KAP ***TEBCE*** TEB FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2019 - 18:23
-384.616
Alınan Ücret ve Komisyonlar
26.473 -14.324
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-25.154 22.581
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
3.092 3.220
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-21.081 -18.320
Ödenen Vergiler
-13.540 -9.833
Diğer
-23.860 -87.632
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-110.680 -97.180
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
69.506 -38.252
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-30.364 10.381
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-117.940 -97.558
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-31.882 28.249
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
28.437 -139.005
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.303 -1.854
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1 1
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.302 -1.853
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
134.132
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-134.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
134.132 -134.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
160.267 -274.858
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
370.293 645.151
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
530.560 370.293


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26 559.787 462.274
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
559.787 462.274
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
543.021 445.792
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
16.766 16.482
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
29 -507.705 -401.648
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-455.935 -349.217
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-19.934 -15.682
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-31.836 -36.749
BRÜT KAR (ZARAR)
52.082 60.626
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
27 -48.362 -42.601
Personel Giderleri
-19.771 -17.070
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-295 -298
Genel İşletme Giderleri
-25.308 -22.525
Diğer
-2.988 -2.708
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
3.720 18.025
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
28 459.228 329.396
Bankalardan Alınan Faizler
68.537 48.369
Kambiyo İşlemleri Karı
362.069 256.657
Diğer
28.622 24.370
KARŞILIKLAR
30 -16.687 -16.601
Özel Karşılıklar
-16.316 -15.545
Genel Karşılıklar
-1.027
Diğer
-371 -29
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -362.632 -266.912
Kambiyo İşlemleri Zararı
-362.023 -256.690
Diğer
-609 -10.222
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
83.629 63.908
BİRLEŞME KARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
83.629 63.908
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-18.663 -11.381
Cari Vergi Karşılığı
-18.108 -10.889
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-555 -492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
64.966 52.527
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
64.966 52.527
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
64.966 52.527
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
64.966 52.527
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-277 156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-277 156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-346 195
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
69 -39
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.689 52.683


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 480.057 57.510 537.567 199.064 171.869 370.933
Nakit ve Nakit Benzerleri
480.057 57.510 537.567 199.064 171.869 370.933
KREDİLER (Net)
6 3.103.141 3.103.141 3.155.440 3.155.440
Finansman Kredileri
6 3.022.760 3.022.760 3.101.938 3.101.938
Tüketici Kredileri
2.096.927 2.096.927 2.100.668 2.100.668
Taksitli Ticari Krediler
925.833 925.833 1.001.270 1.001.270
Takipteki Alacaklar (Net)
6 80.381 80.381 53.502 53.502
Takipteki Finansman Kredileri
99.529 99.529 92.078 92.078
Özel Karşılıklar (-)
-19.148 -19.148 -38.576 -38.576
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10 850 850 428 428
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11 3.151 3.151 2.840 2.840
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
32 22.497 22.497 22.983 22.983
DİĞER AKTİFLER
14 68.916 230 69.146 38.441 341 38.782
ARA TOPLAM
3.678.612 57.740 3.736.352 3.419.196 172.210 3.591.406
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
AKTİF TOPLAMI
3.678.612 57.740 3.736.352 3.419.196 172.210 3.591.406
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
15 2.946.634 57.489 3.004.123 2.885.317 171.757 3.057.074
FAKTORİNG BORÇLARI
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
17 213.985 213.985 63.493 63.493
Tahviller
213.985 213.985 63.493 63.493
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
20 60.672 200 60.872 66.915 66.915
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.577 1.577 1.041 1.041
Genel Karşılıklar
31.281 31.281 32.100 32.100
Diğer Karşılıklar
27.814 200 28.014 33.774 33.774
CARİ VERGİ BORCU
32 4.779 4.779 1.056 1.056
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
18 135.404 183 135.587 150.195 356 150.551
ARA TOPLAM
3.361.474 57.872 3.419.346 3.166.976 172.113 3.339.089
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
23 317.006 317.006 252.317 252.317
Ödenmiş Sermaye
71.626 71.626 71.626 71.626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
7 7 284 284
Kar Yedekleri
180.407 180.407 127.880 127.880
Yasal Yedekler
9.044 9.044 6.418 6.418
Olağanüstü Yedekler
171.363 171.363 121.462 121.462
Kar veya Zarar
64.966 64.966 52.527 52.527
Dönem Net Kâr veya Zararı
64.966 64.966 52.527 52.527
PASİF TOPLAMI
3.678.480 57.872 3.736.352 3.419.293 172.113 3.591.406


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
71.626 128 88.805 39.075 199.634
Yeni Bakiye
71.626 128 88.805 39.075 199.634
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
156 156
Kar Dağıtımı
39.075 39.075 52.527 52.527
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
39.075 39.075 52.527 52.527
Dönem Sonu Bakiyeler
71.626 284 127.880 52.527 252.317
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
71.626 284 127.880 52.527 252.317
Yeni Bakiye
71.626 284 127.880 52.527 252.317
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-277 -277
Dönem Net Karı (Zararı)
64.966 64.966
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
52.527 -52.527
Dönem Sonu Bakiyeler
71.626 7 180.407 64.966 317.006


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
8.012.733 8.012.733 7.390.028 7.390.028
VERİLEN TEMİNATLAR

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7590 Değişim: -0,19%
Düşük 5,7422 24.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4170 Değişim: 0,27%
Düşük 6,3647 24.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,85 Değişim: 1,76%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.