***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor

10.05.2018 - 20:19

***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -134 312.850 32.242 444.958 444.958
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
3.408 3.408 3.408
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
3.408 3.408 3.408
Yeni Bakiye
100.000 -134 316.258 32.242 448.366 448.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-88 4.067 4.067 3.979
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
32.242 -32.242
Diğer
32.242 -32.242
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -222 348.500 4.067 452.345 452.345


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1 1.254.219 1.454.865 2.709.084 0 0 0
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
77.578 77.578 0 0
Cayılamaz Taahhütler
77.578 77.578 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
77.578 77.578 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
1.176.641 1.454.865 2.631.506 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.176.641 1.454.865 2.631.506 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
39.541 268.380 307.921 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
19.786 134.188 153.974 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
19.755 134.192 153.947 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.137.100 1.186.485 2.323.585 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
737.100 424.730 1.161.830 0
Swap Para Satım İşlemleri
400.000 761.755 1.161.755 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.688 2.688 0 0
EMANET KIYMETLER
2.688 2.688 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.688 2.688 0
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.256.907 1.454.865 2.711.772 0 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.067
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-88
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-88
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.979


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 22.350
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
411
Bankalardan Alınan Faizler
14.203
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
7.736
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
7.736
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -4.471
Mevduata Verilen Faizler
-4.439
Diğer Faiz Giderleri
-32
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
17.879
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
8.157
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.179
Diğer
10 8.179
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-22
Gayri Nakdi Kredilere
-1
Diğer
-21
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-5.018
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 -4.309
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-6.469
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
12.809
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-10.649
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 167
FAALİYET BRÜT KÂRI
16.876
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -2.019
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -8.010
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.847
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -2.780
Cari Vergi Karşılığı
-1.899
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-881
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.067
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9 4.067
Grubun Karı (Zararı)
4.067
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
116.033 352.806 468.839 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri
10.395 155.993 166.388 0 0 0
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 10.261 51.059 61.320 0
Bankalar
4 134 104.934 105.068 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 105.640 195.869 301.509 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
105.640 195.869 301.509 0
Türev Finansal Varlıklar
3 959 959 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
959 959
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2 -15 -17
KREDİLER (Net)
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.340 2.340 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.698 1.698 0 0
Diğer
1.698 1.698 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 443 443 0
DİĞER AKTİFLER
17 3.009 2.193 5.202 0
VARLIKLAR TOPLAMI
123.523 354.999 478.522 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 7.927 7.927
ALINAN KREDİLER
0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 1.064 1.064
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.064 1.064
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
9 4.387 4.387
Çalışan Hakları Karşılığı
3.555 3.555
Diğer Karşılıklar
832 832
CARİ VERGİ BORCU
10 3.863 3.863
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6 8.936 8.936
ÖZKAYNAKLAR
11 452.345 452.345
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-222 -222
Kar Yedekleri
0
Diğer Kar Yedekleri
0
Kar veya Zarar
352.567 352.567
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
348.500 348.500
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.067 4.067
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
477.458 1.064 478.522


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.671
Alınan Faizler
22.350
Ödenen Faizler
-4.471
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.179
Elde Edilen Diğer Kazançlar
167
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.535
Ödenen Vergiler
-1.986
Diğer
-13.033
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-186.575
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-146.383
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.513
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-626
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-42.099
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.020
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-181.904
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-204
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-204
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.532
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-178.576
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
343.041
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
164.465http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683048


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,57% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2791 Değişim: 0,04%
Düşük 5,2549 16.02.2019 Yüksek 5,3116
Açılış: 5,27715
5,9645 Değişim: -0,13%
Düşük 5,9197 16.02.2019 Yüksek 5,9852
Açılış: 5,97205
224,27 Değişim: 0,71%
Düşük 222,27 15.02.2019 Yüksek 224,81
Açılış: 222,68

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.