KAP ***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

09.08.2019 - 22:35
KAP ***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
71.626 284 127.880 52.527 252.317
Yeni Bakiye
71.626 284 127.880 52.527 252.317
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
32.957 32.957
Kar Dağıtımı
52.527 -52.527
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
52.527 -52.527
Dönem Sonu Bakiyeler
71.626 284 180.407 32.957 285.274
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
71.626 7 180.407 64.966 317.006
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-496 -496
Yeni Bakiye
71.626 7 180.407 -496 64.966 316.510
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
81 81
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
33.954 33.954
Kar Dağıtımı
64.966 -64.966 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
64.966 -64.966 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
71.626 88 245.373 -496 33.954 350.545


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22 284.167 260.355
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
22 284.167 260.355
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
276.214 251.901
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.953 8.454
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
25 -265.864 -221.059
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-240.647 -199.181
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-11.015 -8.472
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-14.202 -13.406
BRÜT KAR (ZARAR)
18.303 39.296
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -25.642 -22.550
Personel Giderleri
23 -10.944 -8.967
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-233 -128
Genel İşletme Giderleri
23 -12.636 -11.735
Diğer
-1.829 -1.720
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.339 16.746
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
24 282.812 187.911
Bankalardan Alınan Faizler
41.422 18.601
Kambiyo İşlemleri Karı
218.491 152.425
Diğer
22.899 16.885
KARŞILIK GİDERLERİ
26 -12.528 -8.396
Özel Karşılıklar
-12.489 -7.413
Genel Karşılıklar
-983
Diğer
-39
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
27 -218.957 -152.883
Kambiyo İşlemleri Zararı
-218.553 -152.367
Diğer
-404 -516
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
43.988 43.378
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.988 43.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
28 -10.034 -10.421
Cari Vergi Karşılığı
-6.886
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-10.034 -3.535
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
33.954 32.957
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
33.954 32.957
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
33.954 32.957
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
80.430 75.133
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
316.214 242.211
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-198.402 -124.964
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-7.953 -10.743
Elde Edilen Diğer Kazançlar
14.688
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
38.511 7.413
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-11.177 -9.304
Ödenen Vergiler
-6.532 -4.322
Diğer
-50.231 -39.846
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
68.758 -48.045
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
574.127 -98.740
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
51.463 6.928
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-515.270 83.650
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-41.562 -39.883
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
149.188 27.088
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
15,16 -2.914 -1.144
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
15,16 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.914 -1.144
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
24 0 67.242
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-225.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-225.000 67.242
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-78.726 93.186
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6,4 530.560 370.293
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6,4 451.834 463.479


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
33.954 32.957
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
81 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
81 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
81
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.035 32.957


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 414.135 39.589 453.724 480.057 57.510 537.567
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 2.490.337 2.490.337 3.103.141 3.103.141
Finansman Kredileri
5 2.390.758 2.390.758 3.022.760 3.022.760
Tüketici Kredileri
1.679.718 1.679.718 2.096.927 2.096.927
Kredi Kartları
0
Taksitli Ticari Krediler
711.040 711.040 925.833 925.833
Takipteki Alacaklar
5 118.892 118.892 99.529 99.529
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -19.313 -19.313 -19.148 -19.148
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 5.023 5.023 850 850
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 3.485 3.485 3.151 3.151
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
9 6.532 6.532
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 12.443 12.443 22.497 22.497
DİĞER AKTİFLER
11 27.476 261 27.737 68.916 230 69.146
ARA TOPLAM
2.959.431 39.850 2.999.281 3.678.612 57.740 3.736.352
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
VARLIKLAR TOPLAMI
2.959.431 39.850 2.999.281 3.678.612 57.740 3.736.352
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 2.457.370 39.563 2.496.933 2.946.634 57.489 3.004.123
FAKTORİNG BORÇLARI
13 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
14 3.439 3.439
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
15 0 213.985 0 213.985
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
16 0
KARŞILIKLAR
17 37.730 217 37.947 60.672 200 60.872
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.673 1.673 1.577 1.577
Genel Karşılıklar
25.081 25.081 31.281 31.281
Diğer Karşılıklar
10.976 217 11.193 27.814 200 28.014
CARİ VERGİ BORCU
0 4.779 4.779
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
18 110.417 110.417 135.404 183 135.587
ARA TOPLAM
2.608.956 39.780 2.648.736 3.361.474 57.872 3.419.346
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
350.545 350.545 317.006 317.006
Ödenmiş Sermaye
19 71.626 71.626 71.626 71.626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
19 88 88 7 7
Kar Yedekleri
19 245.373 245.373 180.407 180.407
Yasal Yedekler
12.292 12.292 9.044 9.044
Olağanüstü Yedekler
233.081 233.081 171.363 171.363
Kar veya Zarar
33.458 33.458 64.966 64.966
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-496 -496
Dönem Net Kâr veya Zararı
33.954 33.954 64.966 64.966
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.959.501 39.780 2.999.281 3.678.480 57.872 3.736.352


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
ALINAN TEMİNATLAR
7.353.282 7.353.282 8.012.733 8.012.733
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0
TAAHHÜTLER
5.575 5.575 26.682 26.682
Cayılabilir Taahhütler
5.575 5.575 26.682 26.682
Diğer Cayılabilir Taahhütler
5.575 5.575 26.682 26.682
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
7.358.857 7.358.857 8.039.415 8.039.415http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782262


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.