KAP ***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

13.11.2018 - 15:54

***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -134 312.850 32.242 444.958
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
3.408 3.408
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
3.408 3.408
Yeni Bakiye
100.000 -134 316.258 32.242 448.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
73 31.071 31.144
Kar Dağıtımı
32.242 -32.242
Diğer
32.242 -32.242
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -61 348.500 31.071 479.510


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1 256.063 452.855 708.918
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0
Teminat Mektupları
0 0
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0
TAAHHÜTLER
222.516 419.244 641.760
Cayılamaz Taahhütler
222.516 419.244 641.760
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
222.516 419.244 641.760
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
33.547 33.611 67.158
Alım Satım Amaçlı İşlemler
33.547 33.611 67.158
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
33.547 33.611 67.158
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.985 27.609 33.594
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
27.562 6.002 33.564
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
218.113 218.113
EMANET KIYMETLER
218.113 218.113
Emanete Alınan Menkul Değerler
218.113 218.113
REHİNLİ KIYMETLER
0 0
Menkul Kıymetler
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
474.176 452.855 927.031


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
31.071
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
73
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
73
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
94
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.144


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 85.368 40.826
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.763 673
Bankalardan Alınan Faizler
48.827 18.402
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
105 105
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
34.673 21.646
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
34.673 21.646
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -21.222 -10.788
Mevduata Verilen Faizler
-20.027 -9.647
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.133 -1.133
Diğer Faiz Giderleri
-62 -8
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
64.146 30.038
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
27.982 8.924
Alınan Ücret ve Komisyonlar
28.068 8.961
Diğer
10 28.068 8.961
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-86 -37
Gayri Nakdi Kredilere
-4 -2
Diğer
-82 -35
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-18.664 -7.736
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 21.172 19.017
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-13.551 1.596
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-246.429 -272.697
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
281.152 290.118
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 678 101
FAALİYET BRÜT KÂRI
95.314 50.344
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -2.365 1.478
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -52.214 -35.151
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
40.735 16.671
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.735 16.671
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -9.664 -2.707
Cari Vergi Karşılığı
-9.871 -3.479
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-93 1.432
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
300 -660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
31.071 13.964
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9 31.071 13.964
Grubun Karı (Zararı)
31.071 13.964
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar(zarar) 0,31070000 0,13960000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
779.060 426.397 1.205.457
Nakit ve Nakit Benzerleri
439.580 7.101 446.681
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 8.408 91 8.499
Bankalar
4 431.172 7.010 438.182
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 339.539 419.224 758.763
Devlet Borçlanma Senetleri
339.539 419.224 758.763
Türev Finansal Varlıklar
3 75 75
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
75 75
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-59 -3 -62
KREDİLER (Net)
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.993 1.993
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
2.703 2.703
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 1.484 1.484
DİĞER AKTİFLER
17 1.558 5.875 7.433
VARLIKLAR TOPLAMI
786.798 432.272 1.219.070
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 109.513 399.210 508.723
ALINAN KREDİLER
0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
215.425 215.425
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
FONLAR
0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 30 30
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
30 30
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Finansal Kiralama
0 0
KARŞILIKLAR
9 8.853 86 8.939
Çalışan Hakları Karşılığı
8.481 8.481
Diğer Karşılıklar
372 86 458
CARİ VERGİ BORCU
10 6.178 6.178
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
Krediler
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6 265 265
ÖZKAYNAKLAR
11 479.510 479.510
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-61 -61
Kar veya Zarar
379.571 379.571
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
348.500 348.500
Dönem Net Kâr veya Zararı
31.071 31.071
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
819.744 399.326 1.219.070


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
44.743
Alınan Faizler
98.402
Ödenen Faizler
-21.222
Alınan Ücret ve Komisyonlar
28.068
Elde Edilen Diğer Kazançlar
678
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-17.328
Ödenen Vergiler
-29.880
Diğer
-13.975
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-47.235
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-613.456
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-97.863
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.304
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
443.940
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
216.840
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.492
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.283
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.819
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
536
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
98.214
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
94.439
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
343.041
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
437.480http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719648


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7428 Değişim: -0,11%
Düşük 5,7369 16.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3503 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3311 16.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,93 Değişim: -0,32%
Düşük 270,33 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.