KAP ***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.08.2018 - 18:21

***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
650.000 0 0 127.083 1.064 -25.753 5.332 -40.375 717.351 0 717.351
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
25.753 -43.831 -18.078 -18.078
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
25.753 -43.831 -18.078 -18.078
Yeni Bakiye
650.000 0 0 127.083 1.064 5.332 -84.206 699.273 699.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.891 -33.891 -33.891
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
140 140 140
Kar Dağıtımı
-84.206 84.206 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-84.206 84.206 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
650.000 0 0 42.877 1.204 5.332 -33.891 665.522 665.522
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
650.000 127.083 1.064 -25.753 5.332 -40.375 717.351 717.351
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 25.753 0 -47.657 -21.904 -21.904
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 25.753 0 -47.657 -21.904 -21.904
Yeni Bakiye
650.000 127.083 1.064 5.332 -88.032 695.447 695.447
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -133.918 -133.918 -133.918
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 573 0 0 573 573
Kar Dağıtımı
-88.032 0 0 88.032 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-88.032 0 0 88.032 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
650.000 39.051 1.637 5.332 0 -133.918 562.102 562.102


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.392.139 1.301.743 2.693.882
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 1.164.591 1.172.879 2.337.470
Teminat Mektupları
1.164.591 351.634 1.516.225
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
9.299 382 9.681
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
41.604 31.118 72.722
Diğer Teminat Mektupları
1.113.688 320.134 1.433.822
Banka Kredileri
0 873 873
İthalat Kabul Kredileri
0 873 873
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 222.315 222.315
Belgeli Akreditifler
0 222.315 222.315
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 527.973 527.973
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 527.973 527.973
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 70.084 70.084
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 149.344 2.973 152.317
Cayılamaz Taahhütler
149.344 2.973 152.317
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.971 2.973 5.944
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
32.692 0 32.692
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
110.356 0 110.356
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.325 0 3.325
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
78.204 125.891 204.095
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
78.204 125.891 204.095
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
22.464 42.998 65.462
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
11.395 21.332 32.727
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
11.069 21.666 32.735
Para ve Faiz Swap İşlemleri
47.556 74.483 122.039
Swap Para Alım İşlemleri
0 60.119 60.119
Swap Para Satım İşlemleri
47.556 14.364 61.920
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
8.184 8.410 16.594
Para Alım Opsiyonları
4.092 4.205 8.297
Para Satım Opsiyonları
4.092 4.205 8.297
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
84.547.185 13.715.005 98.262.190
EMANET KIYMETLER
613.365 33.415 646.780
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
20.002 412 20.414
Tahsile Alınan Çekler
583.366 31.169 614.535
Tahsile Alınan Ticari Senetler
9.997 1.833 11.830
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 1 1
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
83.933.820 13.681.590 97.615.410
Menkul Kıymetler
0 0 0
Teminat Senetleri
39.071 2.642 41.713
Emtia
1.646 0 1.646
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
1.937.269 125.202 2.062.471
Diğer Rehinli Kıymetler
81.955.834 13.553.746 95.509.580
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
85.939.324 15.016.748 100.956.072


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-133.918
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
573
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
573
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
573
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-133.345


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 285.788 0 145.718
Kredilerden Alınan Faizler
205.009 104.177
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
5.037 2.699
Bankalardan Alınan Faizler
2.455 1.238
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
43 43
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
69.237 0 36.681
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
22 22
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
69.215 36.659
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
4.007 880
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -209.240 0 -108.345
Mevduata Verilen Faizler
-173.936 -87.915
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-2.327 -1.136
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-32.969 -19.294
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Diğer Faiz Giderleri
-8 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
76.548 0 37.373
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
14.068 0 6.790
Alınan Ücret ve Komisyonlar
15.011 0 7.264
Gayri Nakdi Kredilerden
12.639 6.110
Diğer
IV-10 2.372 1.154
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-943 0 -474
Gayri Nakdi Kredilere
-69 -42
Diğer
IV-10 -874 -432
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-42.323 -21.634
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 -2.308 0 -3.212
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-6 -6
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-5.682 -5.155
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
3.380 1.949
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 5.008 1.672
FAALİYET BRÜT KÂRI
50.993 0 20.989
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV-6 -178.612 -133.985
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -44.275 -20.388
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-171.894 0 -133.384
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-171.894 0 -133.384
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-8 37.976 0 33.357
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -4.619
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
37.976 37.976
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-133.918 0 -100.027
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-9 -133.918 0 -100.027
Grubun Karı (Zararı)
-133.918 -100.027
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.103.209 714.568 1.817.777
Nakit ve Nakit Benzerleri
166.125 714.225 880.350
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 166.069 334.991 501.060
Bankalar
I-3 56 379.234 379.290
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 138 5 143
Devlet Borçlanma Senetleri
5 5
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
138 0 138
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-6 936.572 0 936.572
Devlet Borçlanma Senetleri
936.572 0 936.572
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-2 662 338 1.000
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
662 338 1.000
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-288 0 -288
KREDİLER (Net)
I-5 2.239.299 252.253 2.491.552
Krediler
2.066.524 252.253 2.318.777
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
2.066.524 252.253 2.318.777
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
558.160 0 558.160
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-385.385 0 -385.385
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-27.727 0 -27.727
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-23.664 0 -23.664
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-333.994 0 -333.994
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 97.205 0 97.205
Satış Amaçlı
97.205 0 97.205
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.897 0 4.897
İştirakler (Net)
I-7 4.897 0 4.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.897 0 4.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 12.083 0 12.083
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 12.269 0 12.269
Şerefiye
0 0 0
Diğer
12.269 0 12.269
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
7 0 7
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 69.652 0 69.652
DİĞER AKTİFLER
I-17 31.597 826 32.423
VARLIKLAR TOPLAMI
3.570.218 967.647 4.537.865
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 1.955.045 1.281.239 3.236.284
ALINAN KREDİLER
II-3 6.174 26.273 32.447
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
592.230 592.230
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 2.738 311 3.049
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.738 311 3.049
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II-6 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
II-8 37.868 1.433 39.301
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
14.140 0 14.140
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
23.728 1.433 25.161
CARİ VERGİ BORCU
II-9 12.702 0 12.702
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-5 51.112 8.638 59.750
ÖZKAYNAKLAR
II-10 562.102 0 562.102
Ödenmiş Sermaye
650.000 0 650.000
Sermaye Yedekleri
25.476 0 25.476
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
25.476 0 25.476
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.637 0 1.637
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar Yedekleri
18.907 0 18.907
Yasal Yedekler
5.332 0 5.332
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
31.347 0 31.347
Diğer Kar Yedekleri
-17.772 0 -17.772
Kar veya Zarar
-133.918 0 -133.918
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
-133.918 0 -133.918
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.219.971 1.317.894 4.537.865


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-375.366
Alınan Faizler
197.728
Ödenen Faizler
-214.114
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
14.231
Elde Edilen Diğer Kazançlar
23.909
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
49.645
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-45.026
Ödenen Vergiler
-4.575
Diğer
-397.164
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
304.884
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
38.651
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
123.658
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
12.909
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
191.334
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-255.370
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-96.918
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
290.620
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-70.482
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.479
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.712
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.998
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
45
Diğer
-1.810
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
81.363
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
9.402
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
562.404
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
571.806http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703609


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.137 Değişim: -1,18% Hacim : 5.334 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 93.094 16.10.2019 Yüksek 94.391
Açılış: 93.515
5,8928 Değişim: -0,41%
Düşük 5,8709 16.10.2019 Yüksek 5,9326
Açılış: 5,9168
6,5315 Değişim: 0,02%
Düşük 6,4922 16.10.2019 Yüksek 6,5515
Açılış: 6,5303
282,04 Değişim: 0,15%
Düşük 280,17 16.10.2019 Yüksek 283,02
Açılış: 281,63
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.