KAP ***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

21.05.2018 - 18:38
KAP ***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.600.000 0 0 -252 4.064.351 -95.521 0 2.120.621 -953.956 17.388 29.660.259 8.068.601 0 48.481.491 1.665 48.483.156
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.401.136 0 5.403.538 0 5.403.538
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 2.402 0 0 5.401.136 0 5.403.538 0 5.403.538
Yeni Bakiye
5.600.000 0 0 -252 4.064.351 -95.521 0 2.120.621 -951.554 17.388 29.660.259 13.469.737 0 53.885.029 1.665 53.886.694
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -33.941 0 0 257.273 -917.366 945 -11 0 2.211.159 1.518.059 322 1.518.381
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 -111 0 0 0 0 0 0 421 0 0 310 0 310
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.600.000 0 0 -363 4.030.410 -95.521 0 2.377.894 -1.868.920 18.333 29.660.669 13.469.737 2.211.159 55.403.398 1.987 55.405.385


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
82.125.271 181.157.834 263.283.105
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 37.077.556 69.956.348 107.033.904
Teminat Mektupları
36.843.004 48.355.430 85.198.434
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.652.912 9.209.690 10.862.602
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
31.133.047 36.527.152 67.660.199
Diğer Teminat Mektupları
4.057.045 2.618.588 6.675.633
Banka Kredileri
17.495 5.731.890 5.749.385
İthalat Kabul Kredileri
17.495 5.726.050 5.743.545
Diğer Banka Kabulleri
0 5.840 5.840
Akreditifler
217.057 15.449.307 15.666.364
Belgeli Akreditifler
217.057 15.336.011 15.553.068
Diğer Akreditifler
0 113.296 113.296
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 1.874 1.874
Diğer Garantilerimizden
0 413.459 413.459
Diğer Kefaletlerimizden
0 4.388 4.388
TAAHHÜTLER
(1) 26.314.039 9.948.937 36.262.976
Cayılamaz Taahhütler
26.245.273 7.095.568 33.340.841
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
420.768 2.625.397 3.046.165
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
5.572.616 16.604 5.589.220
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.210.239 42 4.210.281
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.664 0 2.664
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
8.988.463 20.397 9.008.860
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
26.931 0 26.931
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
7.023.592 4.433.128 11.456.720
Cayılabilir Taahhütler
68.766 2.853.369 2.922.135
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 201.147 201.147
Diğer Cayılabilir Taahhütler
68.766 2.652.222 2.720.988
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
18.733.676 101.252.549 119.986.225
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
18.733.676 101.252.549 119.986.225
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.457.238 6.248.073 9.705.311
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.512.977 3.354.219 4.867.196
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.944.261 2.893.854 4.838.115
Para ve Faiz Swap İşlemleri
14.910.422 94.645.964 109.556.386
Swap Para Alım İşlemleri
507.912 48.845.809 49.353.721
Swap Para Satım İşlemleri
14.402.510 34.783.291 49.185.801
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 5.508.432 5.508.432
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 5.508.432 5.508.432
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
366.016 358.512 724.528
Para Alım Opsiyonları
180.508 181.893 362.401
Para Satım Opsiyonları
185.508 176.619 362.127
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.202.789.317 180.557.576 1.383.346.893
EMANET KIYMETLER
408.063.764 21.918.550 429.982.314
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
8.277.112 7.442.622 15.719.734
Tahsile Alınan Çekler
9.350.470 1.057.867 10.408.337
Tahsile Alınan Ticari Senetler
8.543.635 592.785 9.136.420
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
8.816 0 8.816
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
359.998.921 9.980 360.008.901
Diğer Emanet Kıymetler
21.882.611 12.649.105 34.531.716
Emanet Kıymet Alanlar
2.199 166.191 168.390
REHİNLİ KIYMETLER
793.777.307 156.204.142 949.981.449
Menkul Kıymetler
2.810.674 870.079 3.680.753
Teminat Senetleri
16.817.604 2.943.178 19.760.782
Emtia
2.125.240 258.465 2.383.705
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
694.417.270 115.355.544 809.772.814
Diğer Rehinli Kıymetler
77.601.310 36.762.053 114.363.363
Rehinli Kıymet Alanlar
5.209 14.823 20.032
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
948.246 2.434.884 3.383.130
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.284.914.588 361.715.410 1.646.629.998


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.211.276
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-693.089
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-33.941
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-37.335
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.394
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-659.148
Yabancı Para Çevrim Farkları
257.273
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.119.187
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.134
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
201.632
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.518.187


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 10.628.720
Kredilerden Alınan Faizler
8.700.335
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
121.695
Bankalardan Alınan Faizler
84.022
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
12.738
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.623.976
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.