KAP ***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:39
KAP ***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
SI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.600.000 0 0 -252 4.064.351 -95.521 0 2.120.621 -953.956 17.388 29.660.259 8.068.601 0 48.481.491 1.665 48.483.156
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.401.136 0 5.403.538 0 5.403.538
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.401.136 0 0 -252 4.064.351 -95.521 0 2.120.621 -951.554 17.388 29.660.259 13.469.737 0 53.885.029 1.665 53.886.694
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -68.787 -25.637 0 349.270 -3.627.898 0 0 0 4.555.994 1.182.942 530 1.183.472
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -168 0 0 0 0 0 0 0 54.774 0 54.606 0 54.606
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.722 -77.722 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.722 -77.722 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.600.000 0 0 -420 3.995.564 -121.158 0 2.469.891 -4.579.452 17.388 29.737.981 13.446.789 4.555.994 55.122.577 2.195 55.124.772
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 60.126.517 2.458 60.128.975
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
6.100.000 0 0 -483 3.966.201 -32.536 243.889 2.643.725 -6.207.033 0 37.320.380 16.092.374 60.126.517 2.458 60.128.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -50.902 0 104.507 444.108 -617.225 0 0 0 2.844.474 2.724.962 107 2.725.069
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -58 188.956 191 -16 0 123 0 143.700 -1.560 0 331.336 331.336
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.646.296 -14.646.296 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.574.793 -14.574.793 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.503 -71.503 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.100.000 0 0 -541 4.104.255 -32.345 348.380 3.087.833 -6.824.135 0 52.110.376 1.444.518 2.844.474 63.182.815 2.565 63.185.380


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
143.949.386 284.901.370 428.850.756 100.186.509 221.199.122 321.385.631
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 43.169.783 91.987.875 135.157.658 42.358.851 89.288.857 131.647.708
Teminat Mektupları
42.796.072 61.872.967 104.669.039 42.052.714 61.662.493 103.715.207
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.180.037 13.803.897 14.983.934 1.809.270 13.798.953 15.608.223
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
36.509.539 42.883.338 79.392.877 35.394.204 43.373.848 78.768.052
Diğer Teminat Mektupları
5.106.496 5.185.732 10.292.228 4.849.240 4.489.692 9.338.932
Banka Kredileri
39.137 9.076.184 9.115.321 26.238 8.290.788 8.317.026
İthalat Kabul Kredileri
14.380 9.075.137 9.089.517 26.238 8.288.714 8.314.952
Diğer Banka Kabulleri
24.757 1.047 25.804 0 2.074 2.074
Akreditifler
329.364 19.458.227 19.787.591 274.137 18.114.396 18.388.533
Belgeli Akreditifler
329.364 19.335.393 19.664.757 274.137 18.008.378 18.282.515
Diğer Akreditifler
0 122.834 122.834 0 106.018 106.018
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 812.835 812.835 0 202.092 202.092
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 812.835 812.835 0 202.092 202.092
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 2.172 2.172
Diğer Garantilerimizden
0 763.368 763.368 0 1.010.273 1.010.273
Diğer Kefaletlerimizden
5.210 4.294 9.504 5.762 6.643 12.405
TAAHHÜTLER
(1) 47.311.972 14.535.255 61.847.227 36.323.782 14.578.481 50.902.263
Cayılamaz Taahhütler
47.311.972 9.920.547 57.232.519 36.150.769 10.188.966 46.339.735
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.783.318 5.969.973 8.753.291 2.192.245 5.070.064 7.262.309
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütle
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.137 Değişim: -1,34% Hacim : 6.375 Mio.TL Son veri saati : 11:31
Düşük 1.135 28.10.2020 Yüksek 1.153
Açılış: 1.150
8,2499 Değişim: 0,80%
Düşük 8,1715 28.10.2020 Yüksek 8,2503
Açılış: 8,1848
9,6952 Değişim: 0,38%
Düşük 9,6415 28.10.2020 Yüksek 9,7059
Açılış: 9,6589
504,69 Değişim: 0,60%
Düşük 501,19 28.10.2020 Yüksek 505,62
Açılış: 501,67
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.