KAP ***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

23.11.2018 - 23:06

***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.600.000 0 0 -252 4.064.351 -95.521 0 2.120.621 -953.956 17.388 29.660.259 8.068.601 0 48.481.491 1.665 48.483.156
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.401.136 0 5.403.538 0 5.403.538
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.401.136 0 5.403.538 0 5.403.538
Yeni Bakiye
5.600.000 0 0 -252 4.064.351 -95.521 0 2.120.621 -951.554 17.388 29.660.259 13.469.737 0 53.885.029 1.665 53.886.694
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -77.045 -25.636 0 959.706 -6.018.483 0 0 0 6.527.253 1.365.795 949 1.366.744
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -290 0 0 0 0 -1.135.652 0 77.722 1.071.894 0 13.674 0 13.674
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.660.121 -7.940.121 0 -280.000 0 -280.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -280.000 0 -280.000 0 -280.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.660.121 -7.660.121 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.600.000 0 0 -542 3.987.306 -121.157 0 3.080.327 -8.105.689 17.388 37.398.102 6.601.510 6.527.253 54.984.498 2.614 54.987.112


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
97.341.703 246.389.511 343.731.214
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 41.923.368 104.163.544 146.086.912
Teminat Mektupları
41.660.199 72.944.276 114.604.475
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.789.064 15.074.430 16.863.494
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
35.021.930 53.015.648 88.037.578
Diğer Teminat Mektupları
4.849.205 4.854.198 9.703.403
Banka Kredileri
27.480 9.155.969 9.183.449
İthalat Kabul Kredileri
27.480 9.145.921 9.173.401
Diğer Banka Kabulleri
0 10.048 10.048
Akreditifler
231.207 20.795.822 21.027.029
Belgeli Akreditifler
231.207 20.733.550 20.964.757
Diğer Akreditifler
0 62.272 62.272
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 9.680 9.680
Diğer Garantilerimizden
0 1.249.585 1.249.585
Diğer Kefaletlerimizden
4.482 8.212 12.694
TAAHHÜTLER
(1) 33.803.127 14.128.721 47.931.848
Cayılamaz Taahhütler
33.600.802 9.980.493 43.581.295
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.982.621 4.429.106 6.411.727
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
6.897.173 13.898 6.911.071
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.999.300 56 2.999.356
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.996 0 4.996
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
13.097.599 26.731 13.124.330
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
27.016 0 27.016
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
8.592.097 5.510.702 14.102.799
Cayılabilir Taahhütler
202.325 4.148.228 4.350.553
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 321.057 321.057
Diğer Cayılabilir Taahhütler
202.325 3.827.171 4.029.496
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
21.615.208 128.097.246 149.712.454
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
21.615.208 128.097.246 149.712.454
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.898.305 8.723.416 12.621.721
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.700.523 4.529.528 6.230.051
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.197.782 4.193.888 6.391.670
Para ve Faiz Swap İşlemleri
17.630.103 119.281.816 136.911.919
Swap Para Alım İşlemleri
403.470 52.301.568 52.705.038
Swap Para Satım İşlemleri
17.226.633 34.857.186 52.083.819
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 16.061.531 16.061.531
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 16.061.531 16.061.531
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
86.800 92.014 178.814
Para Alım Opsiyonları
43.400 46.007 89.407
Para Satım Opsiyonları
43.400 46.007 89.407
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.311.816.606 279.982.049 1.591.798.655
EMANET KIYMETLER
463.296.657 33.298.841 496.595.498
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
11.152.421 11.394.518 22.546.939
Tahsile Alınan Çekler
11.200.920 1.595.257 12.796.177
Tahsile Alınan Ticari Senetler
10.091.253 1.005.452 11.096.705
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
408.720.027 8.329 408.728.356
Diğer Emanet Kıymetler
22.121.021 18.954.710 41.075.731
Emanet Kıymet Alanlar
2.199 340.575 342.774
REHİNLİ KIYMETLER
847.401.171 243.424.391 1.090.825.562
Menkul Kıymetler
2.791.870 1.248.635 4.040.505
Teminat Senetleri
18.734.470 4.774.093 23.508.563
Emtia
2.377.357 515.611 2.892.968
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
739.490.899 172.843.622 912.334.521
Diğer Rehinli Kıymetler
84.001.366 64.020.606 148.021.972
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 21.824 27.033
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.118.778 3.258.817 4.377.595
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.409.158.309 526.371.560 1.935.529.869


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.527.609
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-5.160.865
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-102.681
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-84.750
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.763
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.832
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.058.184
Yabancı Para Çevrim Farkları
959.706
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-7.342.905
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.325.015
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.366.744


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 38.673.900 0 16.038.229
Kredilerden Alınan Faizler
30.764.369 12.182.064
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
468.069 197.527
Bankalardan Alınan Faizler
332.669 142.790
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
30.448 3.151
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.776.429 3.391.252
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.239 2.270
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
6.133.664 3.026.830
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
638.526 362.152
Finansal Kiralama Gelirleri
205.013 85.241
Diğer Faiz Gelirleri
96.903 36.204
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -20.861.349 0 -8.792.751
Mevduata Verilen Faizler
-13.292.630 -5.420.193
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.113.019 -518.016
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-5.415.396 -2.483.230
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-917.875 -358.269
Diğer Faiz Giderleri
-122.429 -13.043
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
17.812.551 0 7.245.478
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.928.466 0 639.601
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.671.803 0 935.369
Gayri Nakdi Kredilerden
498.331 184.402
Diğer
(11) 2.173.472 750.967
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-743.337 0 -295.768
Gayri Nakdi Kredilere
-767 -494
Diğer
-742.570 -295.274
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.370.915 -772.111
TEMETTÜ GELİRLERİ
4.634 49
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(3) -3.208.642 0 -1.607.718
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.996 995
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.402.985 -1.220.514
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-811.653 -388.199
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(4) 2.118.981 620.738
FAALİYET BRÜT KÂRI
16.285.075 0 6.126.037
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5) -3.442.281 -2.000.040
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(6) -4.414.921 -1.514.064
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.427.873 0 2.611.933
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
28.682 17.171
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(7) 8.456.555 0 2.629.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) -1.928.946 0 -657.732
Cari Vergi Karşılığı
-1.761.688 -545.992
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.262.148 -1.411.145
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.094.890 1.299.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(9) 6.527.609 0 1.971.372
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(10) 6.527.609 0 1.971.372
Grubun Karı (Zararı)
6.527.253 1.971.259
Azınlık Payları Karı (Zararı)
356 113
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 1,16564446 0,35203071


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
71.286.937 81.142.419 152.429.356
Nakit ve Nakit Benzerleri
10.073.855 50.195.386 60.269.241
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 7.545.040 43.944.671 51.489.711
Bankalar
(4) 2.463.849 6.060.950 8.524.799
Para Piyasalarından Alacaklar
64.966 189.765 254.731
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 45.830 21.033 66.863
Devlet Borçlanma Senetleri
45.822 6.877 52.699
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
8 0 8
Diğer Finansal Varlıklar
0 14.156 14.156
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5),(6) 53.067.892 25.093.013 78.160.905
Devlet Borçlanma Senetleri
51.950.602 24.503.622 76.454.224
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
117.639 344.957 462.596
Diğer Finansal Varlıklar
999.651 244.434 1.244.085
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(8) 5.096.447 5.415.732 10.512.179
Devlet Borçlanma Senetleri
4.981.768 5.414.292 10.396.060
Diğer Finansal Varlıklar
114.679 1.440 116.119
Türev Finansal Varlıklar
(3) 3.063.093 423.990 3.487.083
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.063.093 423.990 3.487.083
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(20) -60.180 -6.735 -66.915
KREDİLER (Net)
262.047.470 153.930.068 415.977.538
Krediler
(7) 261.700.896 150.765.894 412.466.790
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
261.700.896 150.765.894 412.466.790
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(12) 1.213.731 2.922.411 4.136.142
Finansal Kiralama Alacakları
1.501.873 3.330.979 4.832.852
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-288.142 -408.568 -696.710
Faktoring Alacakları
0 1.424 1.424
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 1.424 1.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
(7) 6.357.403 996.356 7.353.759
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(7) -7.224.560 -756.017 -7.980.577
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-735.105 -79.286 -814.391
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.629.826 -71.971 -1.701.797
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-4.859.629 -604.760 -5.464.389
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 1.095.156 77 1.095.233
Satış Amaçlı
1.095.156 77 1.095.233
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
141.710 69.707 211.417
İştirakler (Net)
(9) 133.752 2.640 136.392
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
127.686 0 127.686
Konsolide Edilmeyenler
6.066 2.640 8.706
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(10) 7.958 0 7.958
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.721 0 1.721
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
6.237 0 6.237
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(11) 0 67.067 67.067
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 67.067 67.067
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(17) 6.459.555 232.227 6.691.782
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
619.300 55.791 675.091
Şerefiye
0 0 0
Diğer
619.300 55.791 675.091
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
6.590 7.536 14.126
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 1.837.983 198 1.838.181
DİĞER AKTİFLER
2.870.378 3.237.069 6.107.447
VARLIKLAR TOPLAMI
346.365.079 238.675.092 585.040.171
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 185.576.437 184.991.913 370.568.350
ALINAN KREDİLER
(3) 1.174.408 44.514.659 45.689.067
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 55.784.781 15.896.092 71.680.873
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 2.980.328 14.237.645 17.217.973
Bonolar
1.894.422 127.156 2.021.578
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
905.628 0 905.628
Tahviller
180.278 14.110.489 14.290.767
FONLAR
6.142.702 0 6.142.702
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
6.142.702 0 6.142.702
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(2) 1.460.628 653.359 2.113.987
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.460.628 653.359 2.113.987
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(7) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(9) 5.109.299 127.717 5.237.016
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.358.537 3.534 1.362.071
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
1.743.087 0 1.743.087
Diğer Karşılıklar
2.007.675 124.183 2.131.858
CARİ VERGİ BORCU
(10) 1.260.848 4.028 1.264.876
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 6.434 6.434
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 5.810.707 4.321.074 10.131.781
ÖZKAYNAKLAR
(13) 58.515.595 -3.528.483 54.987.112
Ödenmiş Sermaye
5.600.000 0 5.600.000
Sermaye Yedekleri
-542 0 -542
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-542 0 -542
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.856.078 10.071 3.866.149
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.469.420 -3.538.554 -5.007.974
Kar Yedekleri
37.398.102 0 37.398.102
Yasal Yedekler
4.026.361 0 4.026.361
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
31.732.384 0 31.732.384
Diğer Kar Yedekleri
1.639.357 0 1.639.357
Kar veya Zarar
13.128.763 0 13.128.763
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
6.601.510 0 6.601.510
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.527.253 0 6.527.253
Azınlık Payları
2.614 0 2.614
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
323.815.733 261.224.438 585.040.171


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-2.229.111
Alınan Faizler
32.184.645
Ödenen Faizler
-19.459.339
Alınan Temettüler
4.634
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.670.938
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.198.490
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
829.624
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.116.114
Ödenen Vergiler
-1.772.367
Diğer
-14.769.622
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
30.262.264
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
56.761
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.197.307
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-82.267.335
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.134.819
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
34.349.912
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
67.826.788
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
1.542.902
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
13.363.651
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-22.064
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.743.775
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
28.033.153
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-16.448.382
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-80.815
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
226.580
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-23.239.712
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.488.422
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.143.118
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.827.716
Diğer
-1.527.455
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
311.160
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9.345.349
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.029.237
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-4.952
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
4.330.531
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
16.226.462
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.839.511
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
30.065.973http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/721605


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7990 Değişim: 0,12%
Düşük 5,7910 21.10.2019 Yüksek 5,8001
Açılış: 5,7922
6,4731 Değişim: 0,02%
Düşük 6,4522 21.10.2019 Yüksek 6,4779
Açılış: 6,4721
278,21 Değişim: 0,22%
Düşük 277,50 21.10.2019 Yüksek 278,24
Açılış: 277,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.