KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:45

***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -1.679 0 -88.445 236.890 747.041 747.041
Transferler
0 0 0 0 859 236.031 -236.890 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -545 0 0 216.678 216.133 216.133
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 216.678 216.678 216.678
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -545 0 0 0 -545 -545
Kar Payları
0 0 0 0 18 -16.320 0 -16.302 -16.302
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -2.224 877 131.266 216.678 946.872 946.872
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -2.714 877 131.266 307.776 1.037.480 1.037.480
Transferler
0 0 0 0 13.492 294.284 -307.776 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -688 0 0 374.790 374.102 374.102
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 374.790 374.790 374.790
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -688 0 0 0 -688 -688
Kar Payları
0 0 0 0 4.273 -63.130 0 -58.857 -58.857
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.402 18.642 362.420 374.790 1.352.725 1.352.725


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
163.886 231.462
Dönem Karı (Zararı)
374.790 216.678
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
374.790 216.678
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.034 131.562
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6-7 95.673 66.428
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.741 3.016
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 6.780 3.845
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-39 -829
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.334 37.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.745 12.334
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.213 1.165
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17.376 23.754
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-21.620 -22.703
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-25.219 -24.664
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.821 -149
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-222 2.110
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-178.953 -1.817
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.515 -410
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 1.515 -410
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 108.444 51.041
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.100 -1.246
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.100 -1.246
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-159.814 -51.477
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-233.181 -87.613
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 135 -43
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -233.316 -87.570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-468 -34
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-468 -34
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-121.364 16.921
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-24.695 -43.198
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
69.742 -1.174
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 4.165 2.059
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 65.577 -3.233
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.043 7.212
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.043 7.212
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
142 797
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
148.967 55.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
148.967 55.612
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
258.010 296.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-24.825 -21.110
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-69.299 -44.191
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-316.559 -154.818
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
12 562.710 169.261
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
12 -596.583 -207.691
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.990 2.279
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.900 2.279
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
90 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-311.895 -143.331
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -311.512 -140.760
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -383 -2.571
Alınan Faiz
25.219 24.664
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.857 -16.302
Ödenen Temettüler
3 -58.857 -16.302
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-211.530 60.342
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
35.357 1.437
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-176.173 61.779
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
344.292 297.196
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
168.119 358.975


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
168.119 344.292
Finansal Yatırımlar
423.957 248.003
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
12 167 167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
12 423.790 247.836
Ticari Alacaklar
4 655.789 433.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 0 135
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
655.789 433.074
Diğer Alacaklar
1.128 761
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.128 761
Stoklar
223.634 102.231
Peşin Ödenmiş Giderler
26.406 9.069
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26.406 9.069
ARA TOPLAM
1.499.033 1.137.565
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.499.033 1.137.565
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
272 171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
272 171
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 1.354 1.439
Maddi Duran Varlıklar
6 646.705 430.123
Arazi ve Arsalar
13.831 1.755
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6.177 5.474
Binalar
49.859 37.668
Tesis, Makine ve Cihazlar
297.239 177.920
Taşıtlar
8.786 8.491
Mobilya ve Demirbaşlar
243.718 167.033
Yapılmakta Olan Yatırımlar
27.095 31.782
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 4.289 6.454
Diğer Haklar
4.289 6.454
Peşin Ödenmiş Giderler
75.373 68.015
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
75.373 68.015
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 18.228 17.673
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
746.221 523.875
TOPLAM VARLIKLAR
2.245.254 1.661.440
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 235.898 166.378
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 7.907 3.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
227.991 162.636
Diğer Borçlar
38.204 37.161
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
38.204 37.161
Ertelenmiş Gelirler
546 404
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
546 404
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 54.591 21.401
Kısa Vadeli Karşılıklar
105.850 98.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27.520 38.737
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 78.330 59.741
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
420.849 271.882
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
420.849 271.882
ARA TOPLAM
855.938 595.704
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
855.938 595.704
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
17.949 15.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.949 15.952
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 18.642 12.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.591 28.256
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
892.529 623.960
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.352.725 1.037.480
Ödenmiş Sermaye
9 322.508 322.508
Sermaye Düzeltme Farkları
9 277.613 277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9 154 154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.402 -2.714
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.402 -2.714
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.402 -2.714
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.642 877
Yasal Yedekler
9 18.642 877
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 362.420 131.266
Net Dönem Karı veya Zararı
374.790 307.776
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.352.725 1.037.480
TOPLAM KAYNAKLAR
2.245.254 1.661.440


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.181.430 871.842 526.570 336.580
Satışların Maliyeti
-549.151 -367.967 -242.350 -139.575
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
632.279 503.875 284.220 197.005
BRÜT KAR (ZARAR)
632.279 503.875 284.220 197.005
Genel Yönetim Giderleri
-47.766 -37.996 -15.592 -12.572
Pazarlama Giderleri
-294.996 -216.640 -111.400 -77.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
55.470 8.070 34.269 1.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-62.680 -12.865 -33.757 -1.402
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
282.307 244.444 157.740 107.684
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
259.172 66.360 165.824 23.281
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-45.960 -34.939 -41.652 -7.924
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
495.519 275.865 281.912 123.041
Finansman Giderleri
-12.285 -8.146 -5.146 -3.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
483.234 267.719 276.766 119.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-108.444 -51.041 -60.107 -23.986
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -102.489 -46.496 -54.768 -24.270
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -5.955 -4.545 -5.339 284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
374.790 216.678 216.659 95.988
DÖNEM KARI (ZARARI)
374.790 216.678 216.659 95.988
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
374.790 216.678 216.659 95.988
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar üzerinden hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 11 1,16000000 0,67000000 0,67000000 0,30000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-688 -545 161 138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-860 -681 201 173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
172 136 -40 -35
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
172 136 -40 -35
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-688 -545 161 138
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
374.102 216.133 216.820 96.126
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
374.102 216.133 216.820 96.126http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719099


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: -0,53% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.262 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7189 Değişim: -0,12%
Düşük 5,7050 21.08.2019 Yüksek 5,7383
Açılış: 5,726
6,3512 Değişim: -0,22%
Düşük 6,3362 21.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
276,85 Değişim: -0,27%
Düşük 274,71 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.