***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2018 - 20:13

***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -691.533 1.076.477 14.024.070 10.127.102 10.452.358 92.188.936 92.188.936
Transferler
759.186 9.693.172 -10.452.358
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.042 2.716.334 2.721.376 2.721.376
Dönem Karı (Zararı)
2.716.334
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.042
Kar Payları
-9.031.557 -9.031.557 -9.031.557
Dönem Sonu Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -691.533 1.081.519 14.783.256 10.788.717 2.716.334 85.878.755 85.878.755
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -483.581 -50.558 14.783.257 10.788.716 20.054.161 102.292.458 102.292.458
Transferler
2.363.890 17.690.271 -20.054.161
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.902 7.609.240 7.609.240 7.609.240
Dönem Karı (Zararı)
7.609.240 7.609.240 7.609.240
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.902 -5.902 -5.902
Kar Payları
-16.214.672 -16.214.672 -16.214.672
Dönem Sonu Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -483.581 -56.460 17.147.147 12.264.315 7.609.240 93.681.124 93.681.124


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.395.206 -29.851.012
Dönem Karı (Zararı)
7.609.240 2.716.334
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.609.240 2.716.334
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.084.034 3.464.309
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 352.429 364.931
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.932.414 1.043.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.815.264 870.786
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
117.150 172.600
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.555.377 850.734
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-633.954 -535.214
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.189.331 1.385.948
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
605.258 475.194
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
605.258 475.194
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.057.059 648.693
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
581.497 81.371
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-76.940.099 -35.291.529
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.806.511 -33.743.026
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.316 -91.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-76.790.195 -33.651.652
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.034.706 -2.304.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.034.706 -2.304.717
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-470.941 1.377.626
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-83.134 -144.913
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-387.807 1.522.539
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
363.655 -158.015
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
363.655 -158.015
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.061.008 -463.397
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.608.700 -570.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
547.692 107.069
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-62.246.825 -29.110.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-76.666 -55.429
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.071.715 -684.697
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-111.925 -597.014
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-111.925 -597.014
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -111.925 -164.829
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -432.185
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.344.559 31.424.541
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.213.685.000 3.338.900.000
Kredilerden Nakit Girişleri
4.213.685.000 3.338.900.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.142.785.000 -3.297.600.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.142.785.000 -3.297.600.000
Ödenen Temettüler
-9.031.557
Ödenen Faiz
-2.189.331 -1.378.967
Alınan Faiz
633.890 535.065
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.837.428 976.515
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-581.497 -81.371
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.255.931 895.144
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.774.574 1.503.700
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.030.505 2.398.844


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 63.487.812 52.969.545
Ticari Alacaklar
7 248.473.562 171.667.051
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 294.685 278.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
248.178.877 171.388.682
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.094.777 435.108
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.094.777 435.108
Diğer Dönen Varlıklar
323.857 34.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
323.857 34.181
ARA TOPLAM
313.380.008 225.105.885
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
313.380.008 225.105.885
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2 2
Diğer Alacaklar
20.218.070 21.252.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 20.218.070 21.252.776
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 4.798.843 5.404.101
Maddi Duran Varlıklar
10 1.787.282 1.940.253
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.684.907 1.864.279
Mobilya ve Demirbaşlar
30.852 29.972
Özel Maliyetler
71.523 46.002
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.018.031 1.109.314
Bilgisayar Yazılımları
1.018.031 1.109.314
Peşin Ödenmiş Giderler
171.625 11.703
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 171.625 11.703
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.251.217 1.845.853
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.245.070 31.564.002
TOPLAM VARLIKLAR
343.625.078 256.669.887
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 160.711.568 89.337.452
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
160.711.568 89.337.452
Banka Kredileri
160.711.568 89.337.452
Ticari Borçlar
7 2.585.933 2.730.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 380.920 464.054
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.205.013 2.266.942
Diğer Borçlar
8 54.476.606 49.156.565
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
54.476.606 49.156.565
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.461.706 2.062.387
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.817.130 6.047.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.357.925 4.705.282
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.459.205 1.342.055
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.330.938 1.568.574
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18.330.938 1.568.574
ARA TOPLAM
246.383.881 150.903.311
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
246.383.881 150.903.311
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.560.073 3.474.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.560.073 3.474.118
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.560.073 3.474.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
249.943.954 154.377.429
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
93.681.124 102.292.458
Ödenmiş Sermaye
15 28.793.895 28.793.895
Sermaye Düzeltme Farkları
15 28.406.568 28.406.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -483.581 -483.581
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-483.581 -483.581
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-483.581 -483.581
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -56.460 -50.558
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-56.460 -50.558
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-56.460 -50.558
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.147.147 14.783.257
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
4.593.172 3.706.777
Yasal Yedekler
12.553.975 11.076.480
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12.264.315 10.788.716
Net Dönem Karı veya Zararı
7.609.240 20.054.161
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
93.681.124 102.292.458
TOPLAM KAYNAKLAR
343.625.078 256.669.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
48.022.493 35.522.912
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
16 39.595.229 31.079.692
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
8.427.264 4.443.220
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-18.383.968 -16.628.308
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
16 -18.383.968 -16.628.308
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.638.525 18.894.604
BRÜT KAR (ZARAR)
29.638.525 18.894.604
Genel Yönetim Giderleri
17 -12.255.577 -11.603.592
Pazarlama Giderleri
17 -5.253.831 -3.248.603
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 13.339 6.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.750
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.138.706 4.048.758
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 319.065 192.665
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.457.771 4.241.423
Finansman Gelirleri
19 1.128.043 665.225
Finansman Giderleri
20 -3.919.515 -1.541.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.666.299 3.365.027
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.057.059 -648.693
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -2.462.423 -843.030
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 405.364 194.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.609.240 2.716.334
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.609.240 2.716.334
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.609.240 2.716.334
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.902 5.042
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-7.567 6.303
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.665 -1.261
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.665 -1.261
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.902 5.042
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.603.338 2.721.376
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.603.338 2.721.376http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681305


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.186 Değişim: 0,67% Hacim : 6.504 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.612 22.02.2019 Yüksek 103.468
Açılış: 102.840
5,3207 Değişim: 0,04%
Düşük 5,3115 23.02.2019 Yüksek 5,3414
Açılış: 5,31855
6,0339 Değişim: -0,12%
Düşük 6,0254 23.02.2019 Yüksek 6,0611
Açılış: 6,0409
227,29 Değişim: 0,37%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 228,14
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.