KAP ***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.08.2018 - 17:16

***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -691.533 1.076.477 14.024.070 10.127.101 10.452.358 92.188.936 92.188.936
Transferler
14 0 0 0 0 759.187 9.693.171 -10.452.358 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 13.197 0 0 6.086.460 6.099.657 6.099.657
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 6.086.460 6.086.460 6.086.460
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 13.197 0 0 0 13.197 13.197
Kar Payları
14 0 0 0 0 0 -9.031.556 0 -9.031.556 -9.031.556
Dönem Sonu Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -691.533 1.089.674 14.783.257 10.788.716 6.086.460 89.257.037 89.257.037
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -483.581 -50.558 14.783.257 10.788.716 20.054.161 102.292.458 102.292.458
Transferler
14 0 0 0 0 2.363.891 17.690.270 -20.054.161 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -44.122 0 0 14.801.534 14.757.412 14.757.412
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 14.801.534 14.801.534 14.801.534
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -44.122 0 0 0 -44.122 -44.122
Kar Payları
14 0 0 0 0 0 -16.214.671 0 -16.214.671 -16.214.671
Dönem Sonu Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -483.581 -94.680 17.147.148 12.264.315 14.801.534 100.835.199 100.835.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.057.338 -58.213.025
Dönem Karı (Zararı)
14.801.534 6.086.460
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.801.534 6.086.460
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.447.851 8.131.108
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 709.881 747.129
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.751.031 2.409.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.660.430 1.919.053
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
90.601 490.549
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.436.090 3.188.404
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.363.156 -1.167.555
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.799.246 4.355.959
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-917.763 41.700
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
382.766 267.112
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
382.766 267.112
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.068.075 1.477.161
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
17.771 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.771 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.160.045 -69.893.864
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.872.095 -67.945.847
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.686 -486.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.847.409 -67.459.505
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.760.262 -2.923.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.760.262 -2.923.605
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-693.044 -277.994
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-160.185 1.168.962
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
384.402 108.853
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-544.587 1.060.109
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.412.335 -310.493
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.412.335 -310.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
392.682 395.113
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-188.682 -91.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
581.364 486.916
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-910.660 -55.676.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.615.066 -999.642
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.531.612 -1.537.087
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-423.933 -796.293
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-423.933 -796.293
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -395.607 -321.688
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -28.326 -474.605
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.875.349 58.114.129
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.349.792.000 7.845.173.710
Kredilerden Nakit Girişleri
10.349.792.000 7.845.173.710
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.308.192.000 -7.774.840.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.308.192.000 -7.774.840.000
Ödenen Temettüler
14 -16.214.671 -9.031.555
Ödenen Faiz
-8.873.081 -4.355.959
Alınan Faiz
1.363.101 1.167.933
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.394.078 -895.189
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
917.763 -41.700
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.311.841 -936.889
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.774.574 1.503.700
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.086.415 566.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 75.541.334 52.969.545
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 206.539.146 171.667.051
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 303.055 278.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
206.236.091 171.388.682
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
13 939.896 435.108
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
939.896 435.108
Diğer Dönen Varlıklar
13 222.863 34.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
222.863 34.181
ARA TOPLAM
283.243.239 225.105.885
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
283.243.239 225.105.885
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 2
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 18.492.514 21.252.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.492.514 21.252.776
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 4.977.213 5.404.101
Maddi Duran Varlıklar
9 1.789.755 1.940.253
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 956.093 1.109.314
Peşin Ödenmiş Giderler
13 199.959 11.703
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
199.959 11.703
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.879.145 1.845.853
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.294.681 31.564.002
TOPLAM VARLIKLAR
311.537.920 256.669.887
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 130.863.617 89.337.452
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
130.863.617 89.337.452
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 2.570.811 2.730.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 848.456 464.054
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.722.355 2.266.942
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
7 63.776.934 49.156.565
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
63.776.934 49.156.565
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.632.141 2.062.387
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.945.884 6.047.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 4.513.228 4.705.282
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.432.656 1.342.055
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.201.798 1.568.574
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 177.858 302.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.023.940 1.266.035
ARA TOPLAM
206.991.185 150.903.311
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
206.991.185 150.903.311
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 3.474.118
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.711.536 3.474.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
210.702.721 154.377.429
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
100.835.199 102.292.458
Ödenmiş Sermaye
14 28.793.895 28.793.895
Sermaye Düzeltme Farkları
14 28.406.568 28.406.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -483.581 -483.581
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-483.581 -483.581
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-483.581 -483.581
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -94.680 -50.558
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-94.680 -50.558
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 17.147.148 14.783.257
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 12.264.315 10.788.716
Net Dönem Karı veya Zararı
14.801.534 20.054.161
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
100.835.199 102.292.458
TOPLAM KAYNAKLAR
311.537.920 256.669.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 95.325.222 72.533.496 47.302.729 37.010.585
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
76.985.343 61.645.658 37.390.114 30.565.966
Faiz Gelirleri
18.339.879 10.887.838 9.912.615 6.444.619
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
15 -34.329.922 -31.736.040 -15.945.954 -15.107.732
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.995.300 40.797.456 31.356.775 21.902.853
BRÜT KAR (ZARAR)
60.995.300 40.797.456 31.356.775 21.902.853
Genel Yönetim Giderleri
16 -26.133.344 -23.647.411 -13.877.767 -12.043.819
Pazarlama Giderleri
16 -10.755.219 -6.767.615 -5.501.388 -3.519.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.210 9.679 1.871 3.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.768 0 -14.018 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.104.179 10.392.109 11.965.473 6.343.353
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
535.655 392.592 216.590 199.927
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
24.639.834 10.784.701 12.182.063 6.543.280
Finansman Gelirleri
17 3.077.722 1.351.610 1.949.679 686.383
Finansman Giderleri
18 -8.847.947 -4.572.690 -4.928.432 -3.031.069
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.869.609 7.563.621 9.203.310 4.198.594
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.068.075 -1.477.161 -2.011.016 -828.468
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.101.367 -1.750.690 -1.638.944 -907.660
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33.292 273.529 -372.072 79.192
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.801.534 6.086.460 7.192.294 3.370.126
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.801.534 6.086.460 7.192.294 3.370.126
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
14.801.534 6.086.460 7.192.294 3.370.126
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-44.122 13.197 -38.123 8.155
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-56.566 16.496 -48.875 10.193
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.444 -3.299 10.752 -2.038
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
12.444 -3.299 10.752 -2.038
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-44.122 13.197 -38.123 8.155
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.757.412 6.099.657 7.154.171 3.378.281
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.757.412 6.099.657 7.154.171 3.378.281http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699671


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
93.422 Değişim: -0,76% Hacim : 3.280 Mio.TL Son veri saati : 16:12
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 94.618
Açılış: 94.134
5,8913 Değişim: 0,12%
Düşük 5,8746 17.10.2019 Yüksek 5,8999
Açılış: 5,8843
6,5548 Değişim: 0,55%
Düşük 6,5147 17.10.2019 Yüksek 6,5678
Açılış: 6,5191
282,22 Değişim: 0,10%
Düşük 280,44 17.10.2019 Yüksek 282,98
Açılış: 281,92
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.