KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2018 - 20:20

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 2.490 -17.561 -638.380 3.846.549 0 3.846.549
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
-638.380 638.380
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.430 -1.071.202 -1.075.632 0 -1.075.632
Sermaye Arttırımı
750.000 750.000 0 750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.250.000 -1.940 -655.941 -1.071.202 3.520.917 0 3.520.917
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.250.000 -1.940 -655.941 -1.071.202 3.520.917 0 3.520.917
Transferler
-1.071.202 1.071.202
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.654 0 19.566 37.220 0 37.220
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.250.000 15.714 -1.727.143 19.566 3.558.137 0 3.558.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-111.895 -4.109.783
Dönem Karı (Zararı)
19.566 -1.071.202
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-392.900 -16.020
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,15 11.461 6.886
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.306 32.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 25.058 30.581
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.248 1.652
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-267.218 16.110
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-267.218 16.110
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-163.051 -65.427
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-163.051 -65.427
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -3.398 -5.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
261.439 -3.022.561
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
299.821 -3.022.021
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
33.846 -160.624
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.333 -174.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
23.513 13.637
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.504 145.054
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-88.504 145.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.276 15.030
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16.276 15.030
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-111.895 -4.109.783
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 750.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
750.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
750.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-111.895 -3.359.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-111.895 -3.359.783
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
225.635 3.585.418
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
113.740 225.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 113.740 225.635
Finansal Yatırımlar
3.217.897 3.087.448
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.217.897 3.087.448
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 3.217.897 3.087.448
Ticari Alacaklar
304.002 337.848
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 188.718 199.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 115.284 138.797
Peşin Ödenmiş Giderler
36.206 53.151
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
36.206 53.151
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 42.818 41.474
Diğer Dönen Varlıklar
3.306 12.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.306 12.478
ARA TOPLAM
3.717.969 3.758.034
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.717.969 3.758.034
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
19.444 30.905
Mobilya ve Demirbaşlar
19.444 30.905
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 9.428 10.444
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.872 41.349
TOPLAM VARLIKLAR
3.746.841 3.799.383
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 99.462 191.030
Diğer Borçlar
32.679 29.615
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 32.679 29.615
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.267 25.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 28.267 21.328
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 4.248
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
160.408 246.221
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
160.408 246.221
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
28.296 32.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 28.296 32.245
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.296 32.245
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
188.704 278.466
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.558.137 3.520.917
Ödenmiş Sermaye
13 5.250.000 5.250.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.714 -1.940
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.714 -1.940
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 15.714 -1.940
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -1.727.143 -655.941
Net Dönem Karı veya Zararı
19.566 -1.071.202
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.558.137 3.520.917
TOPLAM KAYNAKLAR
3.746.841 3.799.383


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 3.995.977 1.938.026
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.995.977 1.938.026
BRÜT KAR (ZARAR)
3.995.977 1.938.026
Genel Yönetim Giderleri
15 -3.060.778 -2.921.131
Pazarlama Giderleri
15 -1.375.340 -472.686
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
459.101 378.767
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.792
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.168 -1.077.024
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.168 -1.077.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.168 -1.077.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.168 -1.077.024
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.168 -1.077.024
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.168 -1.077.024
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.398 5.822
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.398 5.822
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 3.398 5.822
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.654 -4.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.654 -4.430
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
12 22.068 -5.538
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-4.414 1.108
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.052 1.392
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.220 -1.075.632
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.220 -1.075.632http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667210


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.447 Değişim: -1,11% Hacim : 10.008 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.977 17.09.2019 Yüksek 102.663
Açılış: 102.659
5,7043 Değişim: 0,07%
Düşük 5,6946 18.09.2019 Yüksek 5,7061
Açılış: 5,7004
6,3133 Değişim: -0,04%
Düşük 6,3067 18.09.2019 Yüksek 6,3252
Açılış: 6,3161
275,37 Değişim: 0,03%
Düşük 274,93 18.09.2019 Yüksek 275,50
Açılış: 275,27
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.