0
Diğer
-25.260 -69.685
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.155.014 2.419.672
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14.631.331 12.620.976
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-11.295.590 -10.039.057
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-180.727 -162.247
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.079.772 420.969
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
19.313 16.347.836 10.993.608


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.151.671 790.988
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
356.834 -960.591
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.616 9.672
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.757 8.625
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
416 2.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.557 -1.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
350.218 -970.263
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-281.652 182.734
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
716.382 -1.403.668
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-84.512 250.671
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.508.505 -169.603


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
20.442.770 20.282.244 40.725.014 8.076.181 22.007.009 30.083.190
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.782.893 15.793.036 23.575.929 2.626.642 18.709.959 21.336.601
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 2.200.760 13.899.050 16.099.810 716.053 11.239.917 11.955.970
Bankalar
(I-4) 2.444.005 1.905.589 4.349.594 1.071.174 7.480.991 8.552.165
Para Piyasalarından Alacaklar
3.139.543 0 3.139.543 840.263 0 840.263
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.415 -11.603 -13.018 -848 -10.949 -11.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
847.386 1.432.833 2.280.219 426.084 869.339 1.295.423
Devlet Borçlanma Senetleri
(I-2) 803.302 1.303.041 2.106.343 385.317 782.677 1.167.994
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
44.084 129.792 173.876 40.767 84.258 125.025
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 2.805.917 10.644.591 3.323.142 2.216.475 5.539.617
Devlet Borçlanma Senetleri
7.827.908 2.805.917 10.633.825 3.315.247 2.216.475 5.531.722
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.766 0 10.766 7.895 0 7.895
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
3.973.817 250.458 4.224.275 1.700.313 211.236 1.911.549
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-3) 2.480.247 217.680 2.697.927 1.473.795 196.247 1.670.042
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-12) 1.493.570 32.778 1.526.348 226.518 14.989 241.507
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
72.867.700 15.734.225 88.601.925 57.002.218 13.480.439 70.482.657
Krediler
(I-6) 66.453.547 13.826.910 80.280.457 56.725.319 12.492.716 69.218.035
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-7) 9.954.067 2.355.623 12.309.690 3.549.987 1.356.631 4.906.618
Devlet Borçlanma Senetleri
9.954.067 2.355.623 12.309.690 3.549.987 1.356.631 4.906.618
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3.539.914 -448.308 -3.988.222 -3.273.088 -368.908 -3.641.996
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
124.529 0 124.529 131.362 0 131.362
Satış Amaçlı
(I-14) 124.529 0 124.529 131.362 0 131.362
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
116.041 0 116.041 115.991 0 115.991
İştirakler (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-9) 116.036 0 116.036 115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
115.986 0 115.986 115.986 0 115.986
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
50 0 50 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-10) 5 0 5 5 0 5
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5 0 5 5 0 5
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
795.133 0 795.133 877.782 0 877.782
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
524.612 0 524.612 555.886 0 555.886
Şerefiye
421.124 0 421.124 421.124 0 421.124
Diğer
103.488 0 103.488 134.762 0 134.762
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
309.365 0 309.365 10.958 0 10.958
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
252.892 0 252.892 650.094 0 650.094
DİĞER AKTİFLER (Net)
2.112.109 904.558 3.016.667 2.345.923 2.096.325 4.442.248
VARLIKLAR TOPLAMI
97.545.151 36.921.027 134.466.178 69.766.395 37.583.773 107.350.168
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 48.556.431 42.697.193 91.253.624 34.476.076 37.718.252 72.194.328
ALINAN KREDİLER
(II-3) 281.464 9.220.742 9.502.206 307.801 8.269.181 8.576.982
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
631.215 2.712.258 3.343.473 1.317.498 327.167 1.644.665
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-3) 5.694.113 0 5.694.113 2.333.877 0 2.333.877
Bonolar
5.636.854 0 5.636.854 2.333.877 0 2.333.877
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
57.259 0 57.259 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.523.167 236.568 2.759.735 3.404.041 107.517 3.511.558
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.548.235 223.168 1.771.403 1.486.334 100.250 1.586.584
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-6) 974.932 13.400 988.332 1.917.707 7.267 1.924.974
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-5) 548.091 59.173 607.264 614.030 39.677 653.707
KARŞILIKLAR
(II-7) 607.652 245.298 852.950 657.461 168.521 825.982
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
391.853 26.260 418.113 352.885 22.713 375.598
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
215.799 219.038 434.837 304.576 145.808 450.384
CARİ VERGİ BORCU
(II-8) 177.527 0 177.527 213.516 0 213.516
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 4.316.468 4.316.468 0 3.190.503 3.190.503
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.316.468 4.316.468 0 3.190.503 3.190.503
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
4.382.040 347.699 4.729.739 4.029.751 454.725 4.484.476
ÖZKAYNAKLAR
(II-9) 11.350.257 -121.178 11.229.079 9.705.323 15.251 9.720.574
Ödenmiş Sermaye
2.204.390 0 2.204.390 2.204.390 0 2.204.390
Sermaye Yedekleri
390.297 0 390.297 390.297 0 390.297
Hisse Senedi İhraç Primleri
2.565 0 2.565 2.565 0 2.565
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
387.732 0 387.732 387.732 0 387.732
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
328.197 0 328.197 312.187 0 312.187
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-397.934 -121.178 -519.112 -884.581 15.251 -869.330
Kar Yedekleri
7.664.139 0 7.664.139 6.603.179 0 6.603.179
Yasal Yedekler
452.086 0 452.086 398.568 0 398.568
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
7.020.021 0 7.020.021 6.194.919 0 6.194.919
Diğer Kar Yedekleri
192.032 0 192.032 9.692 0 9.692
Kar veya Zarar
1.161.168 0 1.161.168 1.079.851 0 1.079.851
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
9.497 0 9.497 9.497 0 9.497
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.151.671 0 1.151.671 1.070.354 0 1.070.354
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
74.751.957 59.714.221 134.466.178 57.059.374 50.290.794 107.350.168


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 8.112.634 9.452.897 2.780.355 3.205.818
Kredilerden Alınan Faizler
6.440.357 8.136.404 2.039.474 2.719.634
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
38.026 100.198 22.658 29.435
Bankalardan Alınan Faizler
103.429 185.247 45.997 68.987
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
47.639 178.976 31.946 50.292
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.475.943 834.171 637.211 331.299
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
146.590 153.115 51.751 83.821
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
583.318 246.515 235.536 88.138
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
746.035 434.541 349.924 159.340
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
7.240 17.901 3.069 6.171
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -3.496.698 -5.683.431 -1.202.362 -1.781.492
Mevduata Verilen Faizler
-2.418.288 -4.687.966 -848.637 -1.414.421
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-361.859 -393.910 -123.668 -127.327
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-199.247 -85.677 -48.590 -32.944
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-333.886 -419.431 -152.914 -177.223
Kiralama Faiz Giderleri
-73.931 -76.896 -24.206 -27.266
Diğer Faiz Giderleri
-109.487 -19.551 -4.347 -2.311
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.615.936 3.769.466 1.577.993 1.424.326
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
892.779 1.115.728 260.832 373.468
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.321.440 1.794.470 404.811 619.932
Gayri Nakdi Kredilerden
190.375 217.447 65.065 69.913
Diğer
(IV-9) 1.131.065 1.577.023 339.746 550.019
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-428.661 -678.742 -143.979 -246.464
Gayri Nakdi Kredilere
-5.021 -3.457 -1.666 -1.414
Diğer
(IV-9) -423.640 -675.285 -142.313 -245.050
TEMETTÜ GELİRLERİ
31.218 18.269 205 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-3) -1.108.340 -602.013 -494.246 -429.527
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-39.616 40.546 -29.758 7.185
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-890.122 -589.977 -359.972 -579.463
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-178.602 -52.582 -104.516 142.751
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-4) 89.322 82.717 32.101 26.273
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.520.915 4.384.167 1.376.885 1.394.540
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-5) -533.334 -1.011.544 -38.991 -305.665
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-5) 23.739 -39 -1 -489
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.188.386 -1.071.943 -398.818 -356.331
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-6) -1.339.506 -1.255.500 -466.253 -490.970
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.483.428 1.045.141 472.822 241.085
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-7) 1.483.428 1.045.141 472.822 241.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-331.757 -254.153 -85.651 -79.681
Cari Vergi Karşılığı
-20.623 -495.972 306.362 -161.768
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-701.919 -66.505 -463.902 -9.319
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
390.785 308.324 71.889 91.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.151.671 790.988 387.171 161.404
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-7) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-8) 1.151.671 790.988 387.171 161.404
Grubun Karı (Zararı)
1.151.671 790.988 387.171 161.404
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,52240000 0,35880000 0,17560000 0,07320000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885894


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.342 Değişim: 0,00% Hacim : 27.494 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 26.11.2020 Yüksek 1.344
Açılış: 1.335
7,8819 Değişim: 0,13%
Düşük 7,8587 27.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,4007 Değişim: 0,14%
Düşük 9,3627 27.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
458,39 Değişim: 0,07%
Düşük 456,96 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.