***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.05.2018 - 17:10

***TBN*** TURKLAND BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
0
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
650.000 0 0 127.083 1.064 -25.753 5.332 -40.375 717.351 0 717.351
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
25.753 -43.831 -18.078 -18.078
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
25.753 -43.831 -18.078 -18.078
Yeni Bakiye
650.000 0 0 127.083 1.064 5.332 -84.206 699.273 699.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.891 -33.891 -33.891
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
140 140 140
Kar Dağıtımı
-84.206 84.206
Dağıtılan Temettü
0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-84.206 84.206
Dönem Sonu Bakiyeler
650.000 0 0 42.877 1.204 5.332 -33.891 665.522 665.522


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.419.292 1.653.239 3.072.531 0 0 0
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 1.203.827 1.496.094 2.699.921 0 0 0
Teminat Mektupları
1.203.827 436.279 1.640.106 0 0 0
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
9.319 370 9.689 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
60.562 87.104 147.666 0
Diğer Teminat Mektupları
1.133.946 348.805 1.482.751 0
Banka Kredileri
0 1.642 1.642 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 1.642 1.642 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0
Akreditifler
0 266.506 266.506 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 266.506 266.506 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0
Cirolar
0 682.783 682.783 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 682.783 682.783 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 108.884 108.884 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 171.581 21.717 193.298 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
171.581 21.717 193.298 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
10.304 20.453 30.757 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
43.010 0 43.010 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
115.097 0 115.097 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.170 1.264 4.434 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
43.884 135.428 179.312 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
43.884 135.428 179.312 0 0 0
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
15.326 59.609 74.935 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
8.661 28.838 37.499 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
6.665 30.771 37.436 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 46.671 46.671 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 23.334 23.334 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 23.337 23.337 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
28.558 29.148 57.706 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
14.279 14.574 28.853 0
Para Satım Opsiyonları
14.279 14.574 28.853 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
84.894.243 11.761.001 96.655.244 0 0 0
EMANET KIYMETLER
741.223 42.771 783.994 0 0 0
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
20.002 355 20.357 0
Tahsile Alınan Çekler
713.316 39.665 752.981 0
Tahsile Alınan Ticari Senetler
7.905 2.751 10.656 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
84.153.020 11.718.230 95.871.250 0 0 0
Menkul Kıymetler
0 0 0 0
Teminat Senetleri
46.130 11.149 57.279 0
Emtia
1.646 0 1.646 0
Varant
0 0 0 0
Gayrimenkul
2.073.769 108.588 2.182.357 0
Diğer Rehinli Kıymetler
82.031.475 11.598.493 93.629.968 0
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
86.313.535 13.414.240 99.727.775 0 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
-33.891
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.891


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-1 140.070
Kredilerden Alınan Faizler
100.832
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
2.338
Bankalardan Alınan Faizler
1.217
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
32.556
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
32.556
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
3.127
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -100.895
Mevduata Verilen Faizler
-86.021
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.191
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-13.675
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0
Diğer Faiz Giderleri
-8
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
39.175
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
7.278
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.747
Gayri Nakdi Kredilerden
6.529
Diğer
IV-10 1.218
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-469
Gayri Nakdi Kredilere
-27
Diğer
IV-10 -442
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-20.689
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 904
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-527
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.431
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 3.336
FAALİYET BRÜT KÂRI
30.004
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
IV-6 -44.627
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -23.887
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-38.510
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-38.510
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-8 4.619
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
4.619
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-33.891
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-9 -33.891
Grubun Karı (Zararı)
-33.891
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.029.671 688.387 1.718.058
Nakit ve Nakit Benzerleri
123.461 688.083 811.544
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 123.404 380.410 503.814
Bankalar
I-3 57 307.673 307.730
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 138 4 142
Devlet Borçlanma Senetleri
0 4 4
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
138 0 138
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
I-6 903.829 0 903.829
Devlet Borçlanma Senetleri
903.829 0 903.829
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
I-2 2.509 300 2.809
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.509 300 2.809
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-266 0 -266
KREDİLER (Net)
I-5 2.592.700 298.809 2.891.509
Krediler
2.323.430 298.809 2.622.239
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
2.323.430 298.809 2.622.239
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
517.354 0 517.354
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-248.084 0 -248.084
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-32.409 0 -32.409
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-23.210 0 -23.210
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-192.465 0 -192.465
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 102.725 0 102.725
Satış Amaçlı
102.725 0 102.725
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.897 0 4.897
İştirakler (Net)
I-7 4.897 0 4.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.897 0 4.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 12.831 0 12.831
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 13.268 0 13.268
Şerefiye
0 0 0
Diğer
13.268 0 13.268
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
4.575 0 4.575
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 40.122 0 40.122
DİĞER AKTİFLER
I-17 47.367 128 47.495
VARLIKLAR TOPLAMI
3.848.156 987.324 4.835.480
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-1 2.129.188 1.192.142 3.321.330
ALINAN KREDİLER
II-3 9.752 110.502 120.254
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
579.410 0 579.410
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 120 227 347
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
120 227 347
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
II-6 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
II-8 42.887 1.238 44.125
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
14.180 0 14.180
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
28.707 1.238 29.945
CARİ VERGİ BORCU
II-9 12.185 0 12.185
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-5 83.483 8.824 92.307
ÖZKAYNAKLAR
II-10 665.522 0 665.522
Ödenmiş Sermaye
650.000 0 650.000
Sermaye Yedekleri
25.475 0 25.475
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
25.475 0 25.475
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.204 0 1.204
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar Yedekleri
22.734 0 22.734
Yasal Yedekler
5.332 0 5.332
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
31.347 0 31.347
Diğer Kar Yedekleri
-13.945 0 -13.945
Kar veya Zarar
-33.891 0 -33.891
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
-33.891 0 -33.891
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
3.522.547 1.312.933 4.835.480


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-133.514 0
Alınan Faizler
104.499
Ödenen Faizler
-106.393
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.578
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.197
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
29.892
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-20.620
Ödenen Vergiler
0
Diğer
-152.667
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
15.142 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-5.106
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-136.896
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-12.249
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
179.000
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-169.232
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-10.065
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
169.690
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-118.372 0
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-638 0
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.568
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.061
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-1.131
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
16.220
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-102.790 0
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
562.404
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
459.614http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683820


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.971 Değişim: 0,23% Hacim : 6.128 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 101.618 20.02.2019 Yüksek 102.543
Açılış: 101.990
5,3196 Değişim: 0,68%
Düşük 5,2772 20.02.2019 Yüksek 5,3297
Açılış: 5,2834
6,0400 Değişim: 0,72%
Düşük 5,9861 20.02.2019 Yüksek 6,0414
Açılış: 5,99695
229,82 Değişim: 0,94%
Düşük 227,50 20.02.2019 Yüksek 230,16
Açılış: 227,68

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.